Home

Nieuws 21 reacties

Boeren veenweidegebied zien meest in kringlooplandbouw

Houten – Boeren in het veenweidegebied denken dat kringlooplandbouw en duurzaam graslandbeheer de beste methoden zijn om de kwaliteit van oppervlaktewater te verbeteren.

Maatregelen als bufferstroken en zuiverende slootsystemen zijn minder populair, omdat ze leiden tot landverlies en dus productieverlies. Dat blijkt uit een onderzoek van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Aanleiding van het onderzoek is dat in het oppervlaktewater van het veenweidegebied te hoge voedingsconcentraties bevonden. De normen voor stikstof en fosfaat worden op sommige locaties vijf keer overschreden. Hierdoor ontstaat teveel kroos en algenbloei en neemt de biodiversiteit af. Het gebied haalt de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water niet. De provincie Utrecht wil met een projectgroep de waterkwaliteit verbeteren.
Percelen in het veenweidegebied zijn al erg smal en als daar ook nog een bufferstrook langskomt, blijft er in de beleving van boeren heel weinig ruimte over. Alterra kwam in een recent onderzoek tot de conclusie dat bufferstroken beperkt rendement opleveren. Biomassateelt wordt door de meeste agrariërs gezien als “veel werk voor weinig geld en weinig opbrengst.” Hoge kosten maken dat onderwaterdrainage wordt afgekeurd.
Kringlooplandbouw wordt door vrijwel alle agrariërs de beste maatregel genoemd, vooral omdat het kan leiden tot een hogere gewasopbrengst en een besparing op kunstmest. Duurzaam graslandbeheer wordt goed toepasbaar bevonden, omdat een beter grasbestand leidt tot een betere benutting van mest. In de huidige bedrijfsvoering zijn vrijwel alle agrariërs volgens het onderzoek al bezig met duurzaam graslandbeheer.

Laatste reacties

 • abtje

  Ze hebben dus geen keuze, werkbare alternatieven ontbreken, en dus moeten ze dit wel weer goedvinden.
  Waterschap weer zeer content met zichzelf, eikels.
  Weten donders goed wat de waterkwaliteit daar zonder boeren doet, maar dat houden we stil, dit klinkt stoer...

 • minasblunders1

  Niks mis met kringlooplandbouw, maar dan moet je het wel op de juiste manier berekenen.

 • Mels

  Is het niet zo dat het uit plantendelen bestaande veen van nature veel N loslaat aan het water,moeten de boeren hier weer de schuld van krijgen,misschien is het wel zo dat in deze gebieden het water niet schoner wordt?? Maar helaas heeft geen waterschapper zich dat afgevraagd.

 • Adrie G.

  Voor deze ene keer wil ik wel reageren op de vaste onzinbloggers op deze site.

  Abtje. Zonder boeren wordt de waterkwaliteit een stuk beter. Voorwaarde is wel dat je eerst het nutriëntenoverschot dat door landbouw is ontstaan uit de grond haalt en vervolgens het waterpeil opzet zodat veenvorming weer op gang komt. Maar we moeten ook eten. Dus dat willen we niet. Keuze van veenweideboeren is daarom second best.

  Minasblunders. Complimenten vor deze verstandige uitspraak!

  Mels. Veen bestaat uit afgestorven plantedelen. Vlak voor het afsterven halen die nog zoveel stikstof en fosfaat eruit. Veen is daarom van nature veel voedselarmer dan bijv. gras of maïs. En wat er aan N en P in het veen zit blijft daar keurig zitten zolang je het peil maar hoog genoeg houdt.

 • abtje

  @drie G. Als je niets eerlijks kunt zeggen reageer dan inderdaad maar niet.
  Bij Woerden hebben ze een proef gedaan zonder boeren, ga bij de natuurverenigingen maar onder in de la kijken. Het gevolg was een drama, dus lul maar raak met je we moeten ook eten.

 • koestal

  het gaat bij natuurverenigingen alleen om bloempjes en vlinders ,eten doen ze bij Mc Donalds ,daarom is daar ook zo druk

 • trijnie

  Veengrond arm aan voeding? Nu ik heb een grote tuin en ik moet in tegenstelling met mijn tuinvriendinnen , die op het zand zitten, alle planten in de bloemenborders steunen.
  Alles wordt hier hoger en niet weinig hoger.
  Daarbij mest ik minder dan dat zij doen en zeker geen stikstof. Veengrond, je kunt er prima op tuinieren.

 • Romeijn

  'Kringlooplandbouw [in veenweidegebied] wordt door vrijwel alle agrariërs [in de Stichtse Rijnlanden] de beste maatregel genoemd.' Dan moeten we daar zelf geen stemming tegen gaan kweken. Daar dienen we de agrarische wereld niet mee.

 • abtje

  Nee, dit is goed voor de landbouw. De boeren knoeien, waterschap gaat ze aanpakken en alles komt goed? Hou toch op.

 • Romeijn

  Abtje, dat staat nergens: dat is je eigen negatieve interpretatie. Het artikel geeft de situatie uitstekend weer.

 • abtje

  Is dat zo? Wat was de keuze dan waar de boeren uit konden kiezen?

 • Romeijn

  Abtje, misschien is het even wennen aan de werkelijkheid: de boeren in de Hollandse veenweidegebieden zijn gewend om constructief samen te werken met de waterschappen en natuurbeherende organisaties.
  Je moet geen spoken willen zien.

 • abtje

  Je weigert te antwoorden. De boeren mogen kiezen tussen of hun percelen die al vrij veel sloot zijn nog minder te gebruiken of kringlopen.
  Dat is geen keuze Romeijn, dat is chantage.
  De Stichtse Rijnlanden is een van de weinige waterschappen die nog relatief veel rekening houd met de agrariers in hun gebied, eerlijk is eerlijk. Die natuurbeheerende clubjes weten de uitslag donders goed van de test bij Woerden in de buurt, dus die zijn stiekum zuinig op de boeren. de nadenkende clubjes, tenminste.

 • Romeijn

  Abtje, je wentelt jezelf hier weer heerlijk in je slachtofferrol.
  Als teveel voedingsstoffen in de sloten komen dan neemt de hoeveelheid waterplanten en vervolgens modder sneller toe. Dan krijg je weer problemen om vaarland te bereiken en moet eerder gebaggerd worden waardoor de waterschapslasten stijgen. Drainage om de voedingsstoffen af te vangen veroorzaakt versnelde oxidatie van het veen en inklinking. Dan moet het waterpeil verder omlaag waardoor de waterschapslasten stijgen. Een winstje voor korte termijn levert op lange termijn hoge kosten op. Het is een relatief snel verslijtend landschap met steeds minder mogelijkheden. De keuze is daarom voor alle betrokken partijen maar zeer beperkt.

 • alco1

  N en P aandeel in water heeft weinig te maken met de bemesting nu. Het zit doodgewoon opgeslagen in het eeuwen oude veen, wat dus door verschillende waterhoogtes vrij komt.

 • Romeijn

  Precies, ook dat bedoel ik met oxidatie van het veen.

 • minasblunders1

  Kringlooplandbouw is niet meer of minder dan: hoe intensiever hoe beter. Dus waar maken die boeren zich druk over? Het enige probleem dat ze mogelijk kunnen hebben is dat ze niet genoeg koeien melken. Snel intensiever worden dus, dat 'helpt'.

  En Alco: je hebt volkomen gelijk in # 15.

 • Romeijn

  Intensiever worden op veen leidt op den duur tot het onder water zetten van de steeds dieper wordende veenpolders voor regeneratie of recreatie. En dan maar hopen dat je nog een goede prijs krijgt voor je land.

 • minasblunders1

  Oké, dan is kringlooplandbouw dus géén goed idee.

 • abtje

  @Romeijn Als je dat eerste zinnetje in #14 nu weggelaten had, had ik je misschien wat serieuzer genomen en normaal gereageerd.

 • Romeijn

  Ja abtje, onbevooroordeeld lezen is voor niemand makkelijk. Uiteindelijk gaat het erom wat er werkelijk staat en niet wie het geschreven heeft.

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.