Home

Nieuws 1 reactie

Uitgaven MEP- en SDE-regelingen lager

Den Haag- De uitgaven voor de MEP- en SDE-regeling voor opwekking van duurzame energie komen tot 2016 ongeveer 300 miljoen euro lager uit dan gedacht.

Dat schrijft minister Henk Kamp van Economische Zaken in reactie op vragen van D66 en Groenlinks. Van het geld wordt 187 miljoen euro gebruikt voor het op orde krijgen van de begroting van het ministerie, op basis van de taakstelling uit het begrotingsakkoord. Kamp ziet deze werkwijze niet als het financieren van de bezuinigingsopdracht door ‘falend beleid’. “Tegenvallers zijn in lijn met de begrotingsregels opgevangen met een tijdelijke meevaller binnen de EZ-begroting.

Hiermee is bovendien voorkomen dat er op andere onderdelen van de EZ-begroting zwaar ingegrepen moest worden in de eerste jaren van de taakstelling”, vindt Kamp. Hij wijst er tevens op dat onderzoeksinstellingen ECN en PBL bevestigen dat er in dit regeerakkoord voldoende geld beschikbaar is via de SDE+-regeling om de doelstelling van 16 procent duurzame energie in 2020 te halen. Kamerleden waren kritisch over het gebruik van de vrijval voor het sluiten van de begroting van het ministerie. Ze zagen liever dat het budget gereserveerd zou blijven voor ontwikkeling van duurzame energie. Wanneer in de toekomst budget vrij komt doordat toegezegde projecten in het kader van de SDE- en MEP-regeling niet worden uitgevoerd, kan dit voor de huidige subsidieregeling voor duurzame energie, SDE+ worden ingezet.

Eén reactie

  • A.N. van der Knaap

    Minister Kamp zou zich ook wat beter kunnen laten voorlichten om te zien waarom projecten niet gerealiseerd worden of waarom bestaande projecten niet alle subsidie benutten.Daar kan hij nog een hoop van leren. Op deze manier houden huidige producenten straks op met produceren van groene stroom. De banken zijn ook veel terughoudender met nieuwe projecten . 16% gaat zo niet lukken.

Of registreer je om te kunnen reageren.