Home

Nieuws 14 reacties

LTO Noord Friesland: snel ingrijpen ganzenpopulatie

Leeuwarden - LTO Noord afdeling Friesland wil dat de provincie sneller ingrijpt in de ganzenpopulatie. De landbouwschade loopt uit de hand en toekomstgericht kringloopboeren wordt onmogelijk gemaakt, aldus de belangenorganisatie. Juist Friesland, de provincie met verreweg de meeste ganzen, zou zich volgens de afdeling niet moeten verschuilen achter landelijke overlegstructuren.

Vorige week zagen agrariërs op 20.000 hectare ganzengedooggebied hun opvangcontract aflopen. LTO ziet te weinig beweging in de nota Gans in Balans waaraan het provinciebestuur werkt. In de nota wordt uitgegaan van veel lagere schadevergoedingen dan eerder in het landelijk akkoord is afgesproken. Volgens de organisatie dekken de vergoedingen vanuit het Faunafonds nu al de schade niet volledig.
In de nota wordt gesteld dat ganzen niet graag zouden foerageren in kruidenrijke graslanden. LTO Noord Friesland trekt deze uitspraak in twijfel omdat ook biologische bedrijven met kruidenrijk gras veel schade zouden lijden. Gezien de miljoenenschade denkt LTO Noord Friesland dat de animo voor de regeling door de onzekerheid over de nota zal afnemen, waardoor uiteindelijk niet kan worden voldaan aan afspraken conform het ganzenakkoord.
Conform het landelijk akkoord moeten de aantallen zomerganzen worden teruggebracht naar het niveau in het jaar 2005. Volgens LTO laat de provincie, goed voor een derde van de totale schade door ganzen, kansen voor een regierol liggen. Eerder vroeg de Faunabeheereenheid Friesland om naar Noord-Hollands voorbeeld jagers ontheffing te verlenen voor het schieten van zomerganzen vanaf 15 februari, ook in natuurgebieden.
Daar is geen gehoor aan gegeven. Ook weigerde het provinciebestuur de afschot van koppelvormende zomerganzen dit voorjaar toe te staan.

Laatste reacties

 • Zippie

  En dan hebben we het nog niet eens gehad over de initiatiefwet Mooi Nederland die in aantocht is!
  ik zie de bui al hangen.
  Straks krijgen we ook nog een keer een duiven, of konijnen probleem.

 • J@gertje

  Ja Zippie,
  De boeren hebben zich mooi in de luren laten leggen door LTO.
  Je ziet de bui trouwens terecht hangen met de plannen van Mooi Nederland.
  Als deze plannen doorgaan en er een jachtverbod op kleinwild in het jachtseizoen komt, kun je er al vast rekening mee houden dat de jagers ook iedere vorm van schadebestrijding massaal zullen gaan weigeren.

 • gjh

  ganzen zijn al jaren een probleem,nu moet de provincie snel ingrijpen.
  oftewel het LTO had eerder aan de bel moeten trekken straks komt er een jachtverbod en is het LTO weer te laat en lopen ze weer achter de feiten aan zoals gewoonlijk !!!!!

 • Demeter Griend

  Bam, bam, bam

 • Gijs Gans

  lto is vaak genoeg gewaarschuwd maar toen wouden ze niet luisteren met uitzondering van lto overijsel dus Lto uit de G7 stappen laat je niet langer belazeren door die natuurclubjes

 • Bloemestein

  Mooi Nederland: tienduizenden ganzen,die alles vertrappen en verslinden en alles onderschijten
  evenzovele vossen die de kippenhokken leegvreten, in de nepnatuur is alles dan al op. en door importhonden meegebrachte Rabiës verspreiden duizenden katten, uit auto's geflikkerd vanwege de crisis die zich ongebreideld vermenigvuldigen en de rest van de zangvogels opruimen.
  Kortom verarming van de fauna en een gevaar voor de volksgezondheid.

 • Bison

  Als jullie denken dat de vele ganzen een probleem geven moet je ff wachten tot de wereld mensenpopulatie zich weer een keer verdubbeld heeft.lol

 • anton1937

  Ganzen bezorgen de landbouw veel schade. Afschieten en het vlees uitdelen bij de voedselbanken en de moslims. Eet smakelijk!.

 • huisverkoop

  Bij al die bestuurders 10 ganzen in de tuin en ze zijn ze na 1 week al zat,kunnen ze er ook eens achter komen wa een boer mee maakt

 • PetervanKempen

  Wanneer gaan boeren voor de verandering natuurclubs eens houden aan nakoming van hun eigen bijbeltje : de Europese Habitatrichtlijn?
  Daarin staat dat inheemse dieren als ganzen in natuurgebieden zich daarbinnen moeten kunnen handhaven. DAT IS DUS OVERDUIDELIJK NIET ZO.Nu gaan Ganzen , vossen en aalscholvers daarom uit eten bij de buren, de boeren, vissers,en buitenlui. EG Subsidie terug storten dan, net als een boer die het niet goed op papier had staan? Vergeet het maar! Men meet dus met twee maten. Ga nu als weideboeren in NMV en LTO toch in ieder geval hierin samen optrekken.LTO, dien nu eens voor de verandering de belangen van je Weideboeren en niet van de Natuurlobby die op jullie einde uit is. Begin met protest aantekenen tegen 'niet schade gevoelig zijn' van oud grasland. Met die komende truc worden boeren 1 miljoen lichter gemaakt , en kan de anti -lobby een ontheffing na 1-11-2013 weigeren om Ganzen op oud grasland af te schieten en zo schade te bestrijden. Idio(t)logen van de Vogelbescherming in G7 en aanhang PvDD cs willen namenlijk, dat ganzen na 1 november dit jaar ten koste van weide vee houders kunnen opvetten op hun oud grasland zonder dat je er als boer wat tegen mag (laten) doen.
  Gevolg: nog minder ganzen afschot, nog veel meer ( ongewenst) broedsucces. Zelf heeft G7, met IPO, nog geen enkele maatregel uit hun kist , zeg maar truckendoos , waargemaakt. Allemaal logisch toch? Weide boeren in Nederland, Wakker worden!

 • J@gertje

  Peter,
  De overheid wil helemaal niet van de ganzen af.
  I.p.v. afschieten moeten we eerst wildwerende maatregelen treffen, mogen we geen lokvogels en lokfluiten gebruiken, en voor elke soort van ganzenbeheer moeten we een aparte ontheffing aanvragen.
  Ze hebben het hierbij o.a. over standsregulatie, schadebestrijding en nestreductie.
  Daarnaast moeten de waargenomen aantallen, geschoten aantallen en alle handelingen per jachtveld rapporteren.
  Dat hele G7 akkoord is één grote misleidende grap, en ik doe voorlopig helemaal niets meer.
  Ik ben namelijk geen boekhouder die zich in gaat zetten voor een stelletje ambtenaren.

 • J@gertje

  En i.p.v. op de ganzen ga ik morgen kleiduiven schieten.

 • PetervanKempen

  @jagertje:voel met je mee, maar actie van boeren die schade aantonen en beleid in hemd zetten is enig middel tot behoud enige vorm van jacht en beheer.

 • J@gertje

  @Peter, zolang de ontheffing voor standsregulatie niet landelijk af wordt gegeven zal het huidige ganzenbeleid vrijwel geen resultaten boeken.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.