Home

Nieuws

Eenderde van SDE-budget aangevraagd

Den Haag - Er is bijna 1,3 miljard euro subsidie aangevraagd voor duurzame energieprojecten in het kader van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Dat is eenderde van het totale budget van bijna 3 miljard euro. De meeste aanvragen zijn gedaan voor grootschalige zonnestroomprojecten.

Sinds 4 april 2013 is de SDE+-regeling opengesteld. Maandag maakte Agentschap.nl bekend welke subsidieaanvragen ingediend zijn. Het is de eerste keer dat bedrijven en instellingen een subsidieaanvraag konden indienen. In totaal gaat het om 182 projecten voor hernieuwbare energie. 111 subsidieaanvragen voor een subsidiebedrag van 55 miljoen euro ontving Agentschap.nl van het ministerie van Economische Zaken voor hernieuwbare elektriciteitsprojecten. Hiervan zijn 105 aanvragen voor zonnestroomprojecten groter dan 15 kilowattpiek (kWp). Gezamenlijk willen ze 7 miljoen euro subsidie. Drie projecten van wind op land zijn ingediend, goed voor een totaal subsidiebedrag van 34 miljoen euro.

In de categorie hernieuwbare warmte en wkk zijn 71 subsidieaanvragen ingediend voor een totaal bedrag van 1,2 miljard euro. De meeste aanvragen, namelijk 22, zijn ingediend voor biomassaprojecten. Vijf mestcovergistingsprojecten en tien mestcovergistingsprojecten met uitbreiding warmte zijn ingediend voor totaal subsidiebedrag van 29 miljoen euro.

Voor het eerst kon ook voor geothermie aanvragen worden ingediend. Dit heeft geresulteerd in twaalf projecten voor een subsidiebedrag van 346 miljoen euro. Voor groen gas werden geen aanvragen ingediend.

De regeling wordt in zes fases opengesteld en geeft voorrang aan de goedkoopste duurzame energieprojecten. De eerste serie aanvragen worden nu inhoudelijk beoordeeld. De subsidieregeling duurzame energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame energie (elektriciteit, gas of warmte). Bedrijven en (non-profit) instellingen kunnen subsidie aanvragen. In 2012 was dit nog 1,7 miljard. Het toegekende subsidiebedrag hangt af van de hoeveelheid duurzame energie die is geproduceerd over een periode van twaalf tot vijftien jaar.

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik steeg van 3,8 procent in 2010 naar 4,3 procent in 2011. Dit komt door een toename van het verbruik van hernieuwbare energie en een daling van het totale energieverbruik.

Of registreer je om te kunnen reageren.