Home

Nieuws

Vergroening en steun jonge boeren naar 2015

Brussel - De invoering van de nieuwe vergroeningseisen en extra ondersteuning voor jonge en kleine boeren wordt uitgesteld tot 1 januari 2015. Ook wordt er pas vanaf die datum toegewerkt naar een uniforme hectarepremie per regio of lidstaat.

Daarmee blijven de huidige regels voor inkomenstoeslagen, inclusief artikel 68 voor duurzame projecten, voorlopig grotendeels gehandhaafd. Dat blijkt uit een voorstel dat de Europese Commissie donderdag heeft gepresenteerd. Het is al langer duidelijk dat een akkoord over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) te laat komt voor volledige implementatie in 2014, zoals oorspronkelijk gepland. Eurocommissaris Dacian Ciolos heeft daarom overgangsregels opgesteld, die vooral de bedrijfstoeslagenregeling betreffen.

Een aantal van de nieuwe elementen daarin wordt met een jaar uitgesteld, waaronder het vergroeningsbeleid. Omdat de precieze regels daarvoor nog onderwerp zijn van onderhandeling is er onvoldoende tijd voor betalingsinstanties zoals Dienst Regelingen om zich hierop voor te bereiden. Daarnaast zullen jonge en kleine boeren nog wat langer geduld moeten betrachten; de steunmaatregelen die hen in het vooruitzicht zijn gesteld, worden ook pas in 2015 van kracht.

Hetzelfde geldt voor de herverdeling van de directe betalingen binnen de lidstaten, de zogenoemde interne convergentie. De externe convergentie (herverdeling tussen de lidstaten) wordt daarentegen wel al volgend jaar ingezet. Gelet op de begrotingsafspraken die de regeringsleiders in februari hebben gemaakt, bedraagt het toeslagenbudget voor Nederland in claimjaar 2014 793 miljoen euro. Hierover moet wel nog overeenstemming worden bereikt met het Europees Parlement.

Een ander nieuwe onderdeel van het GLB, de mogelijkheid voor lidstaten om geld tussen de twee pijlers te verschuiven, kan wat betreft de Commissie zonder problemen volgend jaar worden ingevoerd. Over het exacte percentage wil Ciolos zich echter niet uitlaten; dat is wat hem betreft nog onderwerp van onderhandeling. Eerder deze week zei staatssecretaris Sharon Dijksma nog niet te weten of en op welke wijze zij van deze optie gebruik wil maken.

Op 11 april zijn de gesprekken tussen Commissie, Raad en Parlement over de hervorming officieel van start gegaan. Het Ierse voorzitterschap streeft naar een akkoord eind juni, of anders uiterlijk in juli. Het is onduidelijk in hoeverre die datum realistisch is. Dijksma heeft er evenwel vertrouwen in dat dit gaat lukken.

Of registreer je om te kunnen reageren.