Home

Nieuws 354 x bekeken

ZLTO overweegt rechtsgang over verzilting natuurgebied

Tholen - ZLTO Tholen wil naar de rechter stappen om de werkzaamheden aan natuurgebied de Rammegors bij Sint Philipsland stil te leggen. Rijkswaterstaat is in het natuurgebied enkele weken geleden begonnen met werkzaamheden om het zoete natuurgebied weer te laten verzilten.

ZLTO Tholen vindt dat de werkzaamheden zijn gestart zonder de benodigde vergunningen. "We vinden dat ontoelaatbaar", aldus de ZLTO-afdeling. De voornaamste reden voor het bezwaar van de boeren is de kweldruk die ontstaat. Als het natuurgebied gaat verzilten, heeft dit negatieve gevolgen voor de zoetwatervoorziening voor het agrarische gebied.

ZLTO Tholen zegt dat pas op de voorlaatste dag van de inzagetermijn voor het plan een rapport van Arcadis openbaar werd over het onderzoek naar zoute kwel bij het natuurgebied. Dit zou procedureel niet correct zijn. "Alle van belang zijnde rapporten moeten bij de start van de inzagetermijn openbaar zijn", vindt ZLTO. Rijkswaterstaat heeft tegenover ZLTO erkend dat de kweldruk van zilt water hoger is dan verwacht en dat daar een oplossing voor zou komen. Die is er tot op heden nog niet.

Rijkswaterstaat Zeeland reageert dat ze inderdaad met de bomenkap is begonnen in het gebied. "Dit gebeurt in het kader van de Natuurbeschermingswet. De vergunningen hiervoor zijn geregeld. We beginnen juist vroeg, om voor het broedseizoen klaar te zijn", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De werkzaamheden worden wel uitgevoerd ter voorbereiding op de verziltingsplannen. Rijkswaterstaat komt binnen twee weken met een definitief projectplan voor de waterwerkzaamheden bij het Rammegors. "Daarbij reageren we ook op de zienswijze van ZLTO en de zorg over de zoute kwel", aldus Rijkswaterstaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.