Home

Nieuws 1650 x bekeken 2 reacties

‘EU gooit jaarlijks 10 miljard aan biobrandstoffen weg’

Utrecht – De Europese Unie geeft jaarlijks 10 miljard euro overheidssteun aan biobrandstoffen voor het verkeer, die echter geen milieuwinst opleveren. Dat zegt Ron Wit, hoofd Energie bij stichting Natuur en Milieu in reactie op een kosten-batenanalyse van het Europese biobrandstoffenbeleid door het International Institute for Sustainable Development (IISD).

Het vanuit Canada geleide IISD analyseerde de cijfers in opdracht van milieuorganisaties en heeft als doel duurzame ontwikkeling te helpen bevorderen. De EU wil met biobrandstoffen de vervuiling terugdringen. Deels wordt de staatssteun niet door een directe subsidie te geven, maar heft de staat minder of geen accijnzen. De staatssteun is bijna twee keer zo hoog als het bedrag dat de industrie jaarlijks zelf investeert.
Het bedrag helpt het marktaandeel biobrandstoffen in de EU naar 4,5 procent tillen. Indien de 27 EU-lidstaten zoals Nederland de bijmengverplichting ophogen naar 10 procent in 2020, zijn de subsidies jaarlijks 30 miljard waard, aldus de IISD. Dat bedrag laat zich vergelijken met de omzetten van FrieslandCampina, Vion en DSM in 2012 bij elkaar.
De Europese brancheorganisatie voor biodieselproducenten EBB houdt vast aan de milieuwinst die zou worden behaald en stelt dat de teelt van koolzaad voor biodiesel de veevoerproducenten in de EU minder afhankelijk maat van de import van grondstoffen, terwijl de EU minder afhankelijk zou zijn van dieselimporten uit instabiele landen. Dat laatste is van oudsher het belangrijkste argument in de VS om bio-ethanol te steunen.
Op dit moment komt circa 40 procent van de grondstoffen voor biodiesel van buiten de EU en de IISD denkt dat de aanvoer zal stijgen. Het betreft bijvoorbeeld palmolie uit Indonesië en Maleisië of soja uit Argentinië. Volgens de onderzoekers “lekken” zodoende enkele miljarden overheidssteun per jaar naar buiten de EU.
“De negatieve milieueffecten van de huidige generatie biobrandstoffen zijn breed aangetoond”, meent Wit. “Nu blijkt dat de biobrandstoffensector ook nog aan het subsidie-infuus ligt en op economisch drijfzand is gebouwd.” Volgens Wit bewijzen de cijfers dat de Europese producenten van bio-ethanol en biodiesel “aan het overheidsinfuus” liggen.
Wit wijst op studies die aantonen dat de huidige biodiesel uit voedselgewassen geen klimaatwinst oplevert. Natuur & Milieu is van mening dat Europa de importafhankelijkheid van energie en de CO2-uitstoot goedkoper en sneller kan verminderen door de inzet van zuinige auto’s en elektrisch rijden te versnellen. In Europees verband zou de CO2-norm voor wegverkeer moeten worden aangescherpt van 95 naar 80 gram CO2/km in 2020.
Dit beleid zou de automobilist bovendien geld besparen, terwijl deze bij het huidige beleid meer aan de pomp betaalt. In januari schreef onderzoeksbureau CE Delft dat Europa kan minderen met benzine en diesel, zonder schadelijke biobrandstoffen gemaakt uit voedselgewassen te hoeven gebruiken. Het Britse bureau Chatham House kwam deze maand tot dezelfde conclusie en noemt het huidige beleid “irrationeel”.

Laatste reacties

  • agratax2

    Ik vrees dat bovenstaand onderzoek niet over komt in Den Haag, waar het milieu niet als wetenschap wordt bedreven maar als een geloof wordt beleden. Je mag ook een hobby ban de politiek noemen en hobby mag geld kosten zo we weten ons geld wel te verstaan, geen Haags geld.

  • denker123


    Biobrandstoffen worden nooit een oplossing voor het energie vraagstuk.In de V.S.wordt nu al 42% van de mais gebruikt om slechts 1% van de totale energie van de V.S.te vervangen.!!!! De fossiele energie die nodig is voor de produktie van de mais en in de ethanolfabriek moet daar nog van afgetrokken worden,dus het is trekken aan een dood paard.Het aardgas dat gebruikt om ethanol te produceren kan beter gebruikt worden om auto's rechtstreeks op aardgas te laten rijden.

Of registreer je om te kunnen reageren.