Home

Nieuws 50 reacties

CDA: kabinet verkwanselt landbouwbelangen

Den Haag - CDA-Tweede Kamerlid Jaco Geurts verwijt het kabinet laks om te gaan met de agrarische belangen van Nederland. In een verklaring op zijn website stelt de parlementariër dat staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) meer moeite moet doen om in Brussel extra geld voor Nederlandse boeren in de wacht te slepen. Dat is volgens hem hard nodig, omdat de sector onevenredig hard zou worden getroffen door de kabinetsplannen.

Steen des aanstoots is vooral de - inmiddels uitgekomen - wens om de Nederlandse EU-afdrachtskorting van 1 miljard in stand te houden. Mede hierdoor is het nodig het budget voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) te verlagen. Geurts roept Dijksma nu op in de finale onderhandelingen over het GLB zich hard te maken voor de Nederlandse landbouw.

Overigens hebben de staatssecretaris en haar collega-ministers geen zeggenschap over het budget; dat wordt vastgesteld in onderhandelingen tussen de regeringsleiders en het Europees Parlement.

Laatste reacties

 • Henk Tennekes

  Laat het CDA eerst maar eens goed nadenken over het landbouwbeleid van de bewindslieden uit haar eigen kring, en zich afvragen hoe het toch kwam dat een CDA kernwaarde, goed rentmeesterschap, volledig verkwanseld werd. De korenbloemen en klaprozen, de vlinders en lieveheerbeestjes, de veldleeuweriken en patrijzen zijn auf nimmer wiedersehen verdwenen en komen nooit meer terug. En dan zonder blikken of blozen op nog meer subsidie uit Brussel aandringen voor de slachting van biodiversiteit op het boerenland. Het roer moet om.

 • jordi 1455

  Henk daar ben ik het mee oneens, de genoemde dieren en planten die volgens jou verdwenen zijn, zijn niet verdwenen. waar baseer je het op aannames, emoties?

 • j.verstraten1

  Korenbloem en klaproos staan voor armoe. Het is logisch dat deze zijn verdwenen. Zij komen ook alleen met het creëren van armoe terug. Lieveheersbeestjes daar stikt het trouwens van, tot achter het behang. Veldleeuwerik en patrijs zie ik met regelmaat maar die hebben hetzelfde probleem als de klaproos. Ik wil best op een gedeelte van mijn bedrijf 'armoede'creëren, maar zonder armoede te lijden! Denk daar maar eens over na Henk.

 • jordi 1455

  j.verstraten op het moment zie ik ook geen korenbloemen en klaprozen maar in de zomer zie ik hier en daar wat in de bermen staan bij wegen waar het bermgras niet zo vaak wordt gemaaid.

 • WGH

  Ook hier vlinders zat, klaprozen groeien hier langs het kavelpad ook wel, soms langs de kuil in het gele zand. Verder spotten we hier genoeg beesten, zoals de rode wouw, kerkuil, steenuil, steenmarters enz enz. Volgens mij zit het met die biodiversiteit wel goed (hier in ieder geval)

 • Henk Tennekes

  Bram van de Klundert (natuurliefhebber, schrijver en columnist) beschreef in het Brabants Dagblad van 15 april 2010 de kwaliteit van de natuur op agrarische percelen als volgt: 'De kwaliteit van natuur op gangbare agrarische percelen is bijna nul: op een maïsakker staat maïs, op een aardappelveld staan aardappels en in een weiland groeit Engels raaigras. De percelen zijn eerder groene bedrijventerreinen dan ecologisch interessante plekken. Vorige herfst liep ik langs weilanden waarvan me niet eerder was opgevallen dat de ene in normaal agrarisch beheer was en de andere bij Staatsbosbeheer. Het laatste weiland zag wit van de dauw op duizenden spinnenwebben. Het eerste perceel was hard groen, er was geen web te zien, het insectenleven ontbrak. Onder de grond speelt zich eenzelfde ramp af: door mestinjectie en wormenbestrijdingsmiddelen is de bodem bijna dood. Voor vogels die van insecten en bodemdieren leven is de wedstrijd voorbij'.
  Agrariers van Nederland, het roer moet om!

 • Henk Tennekes

  Ir. Gert jan Jansen, eigenaar van Hof van Twello, een bedrijf dat zich toelegt op kleinschalige lokale productie van gezonde producten, beschreef in dagblad Trouw van 28 september 2011 de ontwikkeling naar de huidige staat van de landbouw als volgt: 'Ja, het land ís dood. De bodems zijn dood, de biodiversiteit verpulverd. En dat in nauwelijks 50 jaar. En het land werd kaler en kaler. Schaalvergroting op schaalvergroting om verarming van de boerenstand te voorkomen. Echter, de helft van de boeren verdween elke 20 jaar. En het land werd kaler. Het boerenfront, dat zo ferm gevochten had voor haar halve overlevenden kwam elke keer bedrogen uit. Ik heb het opgegeven te hopen dat ‘het systeem’ te veranderen is. Ik ben maar gewoon begonnen. Wat eerst een kaal weiland was is nu een prachtig kleinschalig (18 ha) landschap geworden. En in de beste traditie van de moderne verbrede landbouw maken we daar producten mee. Niet voor niets zijn de eerst verguisde kleine boertjes die weer zelf gingen verwerken, nu vaak de lachende derde. Zij blijken crisisbestendig. Grote traditionele boeren en tuinders, de dode boeren van Braks en Bleker, gaan net zo hard ten gronde als de kleine, tenzij ze de weg naar een onderscheidende markt wisten te vinden. En die markt groeit.

 • abtje

  @Henk, wat wil je zeggen met deze twee filantropen?
  Twee heren die de zakken gevuld hebben naast de landbouw en de laatste die zogenaamd even goed bezig is?
  Geen heren die 's avonds voor het slapen gaan de stront onde hun nagels wegborstelen, althans geen dierenstront.
  Hoe ver sta je van de realiteit af. Laat beide wijsneuzen eens in de stad paraderen, hebben ze vast tijd voor. Wat staat daar op de industrie terreinen, asfalt en woonblokken? Niet het verwaarloosde stukje industrie terrein waar een klaproos groeit.

 • jordi 1455

  Henk je staat onzin te vertellen de boeren verdwenen door de toenemende regeldruk en dan heb ik het nog niet over stijgende kosten gehad en zeer kleine marges.

 • gjh

  henk wat kan jij dom lullen inderdaad verdwijnen er boeren door hoge kosten. regeldruk en te kleine marges

 • Mels

  Op een maisakker staat mais enz.ja gvrdegvr wat wil je dan. Moet er om en om mais aardappelstaan. Dat je het zonder te bedenken hoe stom het staat opschrijft. Ook 50 jaar geleden had men bieten mais aardappels en graan op vaak dezelfde percelen als nu en nu ineens is het mis met de biodiversiteit???? Welke gek mag dat verkondigen zonder daarop gewezen te worden. Wat wel helaas is verdwenen is de diversiteit in gewassen. Meekrap blaauwmaanzaad erwten worden of niet of nauwelijks meer geteeld maar dat is een kosten baten kwestie.

 • Henk Tennekes

  Ik zal de eerste zijn te erkennen dat de boeren worden afgeknepen door te kleine marges. We moeten bereid zijn een eerlijke prijs te bepalen voor gezonde levensmiddelen. Dat de boeren ook hoge kosten hebben erken ik ook. Maar we hebben met de (met torenhoge leningen gefinancierde) mechanisering, schaalvergroting, monoculturen, bestrijdingsmiddelen, genetisch gemanipuleerd veevoer, kunstmest, etc. etc. ook een systeem van intensieve landbouw opgebouwd waar boeren en het boerenland echt niet beter van zijn geworden. Ik ben er van overtuigd dat onze voeding op een andere manier moet worden geproduceerd.

 • jordi 1455

  Schaalvergroting zijn we tot gedwongen henk, want zo kunnen we de kosten beter spreiden. Beter CDA dan VVD, PVDA en die andere linkse partijen.

 • porky 1

  volgens mij is henk iemand die heel hard huilt maar als hij bij de supermarkt komt gauw het voordeligste in zijn karretje gooit welterusten.....

 • joannes

  @Henk Tennekes, de veronderstelling die hebt van goed rentmeesterschap spoort economisch niet. En dat bevestig je met die romantische citaten! Je hebt kritiek op het CDA met de visie en de sentimenten van een Stadse PvdAer of misschien wel een PvdD. Zoals jouw beroep zich waarschijnlijk ontwikkelt heeft in de afgelopen 30 jaar heeft het agrarische bedrijf zich ook ontwikkelt. En wel zo dat een agrariër nu ongeveer het dubbele, of meer, moet verbouwen, of voeren, voor het zelfde inkomen. Efficiëntie en Productie zijn de pijlers van de economie en ook in die van de agrische economie. Wanneer je een museumboer wilt, zul je, met die partijleden van je, eerst een muur om Nederland moeten laten optrekken en vervolgens bij decreet de agrarische producten verdubbelen in prijs. Voor onkruid en een paardenbloemen weide kan een boer niet boeren, of ....je moet hem er specifiek voor belonen.

 • Casa

  Alle boeren willen best meewerken aan gedeeltelijke verschraling op t zelfde perceel gedurende jaren als er maar een beloning tegenover staat . De grond is veel te kostbaar om er niet effecient mee om te gaan . Dus belonen in verhouding met de kosten.Wie betaald ,die bepaald.

 • anton1937

  Terechte stelling van Geurts(CDA) Nederland moet véél meer subsidie ophalen voor de landbouw, zowel in de plantenteelt als de (intensieve) veehouderij. Nederland stapt de komende massaal over op het plaatsen van luchtwassers in de veehouderij. EU belang is hier daardoor duidelijk, minder NH3 uitstoot en veel minder fijnstof uitstoot. Een Eu subsidie van 25 tot 50% van de investeringskosten is reeël, hiervoor moet Dijksma zich hard maken.

 • Mels

  Nog meer subsidie hoera hoera. Weg kansen.weg eerlijke concurrentie.

 • Henk Tennekes

  Wat zestig jaar geleden gold, is nog steeds zo: Europese steun is nodig voor boeren om te overleven. Te weinig onder de aandacht komen echter de sociale gevolgen. Boeren komen vast te zitten in een neerwaartse spiraal van schaalvergroting, prijsverlaging van de landbouwproducten en stijging van de kosten. Resultaat: boeren gaan gebukt onder zware financiële lasten en verdwijnen aan een moordend tempo. Tegen dit tempo zijn er binnen 25 jaar nog nauwelijks familiale landbouwbedrijven meer in ons land. Echte duurzaamheid is geen luxe, maar een bittere noodzaak voor zowel boer, consument, dier als milieu. Het is niet óf winst, óf milieu, óf gezonde voeding, het is dat allemaal samen. Dit landbouwbeleid gaf ons vooral steeds grotere stallen en monoculturen, die erg afhankelijk zijn van externe input zoals buitenlandse veevoeders, kunstmest, chemische pesticiden, groot landbouwmaterieel en dus ook risicovolle bankleningen. Aldus Kurt Sannen (Voorzitter van BioForum Vlaanderen) IN MONDIAAL NIEUWS, 28-11-2012

 • Henk Tennekes

  Terwijl grote delen van de wereld voor de uitdaging staan om meer voedsel te produceren per hectare, bereiken we in West-Europa juist de grenzen van de intensivering. Na decennia van schaalvergroting zijn monoculturen ontstaan die kwetsbaar zijn voor plant- en dierziekten. Kwistig gebruiken we pesticiden en antibiotica. Zelf worden wij er steeds vaker ziek van. De bij, onmisbaar in de natuurlijke kringloop, lijkt er aan onderdoor te gaan. Weidevogels verdwijnen, stallen verworden tot lelijke puisten in het landschap, water vervuilt en het is slecht gesteld met dierenwelzijn. We staan op een kruispunt. Gaan we door op de ingeslagen weg? Of gaat het roer om en kiezen we voor duurzame landbouw? Wij kiezen resoluut voor het model van duurzame landbouw. Een landbouw die zich richt op het sluiten van kringlopen. Een landbouw die de bodem blijvend verrijkt door een steeds wisselende gewassenteelt. Die de natuur niet dood spuit. Die de essentiële rol van de boer in het behoud van ons landschap erkent en beloont. Een landbouw meer lokaal geproduceerd, die smaakvol eten oplevert. Aldus Bas Eickhout en Rik Grashoff in het Eindhovens Dagblad van 12-10-2011

 • minasblunders1

  Te mooi om waar te zijn, Henk Tennekes. De praktijk is echter anders. We hebben te maken met een ministerie van onkunde en een tent die zich universiteit durft te noemen, die in innige samenwerking met de Z(LTO) een beleid heeft uitgestippeld dat er juist op gericht is om de duurzame bedrijven uit te roken. Zij zijn er in geslaagd om 'wetenschappelijk' te 'onderbouwen' dat juist de megastallen erg duurzaam zijn. De echte duurzame bedrijven daarentegen worden gedwongen om hun grond uit te mergelen, hun vee ziek te laten worden en gewassen te telen die door alle tekorten aan mineralen niet eens meer gezond zijn. We hebben te maken met een overheid die wereldwijd loopt te prediken over dierenwelzijn, terwijl de dieren letterlijk creperen van het fosforgebrek. Dit kan in deze bananenrepubliek allemaal straffeloos.

 • alco1

  @ henk tennekes. Zoals jij is er ook een miriamnu. Ze haalde haar moeder uit het verzorgings tehuis omdat men haar daar door geld gebrek niet meer goed kon verzorgen. Zoals jij ook praat heb je er ook geen enkele notie van, dat er verdient moet worden om sociaal te kunnen zijn. Ook jij zult wel subsidie ontvangen, wat ook ergens moet wegkomen. Mooie idealen heb je, maar het brengt ons allen tot de armoede.

 • minasblunders1

  Je moet ook niet het lef hebben om in dit 'kennisland' vol met 'deskundigen' en 'specialisten' aan te geven wat men fout doet, want dan word je met de grond gelijk gemaakt. Je bedrijf wordt kapot gemaakt, je leven verwoest. Tja, je zult als 'deskundige' ook maar eens toe moeten geven dat je eigenlijk niet eens weet waar je het over hebt. Pijnlijk hoor!

 • joannes

  @Henk heeft te veel tijd om al die pseudo wetenschappers of sociaal deskundigen te lezen en te citeren! Hij is misschien wel het prototype van de Nedelandse Burger die een beeld heeft van hoe het zou moeten in Nederland op een vakgebied waar hij denkt iets van af te weten en zeker is dat hij met zijn toekomstvisie het beste voor heeft voor Nederland voor de Boer en natuurlijk voor hemzelf. Maar wie heeft hem die wijsheid in zijn hoofd gepraat? Sinds wanneer heeft een leek voldoende specialistische kennis om in een vakgebied een mening te hebben? Zelfs bij de Bakker of een Restaurant respecteren ze het specialisme, en kiezen gretig uit de meest bekwame bakker met hun portemonee. Maar de Boer met zijn agrisische producten benaderen ze via de Politiek met restricties, productievormen, etc, .. zonder ook maar iets met de prijs te doen. Zulke medeburgers, of eigenlijk meelopers achter een fanfare van Politieke wellustelingen zouden zich een af moeten vragen wie ze zijn, dat ze zich met het specialisme ¨boeren¨ bezig kunnen houden!

 • Mels

  Paard in het land weer voor de ploeg.oh nee das zielig voor paard en worm. Henk toe nou toch simpele ziel. De wereld is groter dan de postzegel die wij een land noemeen. We moeten mee in de vaart der volkeren want anders koopt straks de zogenaamde critische consument alleen nog goedkope oncontroleerbare troep uit het buitenland. Jij denkt echt dat we duurzaam dierenwelzijn en milieu niet proberen te combineren met een paar centen overhouden. Nl boer is verworden tot landschapsbeheerder.

 • Henk Tennekes

  In een debat noemt men een argument ad hominem wanneer het betrekking heeft op de persoon die een bewering doet, en niet op de bewering zelf. Dergelijke argumenten worden als oneigenlijk beschouwd.De ad-hominem redenering heeft de volgende vorm:
  1.A doet bewering 'X'.
  2.Er is iets mis met A.
  3.Dus bewering 'X' is onwaar

 • Henk Tennekes

  Kunnen jullie ook argumenteren zonder op de man te spelen?

 • alco1

  Niet met mensen die geïndoctrineerd zijn op een bepaald onderwerp en geen breed verstand hebben van hoe een economie werkt!

 • Henk Tennekes

  @alco1. Nu doet U het weer! Lazer op.

 • sallandseboer

  Dat er eerlijke prijzen moeten komen stem ik van harte mee in, de vraag is dan hoe cuncurreren we dan met de wereldmarkt Henk?
  Ook ik sta niet te trappelen in de rij voor een kaal Nederlands landschap zonder grutto's, kievitten en wulpen.
  Ik hoop dat het GLB hier ook aan denkt, zodat we dit beleid ook beter kunnen uitleggen aan de buitenwereld.

  Eerlijke prijzen en een GLB dat niet maar zo domweg eisen stelt aan hoeveel braak etc. maar ook verder kijkt. Ik denk dat we daar met z'n allen meer aan hebben.
  De boer moet voor extra diensten zoals onderhoud van het landschap meer beloond worden.

 • boerrick

  Doet me diep treuren om sommige reacties te lezen, net als de krant. (mensen willen natuur en minder belasting betalen, gaat dacht ik niet samen.)

  Maar heb ff wat vragen meneer Tennekes.
  -Kwistig gebruiken we pesticide en antbiotica. Wie is we? Dacht niet de NL boeren die zijn aan de strengste normen van de wereld gebonden, antbiotica wordt dacht ik het mist gebruikt in de NL agrarische sector.
  -Water vervuild. Las laatst dat die al sinds 1990 aan de eu eisen voldoen. sindsdien is de bemesting sterk vermindert. Wie vervuild dan het water?
  -Kiezen we voor duurzame landbouw? Die keuze is er al in de supermarkt. Mensen kiezen alleen voor het goedkopere alternatief. Vind je het gek dat boeren hierop inspelen?
  -Vind wel goed van lokaal produceren enzo, maar wat als iedereen dat gaat doen?
  -Over 25 jaar zijn er geen familie bedrijven meer. Wil ik best zo houden maar wie geeft de financiële garantie. En wat word dan de productie prijs op wereldniveau. Moeten we wel op blijven meedoen met onze familiebedrijven.

  Hoop dat u hier een zinnig antwoord op heeft.

 • Mels

  Sallandse boer. En daar gaat het mis. De NL melkveehouderij wordt nu beloond om stallen te bouwen en veel koeien te melken. Als het GLB daar juist aan het t.o gestelde een beloning geeft zou dat het ultime zijn. Tegen wereldmarkt produceren plus een beloning om bv 1,5 koe per hectare te melken.

 • minasblunders1

  Grappig om te lezen dat de reacties 30 t/m 32 het eigenlijk met Henk Tennekes eens zijn, terwijl ze hem aanvallen.

  Mels, 1,5 koe per ha. gaat niet werken. Verschraling weet je nog?

 • Henk Tennekes

  Ik ben een Achterhoeker en een jongen van het boerenland, kort na de Tweede Wereldoorlog geboren. Ik ken het cultuurlandschap op de hoge zandgronden. Winterswijk was in mijn jeugd een ortolanenparadijs. Het laatste broedgeval rond Winterswijk (en daarmee in Nederland) vond plaats in 1994 en rond 2000 viel het doek definitief voor de Ortolaan in Nederland. In het (half)open agrarisch cultuurlandschap van de Graafschap verdwenen weidevogels als Grutto, Tureluur en Veldleeuwerik. Soorten als Nachtegaal en Patrijs worden bij ons nog zelden gezien of gehoord. Ook cultuurvolgers als Boerenzwaluw, Huiszwaluw en Huismus volgen deze negatieve trend van achteruitgang. De Organisatie voor Vrijwillige Weidevogelbescherming in Bronckhorst is in 2011 opgeheven. Dit bij gebrek aan vogels. Moeten we dat allemaal inleveren voor een moderne landbouw die ons prachtige cultuurlandschap om zeep brengt? Of is het nu tijd na te denken over alternatieven waarmee de natuur in stand wordt gehouden? Goed rentmeesterschap. Daar zullen we een prijs voor moeten betalen. De boeren verdienen een goed bestaan voor noeste arbeid. Het GLB moet dit oppakken en de boeren goed belonen voor landschapsbeheer en gezonde voedselproductie. Dan steun ik het CDA in haar pleidooi voor meer geld uit Brussel.

 • alco1

  @Tennekes. Je hebt alleen maar iets aan mensen die het in de praktijk laten zien en niet van achter een bureau fantaseren.

 • boerrick

  Beste meneer tennekes.

  Ben blij om uw reactie. Stelde een paar inhoudelijke vragen over beweringen die u deed, dus geen persoonlijke aanval. De personenen die dit deden hadden echter gelijk. Want u geeft geen antwoord op inhoud. dus reageert emotie aan de hand van een paar losse kreten.
  Blijf alsjeblieft niet in sprookjes geloven. Tijden veranderen nu eenmaal.

 • Henk Tennekes

  @boerrick. Op mijn website boerenlandvogels.nl vindt U veel informatie over de milieuverontreiniging die wordt veroorzaakt door de intensieve landbouw. Ik beveel U aan op trefwoorden te zoeken. Nederland is helaas veranderd in een moeras van giftige bestrijdingsmiddelen waarin de natuur niet kan overleven.

 • Henk Tennekes

  @alco1. U doet er goed aan een cursus omgangsvormen te volgen. Uw reacties zijn beneden alle peil.

 • alco1

  @tennekes. Ik zou eens een cursus economie volgen. Door mensen met jouw ideologieën moeten vooral de zwakkeren en ouderen zich ernstige zorgen maken over hun menswaardige toekomst.

 • jordi 1455

  @ henk jij valt alco persoonlijk aan zonder een rede, Alco1 mag net als jou zijn zegje doen want dit is een openbare discussie.

 • alco1

  @tennekes, jammer je hebt nog niet weer gereageerd. Ik hou er namelijk wel van om mensen met oogkleppen wakker te schudden. Wat denk je waarvoor wij boer zijn geworden. Voorde natuur en alles wat daarbij hoort. Alle land zoeken we samen met eierzoekers af en plaatsen paaltjes. Maar voordat we gaan maaien zijn de meeste nesten al weer leeg. Het is toch te gek voor woorden dat we 's nachts met een hoogwerker kraai eieren moeten schudden om zo de weidevogels nog een kans te geven. Mensen als jouw zien de realiteit niet meer onder ogen en juist daardoor verdwijnen de weidevogels, ook juist door verschraling nestelen ze al helemaal niet meer. Kijk maar eens naar natuur gebieden. Je zou denken boordevol met weidevogels, maar nee hoor, ook daar verdwijnen ze en daar zijn de boeren helemaal niet actief.

 • bertes

  als er geen subsidie was geweest. waren er nog steeds 100.000 boeren in nederland. gezellige kleine gezins bedrijven.
  maar nee, we willen de beste zijn; een voorbeeld voor heel europa.
  en zo hebben vooral de varkensboeren de laatste 10 jaar min, ja min 4% rendement behaald.
  ga nog meer subsidie vragen. de mega boeren hebben honger. om de kosten te kunnen spreiden.

 • Henk j

  Nee de boeren krijgen geen subsidie maar het voedselpakket moet goedkoop blijven

 • koestal

  De supermarkten vallen niet onder de NMA ,de boeren wel ,dat is een ongelijk speelveld

 • PetervanKempen

  Boeren werden het laatst echt gewaardeerd tijdens de hongerwinter in de tweede wereld oorlog. Daarna zijn stedelingen over het algemeen door hun volle buik aan een leeg hoofd gekomen en willen ze bij de boer alleen de schoolplaatjes van meneer Verkade terug zien. Helaas weten al dergelijke betweters niet hoe we eigenlijk aan eten komen, kunnen het zelf niet meer genereren en willen vooral niet verantwoordelijkheid dragen voor de ingrepen die nodig zijn om een beetje opobrengst uit de natuur te oogsten. Gedresseerde, linksfantaserende luchtfietsers en napraters die bij gebrek aan eigen originaliteit dan maar de boer als vijand aan wijzen, das makkelijker dan consumenten gedrag in de markt te bepleiten die een bijdrage leveren aan groei van nederlandse bio producten, met bijbehorende landschappen en biodiversiteit, of door een werkende oplossing voor agrarische productie en export onder de druk van de wereldmarktprijzen van onze zalige EU te bedenken.

 • Henk j

  Peter jij slaat de spijker op de kop alleen moest het in alle dagbladen staan

 • sjang

  Altijd dezelfde discussies. Ik ben gangbaar landbouwer. Ik zou het niet in mijn hoofd halen om op een forum van een andere bedrijfstak (b.v. bakkers, chemie of wat dan ook) me te mengen in een discussie. Het is niet mij terrein. Dit wil niet zeggen dat ik niets weet van die sectoren, maar beschik niet over de volledige kennis en kunde van die sectormedewerkers. Hooguit zou ik uit pure intesse een vraag stellen.
  De artikelen met de meeste reacties zijn altijd die waar bedrijfstakvreemde mensen zich ermee gaan bemoeien, en wij boeren laten ons weer voor de kar spannen.
  Deze reacties moeten we links laten liggen en omheen schrijven, is dat snel gebeurt met die gasten. Ze willen toch alleen maar onrust stoken.

 • alco1

  Sjang. Ergens heb je gelijk. Maar zoals jij praat, zo zegt ook het LTO. Geen aandacht geven, want dat is koren op hun molen.
  Ik zie het echter als een gezwel in je lichaam, dat als je het niet behandeld je helemaal kapot maakt.

 • koestal

  Door het late koude voorjaar maken de milieumensen zich al weer zorgen dat het dit jaar niet goed komt met de bijen ,ook over de weide vogels maken ze zich zorgen dat er niet genoeg wormpjes zijn voor de jongen,je zult zien dat de boeren hier straks weer de schuld van krijgen

 • jordi 1455

  @peter we moeten maar eens wereldwijd massaal gaan staken dan wordt het een zooitje.

Laad alle reacties (46)

Of registreer je om te kunnen reageren.