Home

Nieuws 7624 x bekeken 24 reacties

Pachtprijzen voor akkerbouw omlaag, voor melkvee omhoog

Den Haag – De pachtnormen voor akkerbouwgrond dalen in 2013 aanzienlijk. Dat blijkt uit de cijfers die het ministerie van Economische Zaken bekend heeft gemaakt. Pachtnormen voor grasland voor de melkveehouderij stijgen.

De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode van 2007 tot 2011. Door zeer slechte resultaten in de akkerbouw in 2011 zijn de pachtprijzen in akkerbouwgebieden gedaald. Daar komt bij dat het goede akkerbouwjaar, 2006, nu niet meer mee telt in de vijfjaren-basis die wordt gebruikt om de pachtprijs vast te stellen. De prijsdaling is in de Veenkoloniën en in het Oldambt minder sterk, omdat de zetmeelteelt in 2011 redelijke resultaten boekte. In de melkveehouderij zijn de pachtprijzen gestegen als gevolg van betere bedrijfsresultaten in 2011 dan in 2006.

Alle pachtprijzen dalen ook 5 tot 10 procent doordat de pachtprijs mede afhankelijk is van de reële rente. Die was in 2012 historisch laag. Dit zorgt ervoor dat de grondbeloning in twaalf gebieden met 10 procent daalt en in twee gebieden met 5 procent.

De pachtnorm in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied daalt het meest, met 30 procent naar 522 euro per hectare. In de IJsselmeerpolders daalt de prijs met 28 procent, naar gemiddeld 786 euro per hectare. In het Hollands- en Utrechts veenweidegebied stijgen de prijzen het meest, met 24 procent naar gemiddeld 722 euro/ha. De pachtnormen zijn het hoogst in het Rivierengebied, met een norm van 823 euro/ha. Gronden in Waterland en de Droogmakerijen zijn met 373 euro/ha het goedkoopst.

De pacht van agrarische woningen volgt het huurprijzenbeleid woonruimte. Dit betekent dat voor inkomens tot 33.614 euro een huurstijging van maximaal 4 procent geldt. Voor hogere inkomens geldt een hogere prijsstijging.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw heeft ook bekend gemaakt dat Willem Bruil, voorzitter van de Vereniging van Agrarisch Recht de evaluatie van de pachtnormen gaat leiden. De evaluatie zal niet alleen juridisch van aard zijn, maar ook een economische invalshoek hebben. Alle betrokken partijen zullen bij de evaluatie van het pachtstelsel betrokken blijven. Kernvraag van de evaluatie is of de huidige pachtvorm een passend financieringsinstrument voor de landbouw is. Voor de evaluatie worden de ontwikkelingen met betrekking tot de financiering van het grondgebruik in de landbouw in beeld gebracht. Hierbij zal vervolgens gekeken worden of de huidige pachtvormen daar bij passen. Ook de rol van de Grondkamers hierbij zal worden bekeken.

Laatste reacties

 • minasblunders1

  Kijk eens aan, het zoveelste geblunder begint dus door te dringen bij de 'hoogopgeleiden'. Zoals gebruikelijk worden fouten niet toegegeven, maar stiekem weggemoffeld.

 • koestal

  wel een lastig verhaal

 • Mels

  och,over een paar jaar betalen de pachters zich helemaal scheel,er wordt in de akkerbouw weer goed verdient dus de volgende evaluatie is de doodsteek voor de op het randje bedrijven.

 • Demeter Griend

  Bothanische grasland SNL 1175 euries per hectare, dus er zit altijd nog rendement in.

 • Zuperboer

  @Demeter Griend: Voor wie dan? Wat is het rendement van de pachter bij die prijs?

 • huisverkoop

  Eindelijk gerechtigheid, met waterschapslasten en ruilverkavelingsrente betalen we nog genoeg.
  Landbouwgrond door verpachter aangekocht 50 jaar geleden voor 10000 gulden
  en maar klagen dat er geen rendement is.

 • minasblunders1

  Beste pachters,

  Zeer binnenkort vindt er een rechtszaak plaats in Lelystad betreffende pacht. Het RVOB geeft in de conclusie van repliek aan dat iedere vergelijking met eigendomsbedrijven mank gaat.

  Centraal staat dus de vraag: hoe kan het dan dat de pachtprijzen gebaseerd worden op de berekening van een stel idioten van het LEI die eigendomsbedrijven en pachtbedrijven wél bij elkaar op kunnen tellen?? Iedere pachter (of andere belangstellende) is hierbij uitgenodigd. De datum is nog niet bekend, maar ik kom hier op terug, onder de titel van dit artikel.

 • H Zonderland

  Had een pachter eenzelfde vermogenstoename willen realiseren als een eigengrond-gebruiker pak em beet de afgelopen 10 jaar dan was een pachtprijs van 0 euro nog teveel geweest. Hier hebben pachters inmiddels een stijging van 84% voor de kiezen gekregen en vrijkomende percelen die vrij of liberaal worden verpacht worden onder de reet vandaan verkocht. Met dit systeem is het een aflopende zaak.

 • wijntje41

  De pachtprijs lijkt op deze manier steeds meer op een winstbelasting. Dubbel gepakt op deze manier.

 • wijntje41

  De pachtprijs lijkt op deze manier steeds meer op een winstbelasting. Dubbel gepakt op deze manier.

 • Mels

  Idd,de eigenaar heeft een mooi potje opgebouwd en pachters konden dat dus niet.Eigenaren kunnen ook de waardestijging investeren in aankoop van grond of bouw van stallen en loodsen,de pachters niet.Wat wel voorop moet staan is dat er meerdere kansen zijn geweest om domeinengrond te kopen en als dat toen niet gebeurt is om wat voor reden dan ook moet men zich wel even achter de oren krabben.Voor andere verpachtende partijen is dat weer anders als is daar ook de mogelijkheid.Diegene die grond hebben gekocht in het verleden hebben daar o.h.a geen spijt van.

 • minasblunders1

  Juist Mels. En dan trekken we een stel van die 'hoogopgeleiden' van het LEI uit de kast die de pachtprijs gaan vaststellen, waarbij ze de grondprijsstijging met alle fiscale voordelen meenemen. Dus waar de eigenaarsbedrijven de voordelen hebben van de prijsstijging, kunnen de pachters daarvoor betalen. In deze redenering zit precies dezelfde fout als in de mestwet. Beiden komen dan ook van de 'topuniversiteit'.

 • abtje

  Tob-uni-diversiteit.

 • Mels

  Minasblunders,ik heb je al eens verteld dat niemand MOET en daarom blijft dit ellendige systeem intact. Zo gauw als alle pachters de handdoek in de ring gooien omdat ze het niet menen te redden zakt de pachtprijs. Eigenaren kunnen dit aanbod nooit zo snel opkopen en de grondprijs zal ook zakken. Helaas gebeurt dit niet. Men blijft lekker door modderen en mopperen. Wie is de eerste? Al moet ik zeggen dat ik voor de 500 euro in onze regio met de toeslagrechten mijn pacht niet in zou leveren,integedeel,ik zou er wel 100ha van willen hebben. Kan ik wel een pensioen mee opbouwen.

 • agro1

  Weet wel, dat de Staat der Nederlanden (in al de verschillende gedaantes, ja een goede dief kent vele vermommingen!) de grootste verpachter van grond is. Der Staat geeft niks om successierecten, maar is nu al belust op de duiten. Kef dus niet zo op een particulier, die dient zich slechts aan de regels te houden, zowel in zijn voor- als nadeel. Ben trouwens geen verpachter, om eventuele voor de hand liggende reacties voor te zijn.

 • Boer2013

  Minasblunder.....ben jij ooit gewijgerd voor Wageningen? Beetje gefrustreerd.....

 • minasblunders1

  Je slaat de spijker op de kop, Boer2013. De waarheid is dat ik al mijn halve leven probeer om bij Wageningen binnen te komen. Helaas, dit is alleen weggelegd voor de heel intelligente mensen. Daar raak je behoorlijk gefrusteerd van, dat begrijp je. Maar ik kan het voor het komende jaar gelukkig weer proberen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen....

 • minasblunders1

  Mels, je moet wel onderscheid maken tussen losse pacht en reguliere pacht. Iemand die los land bijpacht kan inderdaad zeggen: pachtprijs te hoog, daar doe ik het niet voor. Voor iemand die z'n hele leven al een hoeve pacht, daar voor tonnen op heeft geïnversteerd en vervolgens wordt geconfronteerd met een onbetaalbare pacht ligt dit toch wel iets anders.

 • Mels

  Agro1,het probleem zit niet in Overheid als grondeigenaar(domeinen) of belegers en andere particulire grondbezitters.De waan in NL is het feit dat een eigenaar net zo hard werkt als een pachter maar de eigenaar gaat op zijn 60ste met riant pensioen(wat kan em die schamele uitkering op zijn 67ste nou schelen)omdat ie land van 20000gulden 60-80000euro waard heeft zien worden en de verpachter werkt zich kapot tot zijn 67ste en kan dan van de schamele AOW net aan rondkomen.

 • minasblunders1

  Nog iets Mels, de hoge pacht die betaald wordt door mensen die hun eigen bedrijf in eigendom hebben, kunnen dit betalen omdat zij de grondprijsstijging van hun eigen bedrijf erbij hebben. Zij hoeven dus niet te inversteren op de bijgepachte grond, geen inkomen eruit te halen en geen oude dag op te bouwen. Dit in tegenstelling tot een reguliere pachter.

 • Mels

  Ja,daar hebben we het over gehad maar ik blijf erbij dat je tijd genoeg hebt om dat aan te zien komen,in deze gevallen geven resultaten uit het verleden wel garanties voor de toekomst.Helaas blijken die tonnen maar dubbeltjes waard.Doordat je geen kant opkan anders dan doorboeren wordt de pachtverhoging zonder morren geaccepteerd.

 • minasblunders1

  Hoezo hebben we dit aan zien kunnen komen? Dat het niveau in dit land laag is, is algemeen bekend. Maar dat er een stel idioten op de pachtberekeningen wordt losgelaten die doodleuk constateren dat eigenaren goed verdienen (geen wonder met enkele tonnen meer liqiditeit) en dat pachters DUS best veel meer kunnen betalen, geeft toch wel aan dat het toch al zo lage niveau inmiddels is gezakt tot onder het 0-punt.

 • koestal

  achter het bureau wil het wel ,papier is gewillig

 • koestal

  achter het bureau wil het wel ,papier is gewillig

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.