Home

Nieuws

'Toezicht op CVI onder de maat'

Wageningen - Het ministerieel toezicht op het Centraal Veterinair Instituut (CVI) en het daar inhuizige DLO-bedrijf Lelystad Biologicals is jaren onder de maat geweest.

Dat blijkt uit een vertrouwelijk  inspectierapport van het Food and Veterinary Office van de Europese Commissie. Het rapport is onlangs aan de orde geweest in een juridische procedure tussen de gemeente Lelystad en een veehouder in de omgeving, die uitbreidingsplannen had.

Het rapport betreft een inspectiebezoek dat is uitgevoerd in juni 2009. De inspecteurs keken naar de veiligheidsvoorzieningen die gelden voor laboratoria waar met levend mond- en klauwzeervirus wordt gewerkt. Zowel het CVI als Lelystad Biologicals vallen onder de paraplu van Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

In het rapport zeggen de inspecteurs dat binnen het laboratorium en bij het bedrijf Lelystad Biologicals in het algemeen werd voldaan aan de minimumeisen. Maar er werden wel kritische kanttekeningen gemaakt op de wijze van werken. Eén van de aanbevelingen was dat het ministerie ervoor moest zorgen dat het CVI en Lelystad Biologicals streng werden gecontroleerd, zoals dat is vastgelegd in de Europese regels. Economische Zaken heeft beloofd dat te zullen doen. Bovendien moest het ministerie er voor zorgen dat de betrokken laboratoria en instituten beschikten over de juiste erkenningen, die horen bij het werken met zeer besmettelijke virussen.

Het inspectieteam constateerde binnen het CVI en het betrokken bedrijf onder meer tekortkoming op het naleven van de kledingvoorschriften, de bijscholing van het personeel en de technische voorzieningen die moeten voorkomen dat besmettelijk virus ontsnapt. Het CVI zegt in een reactie dat op al die punten verbeteringen zijn aangebracht, deels door verbouwing en nieuwbouw van een laboratorium met een hoog beschermingsniveau.

In een reactie zegt het ministerie dat er nu jaarlijks verslag wordt uitgebracht over de manier waarop in Lelystad wordt zorg gedragen dat het mond- en klauwzeervirus niet kan ontsnappen.

De Europese Commissie zegt dat het rapport vertrouwelijk was vanwege commerciële belangen en om redenen van bioveiligheid. Nederland heeft van de Europese Commissie toestemming gevraagd en gekregen om het rapport te gebruiken in de context van een juridische procedure, waarbij een naburige veehouder betrokken was. Eind 2012 is in die zaak uitspraak gedaan. De veehouder maakte bezwaar tegen de weigering van een vergunning voor een pluimvee- en varkensbedrijf.  De gemeente weigerde de vergunning. De Raad van State oordeelde dat de gemeente dat terecht had gedaan, mede vanwege het (geringe) risico dat vanuit het CVI MKZ-virus kan ontsnappen.

Of registreer je om te kunnen reageren.