Home

Nieuws 11 reacties

Coutinho: resistentie vooral humaan probleem

Bilthoven - De belangrijkste reden voor antibioticaresistentie ligt nog steeds in de humane geneeskunde, zegt Roel Coutinho, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Coutinho neemt volgende maand afscheid als directeur van het CIB. In een interview met het eigen magazine van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu constateert hij dat ten onrechte wel eens wordt gedacht dat alleen de intensieve veehouderij schuldig is aan de resistentie. "De veehouderij is eigenlijk een onnodige bron, daarom is het zo belangrijk om daar iets aan te doen", aldus Coutinho. "Maar het zo min mogelijk voorschrijven van antibiotica in de humane geneeskunde is nog steeds de beste manier. Antibiotica gebruiken is automatisch de resistentie vergroten."

Laatste reacties

 • Mozes

  De laatste jaren leek hij samen te spannen met de dierenpartij. Nu toont hij zich heel wat genuanceerde.

 • alco1

  Hij zegt nog wel dat het een onnodige bron is. Ik denk dat hij niet weet dat de veehouderij één van belangrijkste steunpilaren is onder de Nederlandse economie.
  Maar laten we blij zijn dat hij inziet dat resistentie bij de mens vooral komt door wat er rechtstreeks ingepompt wordt.

 • bankivahoen

  Die uitspraak had ik niet van hem verwacht, hij was altijd fel gekant tegen de veehouderij! Inzicht komt met de jaren.

 • Mels

  Wat verkondigd een deel van ons hier nou al een aantal jaar,kan deze muppet zijn salaris even inleveren wat hij de laatste jaren dus onnodig heeft gekregen????

 • jjbm

  Het komt vaker voor, dat mensen die met pensioen zijn (gaan) meer genuanceerdere uitspraken doen dan tijdens hun werkzame leven.
  Wiens brood men eet, diens woord men spreekt gaat ook voor Roel op.

 • abtje

  @jjbn, inderdaad , in een keer goed.Zolang ze op de positie zitten dat ze er wat aan kunnen doen, doen ze niets. Ontvangen een boot geld en donderen op en opeens zien ze het licht. Iedereen in de ellende achterlatend. Het heeft hun tijd uitgedient.Zijn ze trots op zichzelf? Ik hoop het echt, want ze zijn wel de enigste. De kans om het verschil te maken verkwanselt om lekker luxueus te leven.

 • jp.bierema

  Wat een eikel zeg, ons eerst voorschrijven dat we eigenlijk moeten stoppen met toediening van antibiotica en dan nu zo'n uitspraak.
  Meneer Coutinho: Ik vind het crimineel wanneer ik mijn dieren niet behandel met antibiotica wanneer deze ziek zijn. Maar door uw uitspraken in het verleden zegt de diergeneeskunde samen met de overheid laat eerst maar een flink percentage van uw veestapel kreperen alvorens te behandelen. Bedankt voor wat u hebt aangericht!!!

 • awknop

  Ik krijg toch de indruk dat hij de verhouding van de forse hoeveelheden antibiotica gebruikt in de landbouw in vergelijking tot wat in de humane geneeskunde gebruikt wordt, uit het oog verloren is. Vooral ook omdat er aan het gebruik in de landbouw maar in beperkte mate een diagonose ten grondslag ligt.

 • Mozes

  Dat het antibioticagebruik in de veehouderij zoveel mogelijk beperkt wordt juich ik toe. Ik stoor mij er alleen aan dat de afgelopen jaren de veehouderij zo ongeveer als enigste oorzaak van antibioticaresistentie werd opgevoerd terwijl het in werkelijkheid één van de minste oorzaken is.

 • PigMatters

  @jp.bierema1,

  Er is geen enkele veterinair die uw dieren eerst laat creperen alvorens antibiotica toe te dienen. Waar wel steeds meer op aangedrongen word is dat u zelf verantwoordelijk bent om de omstandigheden rondom uw dieren zo te maken dat ze zo min mogelijk ziek worden. Ik kan me voorstellen dat dit op u over komt als een weigering om antibiotica te geven, maar antibiotica is een lapmiddel en geen oplossing.

 • agratax2

  Bij de pluimveehouderij zijn volgens mij mogelijkheden om de antibiotica terug te dringen door gebruik te maken Appelazijn (in hobby dieren veel gebruikt met succes). Maar boeren laten zich nog steeds antibiotica aan praten, omdat de handel het verkopen wil en de boer bang lijkt te zijn voor verandering. Hier geldt misschien wel 'Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet'. Of heeft hij zich laten aanpraten dat resistentie vorming op termijn een veel economischer weg is dan een natuurlijke ziekte preventie.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.