Home

Nieuws 1 reactie

SGP: geen onomkeerbare stappen bij habitatgebied Stein

Den Haag – De SGP wil dat staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw en natuur geen onomkeerbare stappen zet richting de EU als het gaat om aanwijzing van de Natura 2000-gebieden.

Dat zegt Kamerlid Elbert Dijkgraaf in reactie op een Kamerbrief van Dijksma, waarin ze aangeeft dat de polder Stein wordt aangewezen als Habitatrichtlijngebied.

“De aanwijzing is op drijfzand gebaseerd. Het habitattype is aanwezig, maar verwaarloosbaar. Door de aanwezigheid van een paar bloemen gaat de hele polder op slot”, zegt Dijkgraaf. De SGP wil dat de polder niet aangewezen wordt.

Dijksma liet de Kamer weten dat de polder bij Gouda opnieuw wordt aangemeld in Brussel voor de Habitatrichtlijn. Eerder maakte het gebied ook al deel uit van het Natura 2000-netwerk vanwege de aanwezigheid van glanshaver- en vossenstaarthooilanden. Later bleek dit niet te kloppen en is de polder van de lijst geschrapt. Nu toch geconstateerd is dat de natuurwaarden wel voorkomen in het gebied, wordt de polder alsnog aangemeld. Hierdoor krijgen melkveehouders in het gebied met nieuwe beperkingen te maken.

Uit veldonderzoek in 2012 bleek dat de kievietsbloem wel voor komt in het gebied. “Het in het gebied gevoerde beheer is onvoldoende gericht geweest op het behoud van het glanshaver- en vossenstaart hooilanden. Inmiddels is de verdroging aangepakt en is in het gebied herstelbeheer gestart, waardoor er goede kansen zijn voor het behoud van het habitattype”, vindt Dijksma. Ze wil het habitattype beschermen omdat dit de enige plek in West-Nederland is waar dit type voor komt. In Overijssel komt het type meer voor.

Eén reactie

  • sallandseboer

    Precies Dijkgraaf! Jij snapt er nog wat van.
    SGP gunt de landbouw nog wat leven.

Of registreer je om te kunnen reageren.