Home

Nieuws 5 reacties

'Scheefgroei in OZ-belasting in Groningen'

Groningen - Agrarisch ondernemers in Groningen betalen een veel hoger tarief voor de onroerendezaakbelasting dan burgers. Dat stelt LTO Noord Groningen na een inventarisatie van de tarieven in 23 Groningse gemeenten.

LTO Noord vergeleek de tarieven van woningen en niet-woningen in de jaren 2012 en 2013. Agrarische bebouwing valt onder de categorie niet-woningen. Uit het onderzoek blijkt dat agrarisch ondernemers soms wel 4,5 keer zoveel betalen als burgers. Melkveehouder en LTO-bestuurder Rudolf Feitsma zegt dat de scheefgroei niet meer valt uit te leggen. Een gemiddeld agrarisch gezinsbedrijf betaalt achtmaal zoveel OZB als een eigenaar van een gemiddelde woning."

Uit het LTO Noord-onderzoek blijkt dat kleinere gemeenten minder vragen van de ondernemers dan grote gemeenten. Hetzelfde onderzoek toont ook aan dat er sprake is van forse tariefstijgingen ten laste van de ondernemers. Beleidsmedewerker Taeke Wahle van LTO Noord zegt dat enkele gemeenten het hogere tarief gebruiken om de begroting sluitend te krijgen. De gemeenten Groningen, Delfzijl, Oldambt, Eemsmond en Hoogezand hebben de hoogste tarieven.

LTO Noord pleit ervoor het gebruikersdeel voor de OZB in niet-woningen af te schaffen, net als dat het geval is bij woningen. Daarnaast zou het eigenaarsdeel voor woningen en niet-woningen moeten worden gelijk getrokken. Als dat gebeurt komt er meer verband tussen de tarieven voor de burgers en de tarieven voor ondernemers, vindt LTO Noord.

Laatste reacties

 • diederik-nijenhuis

  Prima actie van LTO-noord; dit is overigens ook in andere delen van het land een onmiskenbare, maar ook onacceptabele teneur: het bedrijfsleven draait op voor de gaten in de begroting...

 • veldhuize001

  LTO Noord heeft de tarieven van 2012 en2013 vergeleken maar dat agrarische bedrijven moeten betalen voor eigenaren en gebruikers is al jaren zo ik heb nog even een oude boekhouding opgezocht en dar stond het te lezen. Als LTO daar nu dan pas mee komt waar waren ze dan eerder hebben ze er nooit naar gekeken of hebben ze zitten slapen.

 • gjh

  veldhuize001 die hebben zitten slapen natuurlijk dat doen ze al jaren

 • wahle

  Sinds de afschaffing van de gebruikers belasting voor de categorie woningen hebben gemeenten de lasten voor de burger nagenoeg niet verhoog. Nu lopen de tarieven voor de niet-woningen waaronder boerderijen te veel scheef, tijd voor lokale gesprekken met wethouders. Na vorig jaar via gesprekken met de waarderingskamer en VNG de landelijke waarderingssystematiek voor agrarische gebouwen (TIOX) te hebben verfijnd is nu onderzoek naar de tarieven uitgevoerd

 • wahle

  Voor leden heeft LTO Noord vorig jaar met bestuurders, makelaars en accountants landelijk aanpassingen bereikt in de taxatiewijzer agrarische gebouwen en grond (20 a en b). We hebben toen 21 panden laten taxeren en bevindingen besproken in Den Haag met waarderingskamer en VNG. Gerealiseerde aanpassingen leveren tussen de € 600-€ 900 per bedrijf op.
  Nu zijn de tarieven aan de beurt.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.