Home

Nieuws 16 reacties

'Steun voor ombouwen mestbewerkingsinstallaties'

Den Haag - Het Nederlands Agrarisch Jongerencontact (NAJK) wil dat de overheid het ombouwen van bestaande mestbewerkingsinstallaties naar verwerkingsinstallaties stimuleert.

NAJK wil dat staatssecretaris Dijksma en de Tweede Kamer meewerken aan het ombouwen, bijvoorbeeld door co-vergisters om te bouwen naar volwaardig systemen van mestverwerking.

Ramon Klaassen , portefeuillehouder klimaat en milieu bij NAJK: “Hierdoor kunnen bestaande installaties een belangrijke bijdrage leveren aan de capaciteit voor mestverwerking. Met het ombouwen van bestaande installaties is een kleinere investering gemoeid dan met de bouw van een nieuwe verwerkingsinstallatie." De huidige exploitatie van co-vergisters is verre van optimaal. Volgens Klaassen kan de overheid kan dit proces faciliteren en versnellen door vergunningstrajecten te vereenvoudigen en te versnellen of een financiële impuls te bieden.

NAJK wil daarnaast dat bestaande regelingen zoals de ‘Boer-Boerregeling’ en de ‘Vogelaar-regeling’ ook binnen nieuw mestbeleid behouden blijven. Met deze regelingen hebben bedrijven in extensieve gebieden meer mogelijkheden voor lokale mestafzet. “Ondernemers en overheid zijn bekend met deze systematiek, die goed werkt en op draagvlak kan rekenen. NAJK wil in het nieuwe mestbeleid de goede aspecten van het huidige beleid laten terugkomen”, zegt Klaassens.

Om diezelfde reden moeten gebruiksnormen niet verder verlaagd worden. “Verdere verlaging van de gebruiksnormen heeft geen effect op de milieukwaliteit", meent hij. Bodemgezondheid en milieukwaliteit kunnen wel verbeterd worden door het gebruik van bodemverbeteraars te stimuleren en vrij te stellen. Binnen de huidige gebruiksnormen krijgen ondernemers dan meer ruimte om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden en te verbeteren. In regio’s waar de opbrengsten hoger liggen moet het bovendien mogelijk zijn om hogere gebruiksnormen te hanteren. "Voor de akkerbouw bestaat in het huidige mestbeleid een verruiming van de gebruiksnormen bij bovengemiddelde opbrengsten: ook dit is één van de goede aspecten binnen het huidige mestbeleid die we als NAJK graag ook in nieuwe mestwetgeving terugzien."

Laatste reacties

 • Coanma

  De namen groen en bio worden misbruikt om zoveel mogelijk mestfabrieken inde buitengebieden te parkeren, met massale subsidies, kom op met die poep, NGO meer beesten nog meer poep, het is echt niet oké hoe dit door de strot van de belasting betalende burger wordt gedrukt. En maar doorgaan met die zogenaamde groene niet te stoppen stront trein. Boeren zijn geen boeren meer (op die na die het wel zijn), maar gasproducenten die energie leveren aan het net, belachelijk en in de tussentijd worden onze mooie boeren buitengebieden te grabbel gegooid, alles onder het mom van 'groen'. Schande. Gas en elektriciteit zijn geen agrarische activiteiten, laten we dat onthouden.

 • kleitokkers

  @Coanma wat een getier, weet je wel hoeveel van deze installatie's er in nederland staan, als je dat wist had je niet de moeite genomen om dit te schrijven. Verveel je je of zo

 • Coanma

  @kleitokkers, je wilt kennelijk ook wat schrijven, nee ik verveel mij geenszins en ik belicht een groot probleem dat jij kennelijke als getier wilt weg zetten.

 • agratax2

  Coanma. Waarom zijn boeren geen energie leveranciers? Heb jij nooit gehoord van de vervenende boeren in het Noord Oosten van Nederland, die turf leverden voor verwarming en centrales in het Westen van Nederland? Wees gerust het Westen heeft zich altijd gewarmd aan de Oostelijke Provincies van het Koninkrijk. Eerst turf toen steenkolen en daarna aardolie en tot slot aardgas, waarvan de winst ook nog in het westen is blijven hangen. Nu al deze bronnen beginnen op te drogen is de mest en het milieu (wind turbines) aan de beurt en weer in de gebieden buiten het drukke westen. Het lijkt wel op uitbuiting van en koloniaal gebied en dat in 2013 de tijd dat alle koloniën zelfbestuur, vallen de plattelands gebieden ten prooi aan de VOC mentaliteit.

 • Coanma

  Gas is geen agrarisch activiteit.

 • Mels

  Coanma,Dat gas geen agrarische activiteit is kan niemand ontkennen.Dat het wel op een boerenbedrijf geproduceerd kan worden is een feit.Dat het beter is het op de boerderij te doen is logisch voor wat betreft het verminderen van de transport beweging.Begrijp zeer zeker dat je het met die toeters van silos niet eens bent in het landschap maar van een mooi landschap kun je niet eten.De resten kunnen weer verder gebruikt worden als meststof.Blijft de subsidie over,nou wat mij betreft weg ermee,alleen voor onderzoek,voor de rest op eigen benen staan maar dat zal niet gebeuren want dan gaan ze allemaal uit.Er is ook geen noodzaak om mest te verwerken of te gebruiken voor gas,alle mest kan met medewerking van de overheid geplaatst worden maar helaas creeert diezelfde overheid ons mestprobleem.

 • info104

  Coanma je bent niet van deze tijd en hebt geen goede toekomstvisie ,jammer.
  Mels je hebt in grote lijn het goed gezien, ik wil er aan toevoegen dat de meeste vergisters het finacieel moeilijk hebben en dat ze bijna allemaal mest kunnen verwerken voor export zodat er al een grote verwerkingscapaciteit aanwezig is.
  Bij de meeste vergisters kan een centrifuge scheider worden geplaatst en kan voor een half miljoen aan investering mest met een hoog fosfaat in het eindproduct worden gerealiseerd . Het bouwen van mestverwerkingsinstallaties zijn vele malen duurder en kwetsbaarder. Ik denk dat de aanwezige vergisters gekoesterd moeten worden want ze dragen bij aan het opwekken van energie uit reststoffen zoals mest doorgedraaide en rest groenten, levensmiddelen die over datum zijn, bijna niemand weet dat het laatste wel 1,5 miljoen ton per jaar is wat vroeger door de varkensboer aan de dieren werd gevoederd . Dan nog de door de voedingindustrie afgekeurde uien koolsoorten en rest producten van de biodieselproductie, eigenlijk te veel om op te noemen , zij worden nu tot waarde gemaakt door deze vergisters, en dan straks nog de mestverwerking , volgens mij is er toekomst voor zowel de boer met zijn mestoverschot alsook de vergister.

 • Coanma

  Jammer dat de buitengebieden eraan kapot gaan, ten slotte moet het merendeel juist aangevoerd worden en niet andersom. Lijkt mij hele duidelijke toekomstvisie: kapot buitengebied met een concept dat het financieel niet gaat worden zonder massale subsidie..

 • Coanma

  Vergisters draaien ook op speciaal geteelde gewassen, is niet ok. Landbouw arsenaal vermindert, lokaal minder land, veel boeren zijn niet blij. En bepaalde etensresten kunnen prima dienen als veevoer, en dat wordt in de vergisters erbij gekiept. Heb ik het nog niet over bewezen milieu criminaliteit. Zie uitzending gemist d.d. 12 november Reporter, biogas, de beerput. Hoop dat ik deze mening hier mag ventileren, menig boer deelt die mening, maar wordt de mond gesnoerd.

 • Mels

  Ja hoor roep maar.

 • gerry 1

  ik ben zelf ook landbouwer, en ik deel toch wel coanma haar mening. masaal mais kweken om dan te vergisten is gewoon fout. die vergisters moesten verplicht worden om voor 98% op afval te draaien. nu is het precies alsof zij de boer HELPEN door zijn mest te verwerken (tegen betaling) maar eigenlijk maken ze de boer het leven zuur door alle grond weg te kapen. maar dat is dan weer mijn persoonlijke mening

 • Coanma

  Enne bermgras als alternatief? Onhaalbaar qua volume en vaak zwaar vervuild ( metalen). Leuk je mening te mogen lezen gerry 1!

 • kalkar

  Natuurlijk is het idioot om goed veevoer in de vergister te gooien. Alle boeren zijn hierop tegen. Ook vanuit ethisch oogpunt gezien. Maar ja, dit land wordt al vele jaren bestuurd door idiote ambtenaren die nergens verstand van hebben. Een landje dat zwaar naar de kloten aan het gaan is.

 • gjh

  melkertje1 je praat verstandige taal goed voer in de vergister gooien is te gek voor woorden en inderdaad ambtenaren is een triest volk wat niets kan en niets wil een moeilijke jeugd gehad hebben en veel gepest zijn op school anders wil je toch niet tot deze groep horen

 • kleitokkers

  Vergisten is het aller simpelste basis proces in de natuur om gas te produceren de aarde heeft het al jaren gelden zelf gedaan. We noemen het nu aardgas.
  Dat terzijde maar, maar hoe groot is het huidige vergisters aantal nou in nederland. Het is qau omvang of aantal niet noemenswaardig, en heeft al helemaal geen invloed op huidige benoemde zaken.

 • kleitokkers

  Bovendien blijkt dat de huidige technieken niet kunnen waar maken waar voor ze gezet zijn en als de dan omgebouwd kunnen worden tot bv kunstmestvervangerproduktie locatie's lijkt mij een heel goed idee. Ook om een betere kringloop te krijgen e.t.c. e.t.c.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.