Home

Nieuws 830 x bekeken

‘Stemming in landbouw licht verbeterd’

Den Haag - De stemming onder Nederlandse boeren en tuinders is in het eerste kwartaal 2013 iets verbeterd ten opzichte van het laatste kwartaal van 2012. Dit blijkt uit de resultaten van de Agro Vertrouwensindex van het ministerie van Economische Zaken, LTO, Flynth en LEI Wageningen UR.

De voorzichtige stijging komt vooral door een betere stemming in de melkveehouderij en de opengrondtuinbouw. De stemming in de akkerbouw is iets gedaald, evenals in de pluimveehouderij. In de glastuinbouw is de stemming weinig veranderd sinds eind 2012. Van de ondernemers zijn die in de glastuinbouw het minst positief van alle deelsectoren.
De stemming in de land- en tuinbouw wordt beïnvloed door de voortdurende zorgen over de financieel-economische situatie op afzetmarkten. Verder is er zorg over komende veranderingen in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

In de akkerbouw is de stemming waarschijnlijk negatief beïnvloed door het verdwijnen van het fiscale voordeel van rode diesel. De glastuinbouw kenmerkt zich door pessimisme over hoge kosten en lagere opbrengstprijzen. De stemmingsindex bij de melkveehouders is wel iets gestegen. Mogelijk is dat een gevolg van de tamelijk positieve vooruitzichten (op korte termijn) voor de melkprijs. In maart was er sprake van sterk stijgende internationale zuivelnoteringen.
Alle veehouderijsectoren hebben te maken met relatief hoge kosten voor veevoer. Vooral in de pluimvee- en varkenshouderij vertalen de hogere kosten zich onvoldoende in hogere vleesprijzen. Goedkope import is daar mede debet aan. De Europese koepelorganisatie Copa-Cogeca luidde onlangs de noodklok in verband met EU-vrijhandelsonderhandelingen met Canada en de Verenigde Staten.

De ondernemers zijn gemiddeld in het eerste kwartaal van 2013 iets positiever over de vooruitzichten voor het komend jaar dan een kwartaal eerder. De akkerbouwers lijken rekening te houden met lagere prijzen. De internationale markten hebben de afgelopen maanden druk op prijzen voor verschillende producten laten zien, met name granen en suiker. Aardappelzetmeel zal normaal gesproken sterk beïnvloed worden door de graanprijzen. Daarentegen verwachten melkveehouders, varkenshouders en vollegrondstelers het komende jaar hogere opbrengstprijzen. In de glastuinbouw leeft daarop weinig hoop, evenals in de pluimveehouderij.

De Agro Vertrouwensindex is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, LTO Nederland, Flynth en LEI Wageningen UR. Eerdere metingen vonden plaats begin januari 2013 en de eerste meting in oktober 2012. Omdat het project nog maar een half jaar oud is, moeten de resultaten voorzichtig geïnterpreteerd worden. Naarmate het project langer duurt, zullen de trends beter te duiden zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.