Home

Nieuws

Europese Commissie tevreden over Nederlandse dierziektenbestrijding

Brussel - De Nederlandse aanpak van dierziekten is een goede basis om effectief te kunnen optreden in geval van een uitbraak. De afspraken tussen de autoriteiten vanuit veterinaire en humaan medische hoek vormen een goede basis voor effectieve samenwerking bij uitbraken van zoönosen. Dat oordeelt de Europese Commissie in onderzoek naar de Nederlandse werkwijze bij uitbraken van dierziekten. Het onderzoek werd de eerste maanden van dit jaar uitgevoerd.

De Commissie oordeelt dat het bevoegd gezag goed is voorbereid op eventuele uitbraken. Wel merkt de Commissie een aantal zwakke punten op. Zo ontbreken draaiboeken voor uitbraken van Afrikaanse varkenspest en verschillende paardenziekten en voor uitbraken die worden verspreid door vectoren. Daarnaast is het niet duidelijk of de ruimingsmethode van varkens in geval van een uitbraak van een ziekte voldoet aan de Europese wetgeving. Hierbij wordt een elektrocutie-methode gebruikt, maar Nederland moet de draaiboeken hiervoor verbeteren om te voldoen aan de Europese regelgeving.

Na overleg heeft een bedrijf dat gespecialiseerd is in ruimingen van varkens het draaiboek aangepast om te voorkomen dat de elektrocutie niet goed wordt uitgevoerd, waardoor er meer aandacht is voor dierenwelzijn bij het proces, bijvoorbeeld door het opstellen van gewichtsnormen en de wijze waarop de dieren aangevoerd worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.