Home

Nieuws 433 x bekeken

Hoogheemraadschap controleert ook in 2013 op lozingen

Heerhugowaard - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleert de komende tijd of veehouders de juiste maatregelen treffen om verontreiniging van oppervlaktewater tegen te gaan.

Op het erf van veeteeltbedrijven blijven onbedoeld altijd resten achter van mest en veevoer. Deze stoffen mogen niet na een regenbui in de sloot komen. Het Hoogheemraadschap controleert vooral op lozingen vanaf het erf op het oppervlaktewater. Daarnaast wordt ook gecontroleerd of er melkspoelwater, huishoudelijk afvalwater van het bedrijf en nevenactiviteiten (bijvoorbeeld een kleine camping) op de juiste manier worden geloosd. Tijdens de dagelijkse surveillance zullen de handhavers controleren of agrariërs bij het uitrijden van mest de mestvrije zone langs het oppervlaktewater aanhouden. Handhavers controleren niet alleen, ze geven ook uitleg over de nieuwe wetgeving van het Activiteitenbesluit Milieubeheer en tips om ongewenste lozingen te voorkomen.

Noord-Holland tussen het Noordzeekanaal en de Cocksdorp op Texel telt meer dan 2.000 veeteeltbedrijven. Vorig jaar voerden handhavers van het hoogheemraadschap 392 controles uit in o.a. de gemeenten Niedorp, Schermer, Waterland, Zeevang en Zijpe. Bij 59 bedrijven werden overtredingen geconstateerd. De meest voorkomende was de lozing vanaf het erf van vervuild regenwater in de sloot (47 gevallen). Bijna alle bedrijven bleken bij hercontrole verbeteringen te hebben aangebracht.

Lozingen door veehouders zijn geregeld in Activiteitenbesluit Milieubeheer. Dat gaat er vanuit dat de veehouders met relatief eenvoudige preventieve maatregelen kunnen voorkomen dat er een lozing van vervuild hemelwater in het oppervlaktewater plaatsvindt.

Of registreer je om te kunnen reageren.