Home

Nieuws 2308 x bekeken

Zorgen over toenemende schulden Canadese boeren

Ottawa - De Canadese bankenwaakhond OSFI doet onderzoek naar het beleid van Canada’s grootste agrarische kredietverstrekker, de Farm Credit Canada (FCC). De FCC is eigendom van de staat. De FCC biedt volgens critici boeren tegen zulke gunstige voorwaarden leningen dat boeren zoveel lenen dat het risicovol wordt.

De kredietportefeuille van FCC is sinds 1997 met 400 procent gegroeid. Deels heeft de FCC marktaandeel van commerciële banken afgenomen maar ook de totale schuld bij boeren is sinds 1993 met 200 procent toegenomen tot bijna 70 miljard Canadese dollar (53 miljard euro). De kosten voor boerenbedrijven gingen in een groot maar lager percentage omhoog.

De toename van de kredietverlening viel samen met stijgende prijzen voor landbouwgrond en gewassen. In de laatste 10 jaar is de prijs voor landbouwgrond, vaak onderpand bij leningen, in Canada circa 75 procent gestegen en de vrees bestaat dat sprake is van een bubbel. De FCC zou bijdragen aan de bubbel door een deel van de leningen aflossingsvrij aan te bieden of geen eerste cashstorting te eisen. In dat opzicht lijken de leningen qua soepelheid op de 'sub-prime'-hypotheken die in 2008 leidden tot een financiële crisis.
Bij de FCC is 1,23 procent van de kredietportefeuille onder extra toezicht geplaatst, wat betekent dat wordt gevreesd dat de lener niet kan terugbetalen. In de rest van het Canadese bankwezen ligt het percentage onder de 0,5 procent. Normaliter is Canada een liberaal land maar omdat de FCC in 1959 als overheidsinstituut of 'kroonbedrijf' is opgezet, zouden verliezen door de belastingbetaler worden gedekt.
De FCC is goed voor een klein derde van de agrarische kredietmarkt in Canada. De kritiek op de FCC is bijzonder omdat het Canadese bankwezen de laatste vijf jaar door het World Economic Forum is uitgeroepen tot het meest stabiele wereldwijd.

Of registreer je om te kunnen reageren.