Home

Nieuws 6 reacties

Veel gebreken bij controle wassers

's-Hertogenbosch - Uit onderzoek van de provincie Brabant blijkt dat veel luchtwassers niet goed werken. Eén op de 6 intensieve veehouderijen met één of meer luchtwassers in Brabant (16%) overtreedt in ernstige mate de regels. Dat meldt de provincie.
In 2011 en 2012 hebben ambtenaren een groot toezichtproject in de Brabantse gemeenten uitgevoerd. De meeste Brabantse gemeenten zijn er niet in geslaagd om alle bedrijven met luchtwassers te controleren. De provincie roept de gemeenten op dit jaar alsnog de gemaakte afspraken na te komen. In Brabant zijn 1.100 intensieve veehouderijen verplicht om luchtwassers te gebruiken om de uitstoot van ammoniak en fijnstof, te reduceren. Volgens afspraak zouden de gemeenten in 2011 en 2012 alle 1.100 bedrijven met één of meer luchtwassers controleren. Uiteindelijk zijn slechts 652 bedrijven (61%) gecontroleerd. Bij 16% van de veehouderijen was sprake van ernstige overtredingen. Hier waren geen luchtwassers geplaatst, waren luchtwassers niet in werking of haalden ze veel te weinig schadelijke stoffen uit de lucht. De minder ernstige overtredingen meegerekend, heeft 58% van de bedrijven de zaken niet op orde.

 

Brabantbrede aanpak

In 2009 toonde een onderzoek bij 63 luchtwassers aan dat bij circa 40% de betreffende milieuvoorschriften in ernstige mate werden overtreden. Daarom besloten provincie en gemeenten tot een Brabantbrede toezichtaanpak voor luchtwassers. Het Servicepunt Handhaving (SEPH) coördineerde het project. Uit de eindrapportage blijkt dat in het naleefgedrag en in het toezicht door gemeenten vooruitgang is geboekt, maar dat er ook nog ernstige tekortkomingen zijn.

De overtredingen hebben negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit in Brabant, en leiden volgens de provincie tot oneerlijke concurrentie tussen veehouderijen. Als voorzitter van de Brabantse handhavingssamenwerking roept gedeputeerde Johan van den Hout de gemeenten dan ook op alle geconstateerde overtredingen aan te pakken conform de Brabantse handhavingsstrategie. Ook vraagt hij gemeenten de achterstallige controles nog dit jaar te laten uitvoeren door de drie Brabantse omgevingsdiensten.

Laatste reacties

 • Dhr Loonen

  Oud nieuws

 • Frenske

  Waarom niet controleren en handhaven door heel Nederland?

 • BrabantsBoerenverstand

  @Frenske, het is geavanceerde techniek die nog steeds in de kinderschoenen staat. Onze eerste luchtwassers werkten duidelijk niet terwijl ze zomaar een ton kostten, de leverancier zei van wel. Uiteindelijk hebben we na een hoop getouwtrek en het bijleggen van nog meer geld een nieuw systeem gekregen. Mooi geïnstalleerd, het zag er mooi uit, het leek alsof het werkte, en het water- en energieverbruik was per varken maar het dubbele van het verbruik zonder wassers, het eerste systeem gebruikte namelijk nog meer dan dat.
  Na een jaar komt de leverancier langs voor een controle en monstername en blijkt dat de vorige monteurs het systeem compleet verkeerd hadden ingesteld waardoor het nog niet deed wat het moest doen. Het werd opnieuw ingesteld, er werd ons fatsoenlijk uitgelegd hoe het werkte en onderhouden moest worden en nou doet hij het dus eindelijk goed na een goede drie jaar gesteggel.
  In een andere, nieuwere stal hebben we ammoniakreductie door een systeem van schuine putwanden, geen storingen, geen onderhoud en geen extra verbruik. Toch is een luchtwasser op papier duurzamer. Dat laatste is waarschijnlijk bedacht door een ambtenaar vanachter zijn bureau die door ons allemaal betaald wordt, vraag jezelf maar eens af wat nou duurzamer is.

 • aarthamstra1

  ONEERLIJKE CONCURRENTIE??????? . Mozes en rest waar is het ZLTO .

 • aarthamstra1

  ONEERLIJKE CONCURRENTIE??????? . Mozes en rest waar is het ZLTO .

 • trust

  Luchtwassers zijn het begin van het einde, de duurzaamheid van een luchtwasser is weg door het hoge energieverbruik, daardoor nog meer milieuvervuilend dan een stal zonder aanpassingen. Het zuurgebruik is, nadat deze als meststof wordt geïnjecteerd verzurend en dus ook dodelijk voor het bodemleven. Het gehele systeem werkt als een fakkel tijdens een eventuele stalbrand. Daarbij is de maatschappelijke acceptatie van een dergelijk systeem 0,0
  Genoeg redenen voor de overheid om andere systemen te gaan ondersteunen met de subsidies die de luchtwaslobby jaarlijks binnenkrijgt.
  @aarthamstra ZLTO gaat ten onder met Kapitein Daan van Doorn

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.