Home

Nieuws 1 reactie

Amsterdam en Wageningen sluiten Flexitariër-convenant

Amsterdam – Amsterdam en Wageningen hebben met stichting Natuur & Milieu een 'flexitariër-convenant' gesloten om inwoners te stimuleren vaker plantaardig te eten.

De gemeenten spreken onder meer af dat in de horeca, gemeentelijke instellingen en op grote evenementen meer aanbod van plantaardige alternatieven voor vlees komt. Volgens Natuur & Milieu is een meer plantaardig dieet goed voor de gezondheid, het milieu en dierenwelzijn. De convenanten zijn onderdeel van een grotere campagne waarin onder meer bij Jumbo bij vlees gratis een vleesvervanger wordt aangeboden. In totaal zullen circa 2 miljoen vleesvervangers worden uitgedeeld.
Wethouder Lex Hoefsloot van Wageningen, thuisgemeente van Wageningen UR, één van ’s werelds sterkste universiteiten op landbouwgebied: “de campagne past uitstekend in de ambitie van Wageningen om in 2030 klimaatneutraal te zijn. We vinden het belangrijk om als gemeente een signaal af te geven (-) om minder vlees te consumeren en daarmee de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.”
Het Gelderse Wageningen kreeg in 2012 van de Vegetariërsbond de titel 'Vegastad', omdat het de meest vegetariërsvriendelijke stad van Nederland zou zijn. Hoefsloot is trots op de titel. Wethouder Maarten van Poelgeest van Amsterdam stelt dat burgers zich vaak te weinig beseffen dat een manier van leven van grote invloed is op de staat van de planeet. “Dat geldt ook meer specifiek voor ons dagelijks consumptiepatroon.”
Natuur & Milieu roept andere steden op zich ook aan te sluiten. Eerder gingen onder meer Londen, New York, Brussel en San Francisco al convenanten aan. 
Een woordvoerder van de Productschappen Vee en Vlees vindt dat de convenanten niets toevoegen aan de bestaande aandacht voor voeding. De organisatie betwijfelt of een dieet met minder vlees zonder meer gezonder is en stelt ook dat de milieubelasting van bijvoorbeeld bepaalde groenten die van ver komen, niet moet worden onderschat. "In meer principiële zin, vindt de organisatie dat de overheid zich niet zo nadrukkelijk moet bemoeien wat voor voeding mensen kiezen, zeker als de feiten die worden geciteerd niet onomstreden zijn."

Eén reactie

  • info389

    niet op reageren

Of registreer je om te kunnen reageren.