Home

Nieuws 1042 x bekeken

Gelderland: meer ruimte intensieve veehouderij

Arnhem - De provincie Gelderland werkt aan een nieuwe omgevingsvisie. Onder het nieuwe beleid krijgen intensieve veehouderijbedrijven meer mogelijkheden om te groeien, mits ze vooruitgang boeken op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn, gezondheid en ruimtelijke kwaliteit.

Exacte criteria hiervoor moeten nog worden vastgesteld. De visie van de provincie ligt ter inzage. Deze vervangt het streekplan en andere structuurvisies en is te vinden op de website van de provincie.

In de nieuwe omgevingsvisie stapt de provincie voor een groot deel af van het tot nu toe gehanteerde reconstructiebeleid met zijn landbouwontwikkelingsgebieden. Omdat de verduurzamingsdoelen voor de landbouw nog niet geheel zijn uitgewerkt, stapt de provincie  nog niet geheel af van het reconstructiebeleid. De provincie is wel van mening dat het huidige reconstructiebeleid niet is geslaagd. Verplaatsing van bedrijven naar landbouwontwikkelingsgebieden is moeizaam van de grond gekomen. In veel gebieden waar dit moest plaatsvinden ontstond grote maatschappelijke weerstand. Onder het nieuwe beleid zou de provincie de mogelijkheid willen bieden groter te groeien dan de vastomlijnde omvang van 1 of 1,5 hectare.

De concept-omgevingsvisie is tot stand gekomen op basis van uitgebreid overleg met allerlei organisaties van belanghebbenden. Ook LTO is bij de totstandkoming betrokken geweest.

De komende weken worden in de provincie informatiebijeenkomsten georganiseerd. De provincie wil voor het eind van het jaar de omgevingsvisie samen met een omgevingsverordening definitief vaststellen.

Of registreer je om te kunnen reageren.