Home

Nieuws

Mulder: landbouwbudget naar verwachting ongewijzigd

Straatsburg - Het totaalbedrag voor het landbouwbudget zoals de regeringsleiders in februari zijn overeengekomen gaat naar verwachting niet meer veranderen. Dat zegt Europarlementariër Jan Mulder (VVD). Zijn mening wordt door diverse Europarlementariërs en deskundigen in het Europees Parlement gedeeld.

Deze week wordt in Straatsburg gedebatteerd over het Meerjarig Financieel Kader, de Europese begroting voor de komende jaren. Volgens het huidige plan geeft de EU tussen 2014 en 2020 960 miljard euro uit, 3,5 procent minder dan in de huidige periode. Op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt 12 procent gekort, van 421 miljard naar 363 miljard.

Een ruime meerderheid van het Europees Parlement steunt een resolutie  tegen het voorstel van de Europese regeringsleiders. Vijf fracties, waaronder de grootste partijen de christendemocraten en de sociaaldemocraten, steunen de resolutie die vraagt om meer flexibiliteit in de begroting. Daarnaast wil het parlement dat er geen tekorten ontstaan in de begroting. Mulder wil ook dat lidstaten zich meer moeten verantwoorden voor het Europese geld dat ze uitgeven. In het Europese structuur fonds wordt al jaren geld onterecht uitgegeven. "Daar moeten lidstaten nu verantwoording voor gaan dragen", vindt Mulder.

Europarlementariër Jan Mulder schrikt niet van de opstelling van het parlement. "Dat was vorige keren ook zo. Als het parlement zo zou instemmen met het voorstel, hebben ze ook niks in te brengen. Het is een voorstel van ja, mits of nee, tenzij", zegt de politicus die als lid van de begrotingscommissie al twee keer eerder te maken had met een meerjarenbegroting. Hij vermoedt dat er in juli gewoon overeenstemming komt over de begroting en dat dit ook niet tot vertraging hoeft te leiden bij de totstandkoming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Mulder zegt dat de situatie niet helemaal vergelijkbaar is. "De economische crisis is nu veel groter. De parlementsleden staan onder enorme druk van de lidstaten om dit voorstel goed te keuren", zegt Mulder.

Of registreer je om te kunnen reageren.