Home

Nieuws 1378 x bekeken 1 reactie

Brabant doet stap terug met EHS

Den Bosch - De ambitieuze gedachte van provincie Noord-Brabant om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) compleet in stand te houden is toch naar beneden bijgesteld.

Dit komt doordat Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben ingestemd met het voorstel van het college dat het Gedeputeerde Staten is toegestaan om de verwerving in de rijks-EHS te beperken tot één of meer prioritaire gebieden.
Het realiseren van de EHS zien Gedeputeerde Staten vanaf nu als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De totstandkoming van de EHS wordt voortaan door meerdere partijen gefinancierd. Ook komen meer partijen en ook particulieren in aanmerking om natuurbeheerder te zijn. Dat is te lezen in de nieuwe grondstrategie voor de realisatie van de EHS, die Gedeputeerde Staten op dinsdag hebben vastgesteld. Op basis hiervan kan de realisatie van de EHS weer verder gaan.
Gedeputeerde Staten moeten bij de vaststelling van hun grondbeleid voor de EHS en bij het uitvoeren hiervan de volgende kaders in acht nemen:

  • gemeentelijke gronden (of gebouwen) worden alleen voor de EHS verworven als de gemeente in overleg met de provincie deze inkomsten voor 50 procent investeert in 'nieuwe natuur' aanvullend op haar reguliere budget voor natuur en landschap in het buitengebied.
  • bij subsidiëring of verkoop van gronden (of gebouwen) voor de EHS worden terrein beherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Natuurmonumenten op gelijke voet behandeld met andere initiatiefnemers van projecten voor de realisering van de EHS;
  • onteigening van gronden (of gebouwen) voor de EHS wordt slechts ingezet na goedkeuring van Gedeputeerde Staten, indien dit noodzakelijk wordt geacht om tot realisering te komen van de doelstellingen voor de EHS in een gebied ('verwerving laatste cruciale kavel(s)').

Eén reactie

  • jvdhout

    Hm, vreemd artikel, Brabant doet met het nieuwe beleid juiste een enorme stap vooruit! De héle EHS wordt aangelegd met behulp van alle partners, die onder die ambitie ook enthousiast hun handtekening hebben gezet.

Of registreer je om te kunnen reageren.