Home

Nieuws 3 reactieslaatste update:10 apr 2013

Schippers: neonicotinoïden geen risico voor mens bij correct gebruik

Den Haag - Bij correct landbouwkundig gebruikt vormen neonicotinoïden geen gevaar voor de volksgezondheid. Dat schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid in reactie op een rapport van belangenorganisatie PAN Europe, waarin staat dat een verbod op neonicotinoïden ook voor de gezondheid van de mens van groot belang is.

Schippers heeft veel kritiek op het rapport van PAN Europe. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en het RIVM constateren dat de risico’s die PAN schetst niet beoordeeld zijn met internationaal vastgestelde beoordelingsmethoden. Schippers deelt deze mening.

Bij het gebruik van neonicotinoïden wordt volgens Schippers in Europa een zorgvuldige methode gebruikt voor de afleiding van de wettelijke toegestane residuniveaus in levensmiddelen. Op basis hiervan vindt Schippers dat de residuen van deze neonicotinoïden niet extreem hoog zijn, zoals PAN stelt. Het RIVM heeft onderzocht dat bij de vier neonicotinoïden, imidacloprid, thiacloprid, acetamiprid en thiamethoxam, bij correct gebruik geen toxicologische grenswaarden worden overschreden. De stellingname van PAN dat de mens gevaar loopt doordat hij residuen binnen krijgt via verschillende bronnen en daarmee een te hoog gehalte binnenkrijgt, is volgens Schippers ook niet correct, omdat hierbij niet simpelweg residuwaarden kunnen worden opgeteld.

Laatste reacties

 • Henk Tennekes

  De residuen van neonicotinoiden in de voeding worden ook ongewild geconsumeerd door zwangere vrouwen (enkele milligrammen per dag) op een tijdstip dat het menselijke embryo per minuut (!) maar liefst 500.000 zenuwcellen aanmaakt. We weten dat roken tijdens de zwangerschap en de daarmee gepaard gaande blootstelling van het menselijke embryo aan het zenuwgif nicotine het risico op latere neurologische afwijkingen verhoogt. We weten ook dat neonicotinoiden en nicotine bij zoogdieren precies dezelfde interacties met zenuwcellen aangaan. Als je dan moet vaststellen dat het gebruik van RITALIN als geneesmiddel tegen ADHD wereldwijd exponentieel gestegen is sinds de invoering van de neonicotinoiden, moet ook ernstig rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat residuen van neonicotinoiden in de voeding een rol spelen bij de enorme toename van neurologische afwijkingen bij jonge kinderen in de laatste decennia. Minister Schippers zou er goed aan doen degelijk onderzoek over dit onderwerp te stimuleren en - gezien de enorme milieuvervuiling met neonicotinoiden - de Gezondheidsraad in te schakelen. Ik probeer in ieder geval voor verdere verkenningen van dit onderwerp geld bij elkaar te brengen.

 • Henk Tennekes

  De Gezondheidsraad heeft op 2 september 2011 aan staatssecretaris Atsma het advies uitgebracht dat gezondheidsonderzoek onder omwonenden van boerenbedrijven die veel bestrijdingsmiddelen gebruiken pas dan zinvol is als veilig geachte referentiewaarden zouden worden overschreden. Ik het toen al het vermoeden geuit dat RIVM en Ctgb tot de conclusie zouden komen dat dit niet het geval is. RIVM en Ctgb zijn goed vertegenwoordigd in deze adviescommmissie van de Gezondheidsraad en hebben er belang bij dat hun beoordeling van de risico's van neonicotinoiden niet op de tocht komt te staan. Ik ken er een prachtige Duitse uitdrukking voor: Alibi-Übung.

 • abtje

  Hoop dat je ernaast zit, maar vind je net te koer door de bocht gaat. Juist omdat we (de wetenschap) nu pas onderzoeken kunnen doen naar het geheel kun je het niet combineren van ritalin en neurologische veranderingen.
  Ritalin is als snoep voorgeschreven en datkomt meer door politieke rugzakjes die de kinderen omgehangen kregen.
  Vroeger was een druk kind druk, klaar, tegenwoordig moeten kinderen in een mal passen, anders bijsturen met pillen. maak ze maar met chemie net zo mak of druk als de gewenste standaard.
  Zo werkt het niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.