Home

Nieuws

Dronten beperkt aantal nieuwe veehouderijbedrijven

Dronten - De gemeente Dronten heeft nog plek voor 30 intensieve veehouderijbedrijven en 20 melkveebedrijven.

De gemeente Dronten wil het aantal veehouderijbedrijven binnen de gemeentegrenzen beperken om Natura 2000 gebieden te ontlasten. Wel wordt het bouwblok voor IV-bedrijven verdubbeld: van 3.500 naar 7.000 vierkante meter. Ook fruitteeltbedrijven mogen een groter bouwblok, namelijk 2,5 hectare. Dit was 1,5 hectare. Akkerbouw- en melkveebedrijven konden al beschikken over een bouwblok 2,5 hectare.

Dronten past ook de definitie van grondgebondenheid aan. Voor heen moest een agrarisch bedrijf grondgebonden zijn. Dit is niet meer zo. Ook ongebonden bedrijven kunnen nu aangemerkt worden als agrarisch.

Of registreer je om te kunnen reageren.