Home

Nieuws

Nog beperkt gebruik van kritische antibiotica in veehouderij

Utrecht - De varkens- en vleeskalverhouderij maken nog beperkt gebruik van antibiotica die van kritisch belang zijn voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Diergeneesmiddelenautoriteit.

Het overgrote deel van de Nederlandse veehouderij gebruikt geen antibiotica die voor de mens een laatste redmiddel kunnen zijn, als er sprake is van antibiotica-resistentie. Daarbij gaat het om zogenoemde fluorochinolonen en cefalosporines. De inventarisatie van de SDA gaat over 2011, gegevens voor runderen en pluimvee waren nog niet beschikbaar. Verwacht wordt, dat de gegevens over 2012 dit jaar bekend worden.

Uit de analyse blijkt dat fluorochinolonen nog beperkt worden ingezet op blank- en rosévlees startbedrijven in de vleeskalverhouderij. Hoewel het gebruik beperkt was, werden de middelen wel op 80 procent van de bedrijven gebruikt. De autoriteit gaat ervan uit dat de toediening beperkt is gebleven tot indicaties waarvoor de diergeneeskundige noodzaak is onderbouwd door een goede diagnose door de dierenarts, aangevuld met onderzoek naar de gevoeligheid van de ziekteveroorzaker voor verschillende antibiotica. Of dat ook gebeurd is, kan de SDA niet vaststellen.

Dik Mevius, voorzitter van het expertpanel van de SDA zegt dat hij ervan uitgaat dat dierenartsen in hun richtlijnen en behandelingen het gebruik tot nul zullen terugbrengen. "Mijn verwachting is dat dit zal gebeuren. De SDA ziet daarop toe."

Of registreer je om te kunnen reageren.