Home

Nieuws 784 x bekeken 1 reactie

Aanwijzing 'gevoelige' Natura 2000-gebieden in september

Den Haag - De eventuele aanwijzing van Wierdenseveld, Binneveld en Nieuwkoopse Plassen en De Haeck tot Natura 2000-gebied wordt in ieder geval uitgesteld tot september. Dat laat staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw en natuur weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Ze geeft hiermee uitvoering aan de aangenomen motie van CDA-Kamerlid Jaco Geurts waarin wordt gevraagd om gebieden pas aan te wijzen als bewezen is dat de maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn. “Met de nu lopende gebiedsanalyses in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) komt er ook voor deze gebieden duidelijkheid over een toereikend en uitvoerbaar maatregelenpakket”, schrijft Dijksma.  Ze ondersteunt de verantwoordelijke gedeputeerden bij het bepalen van de maatregelenpakket, waarna de staatssecretaris in september duidelijkheid zal geven over de gebiedsprocessen en de aanwijzing van de gebieden. CDA en VVD hebben de staatssecretaris gevraagd om verder in kaart te brengen voor welke gebieden de haalbaarheid en betaalbaarheid van de maatregelen ter discussie staat.
Vorige week heeft Dijksma 33 gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied, waaronder ook het gebied Engbertsdijkvenen. Voor de zomer wil ze in totaal ongeveer 90 gebieden aanwijzen.

Eén reactie

  • bramegberts1

    In het Wierdense veld wil men hoogveen herstel realiseren, daarvoor moet het grondwater flink omhoog worden gebracht en stabiel worden gehouden. In de wetenschap dat rondom het Wieredense veld een 3tal waterwinningen jaarlijks ruim 13 milj m3 water wegpompen, is het dan vreemd dat wij grote vraagtekens plaatsen bij haalbaarheid en betaalbaarheid? Eerst wil men een bufferzone aanleggen ter grote van 120 ha, maar men stelt ook om
    in de eerste beheerplanperiode te onderzoeken of een 2tal winningen verplaatst moeten worden? Dit wordt in de aanloop naar de aanwijzing niet meegenomen in kader van haalbaarheid en betaalbaarheid. Terwijl die maatregelen wel noodzakelijk zijn. HOE ZO FAIR PLAY !!!!!!!!!!!!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.