Home

Nieuws 2077 x bekeken 24 reacties

Mesthoogleraar: pas mestnorm aan productie aan

Wageningen - De Wageningse hoogleraar Oene Oenema vindt dat het mestbeleid meer ruimte moet bieden voor maatwerk. Dat zegt hij op de website van het universiteitsblad Resource.

Volgens de hoogleraar Nutriëntenmanagement en bodemvruchtbaarheid moeten hoogproductieve boeren meer mest en kunstmest kunnen gebruiken dan hun laagproductieve collega's.

Oenema zegt dat de bodemvruchtbaarheid in zijn algemeenheid in Nederland niet daalt, ook al wordt dat door landbouworganisaties beweerd. Maar er zijn wel uitzonderingen waar de bodemvruchtbaarheid in het gedrang komt. V

olgens Oenema zijn er hoogproductieve melkveehouders die jaarlijks meer stikstof en fosfaat in gras vastleggen dan ze uitrijden in de vorm van mest en kunstmest. "Dan zie je soms kanariegeel gras in het najaar, wat kan duiden op stikstofgebrek", zegt Oenema op de universiteitssite.

De generieke normen gaan uit van een gemiddelde gewasopbrengst van ongeveer 10 ton droge stof per hectare. Er zijn hoogproductieve bedrijven waar de opbrengst wel 14 ton droge stof per hectare is. Oenema denkt dat opbrengstafhankelijke mestnormen voor grasland een oplossing zijn.

Oenema denkt niet dat er snel een fosfaattekort zal ontstaan, omdat er nog een grote buffer aan fosfaat in de bodem zit.

Laatste reacties

 • Mels

  Nou ja,het is iets maar nog steeds niet echt het juiste. Als deze meneer dit zegt zijn we in elk geval op de goede weg.

 • minasblunders1

  Hoe komt zo'n kerel in Godsnaam aan 3 titels voor zijn naam? Schrijnend, als je nog steeds geen flauw benul hebt van waar je over praat.

 • alco1

  Als ik bovenstaand item lees bespeur ik niet veel ingewijde kennis, maar het is op de goede weg, zoals Mels ook zegt. Ik heb echter een voorbeeld waar u zich maar eens over moet buigen.
  Een bedrijf wat een vruchtwisseling van ongeveer 2 jaar mais en 4 jaar gras toepast en bij het bedrijf altijd gras om zo ook aan derogatie te voldoen.
  Het eerste jaar mais wordt pas gezaaid, als er al een snit gras gekuild is, het tweede jaar in de herfst weer inzaaien voor 4 jaar gras.
  Volop gebruik van regen installatie en mede door stalvoedering wel 6 snedes van tenminste 2.5 tot 3 ton ds.per ha. Om alles door te kunnen laten groeien werd de mest gebruikt die eigenlijk afgevoerd moest worden. Toen kwam de BEX. Omdat het land op maat bemest werd, kwam hier bijna geen voordeel uit.
  Situatie nu. In de herfst wil het ingezaaide gras bijna niet uitstoelen vanwege de verschraling en in de put een 'voorraad' van enkele duizenden tonnen.

 • Mozes

  Ieder keer als je grasland scheurt komt er zeer veel stikstof vrij uit de wortels die afsterven. Maïs neemt maar weinig stikstof op vanwege het relatief lage ruw eiwitgehalte. Het beste is om het gras vroeg in het voorjaar te scheuren en dan het eerste jaar een gewas te telen wat veel stikstof opneemt, bv tetra-ploïet gras. Het jaar daarna pas maïs. Op deze manier wordt stikstofverlies voorkomen. Het tetra-ploïet gras hoeft maar gering bemest te worden omdat die de meeste stikstof uit de afstervende zode kan halen. Wat hier aan bemesting uitgespaard wordt kan op het nieuw ingezaaide blijvende grasland extra gegeven worden.

 • minasblunders1

  Dus Mozes, als je grasland scheurt ga je eerst een andere grasmat aanleggen om daarna de mais te kunnen zaaien??

 • Mozes

  Tetra-ploïet gras vormt weinig zode. Er wordt in tegenstelling tot het gewone blijvende grasland weinig stikstof in de zode vastgelegd. Het kan het eerste jaar hele hoge opbrengsten halen waarmee veel stikstof uit de oude zode in de vorm van eiwit van het land gehaald kan worden.

 • minasblunders1

  Mozes, kun je niet beter van plaats wisselen met PROF. DR. iR. Oenema? Want hoewel deze TOPdeskundige DENKT dat het zus...en DENKT dat het zo is, weet jij het allemaal zeker.

 • abtje

  Als Oenema hoogleraar is moet ie minder denken en meer aantonen.

 • alco1

  Tetra-ploïet gras kan ook geweldig mee opstal gevoerd worden, dus dat kennen we wel. De vraag blijft. Hoe los je het probleem in de mestboekhouding op.

 • Mozes

  Alco1 #3, het probleem op het door jou beschreven bedrijf is dat door de regelmatige graslandvernieuwing en gebruik van beregeningsinstallatie zeer hoge opbrengsten gehaald worden. Tegelijk wordt niet het maximale gedaan om stikstofverliezen te beperken. De huidige mestwet houdt in tegenstelling met de vroegere Minas geen rekening met een hogere opbrengst. In de huidige starre mestwet leiden hogere opbrengsten tot verschraling van de grond.
  Hier moet dus verandering in komen.

 • Mozes

  Nog een aanvulling: al vanaf de invoering van de nieuwe mestwet kennen we de BEX waarbij bedrijfsspecifiek de mestproductie per dier wordt bepaalt.
  Men is bezig met een vergelijkbaar systeem waarbij bedrijfsspecifiek de opbrengst per ha wordt bepaalt. Een hogere opbrengst zou in dit systeem recht geven op een hogere aanwendingsnorm. In dit systeem ligt voor het door jou beschreven bedrijf de oplossing.

 • minasblunders1

  Zolang de verschillen tussen organisch- en anorganisch gebonden mineralen niet worden erkend, blijft welke mestwet dan ook een drama. Kennelijk is de carrière van PROF. DR. IR. Oenema en consorten belangrijker dan het menselijke, dierlijke en financiële leed dat zij met hun onkunde veroorzaken.

 • alco1

  Mozes. Eerst de kale wet. Toen derogatie erbij, toen Bex, nu dus weer een nieuwe regel formule in onderzoek. Hieruit blijkt de onkunde van de beleid bepalers en wat nog veel erger is dat men de boeren chanteert om maar goed in het gareel te lopen, omdat anders derogatie enz. weer afgepakt zal worden. Dat is misselijk makend gedrag.

 • alco1

  Het is als iemand bij je in de auto zit en zegt: Iedereen moet zijn mond houden. Ik weet de weg, maar vervolgens steeds onderweg zijn route wijzigt. Dat schaad het vertrouwen in hem.

 • Mozes

  Mestwetgeving kent een bepaalde dynamiek. Eerst moest de ergste dumping voorkomen worden. Daarna werd het nitraatgehalte in het grondwater het doel. Het middel ( de Minas) werd door Brussel afgekeurd waarna er weer een nieuwe mestwet moest komen. Na verloop van jaren blijkt de nitraatdoelstelling ruimschoots gehaald te worden. Zo ruimschoots dat er ruimte ontstaat voor grotere aanwending onder bepaalde voorwaarden waardoor de mestwet weer aangepast moet worden.
  Ik zie de mestwet als een groeiproces die om de zoveel jaar weer geëvalueerd moet worden in relatie tot de situatie van dat moment en eventueel weer aangepast moet worden.

 • H Zonderland

  Dynamiek? Dan wel één met een controversieel tijdspad. We gaan dus concluderen dat we niet meer op een papierentijgerbasis moeten bemesten maar op gewasbehoefte en het instandhouden van de bodemvruchtbaarheid zonder overdosis. 20 en meer jaren geleden deden we (m.uv. wat brabanders) dat al.

 • alco1

  Eerst dumping voorkomen. Doe dat dan waar dit het geval is.
  Daarna nitraatgehalte onder de norm brengen. Hoezo als daar bij ons totaal geen sprake van is.
  Plekken waar van dumping sprake was konden nog jaren teren van de voorraad en mensen die het altijd netjes deden kwamen al direct in de problemen.

 • jordi 1455

  buffer aan fosfaat, die is al lang weg op het maisland.

 • Mozes

  Feit is dat 10 à 15 jaar geleden de nitraatgehaltes nog boven de norm zaten. Nu zitten ze in vrijwel heel Nederland er onder.

  Overigens is er geen 1 op 1 verhouding tussen bemestingsniveau en nitraatgehalte in grondwater. Iemand met een inefficiënte aanwending kan met 200 kg stikstof per ha een hoger nitraatgehalte in het grondwater hebben dan iemand met een efficiënte aanwending en 250 kg stikstof per ha. Ik heb de overtuiging dat het nitraatgehalte in grondwater ook vooral naar beneden is gegaan doordat er minder laat in het groeiseisoen mest wordt uitgereden.

 • gjh

  buffer aan fosfaat is er hier niet volgens de grondmonster is er hier een tekort
  ook aan de kleur van het gewas is te zien dat er voeding tekort is terwijl er volgens norm bemest word dus het tekort wordt elk jaar meer.
  Daar hoef je geen deskundige voor te zijn alleen wat praktijk ervaring !!!!

 • alco1

  Dus nu kunnen we weer alles naar behoefte bemesten en is er helemaal geen verwerking van mest nodig, alleen maar goede verdeling.
  Weg met derogatie waarbij je met 69% gras t.o.v. 70 % een enorm dom verschil krijgt.
  Weg met de BEX wat niet werkt voor alle bedrijven.
  Bemesten wat de plant nodig heeft, desnoods met een twee jarig grondonderzoek, om het niet weer uit de klauw te laten lopen en te ver verschraalde percelen met iets extra's weer op peil te kunnen brengen.
  Dat is pas duurzaam. Hoeven we minder te bespuiten omdat de gewassen weer minder vatbaar zijn en ook veel minder in te voeren omdat er meer zelf verbouwt kan worden en het kosten plaatje weer kan concurreren.

 • Mels

  Oosterbeek adviseert voor pootaardappels op klei 95 kg P op mijn ene perceel en 120 kg P op het andere,alle Pw waardes liggen onder de 35 dus mag ik maximaal 85kg P gebruiken van Brussel,hoe krom wil je het hebben.

 • minasblunders1

  Juich niet te vroeg Alco. Onze grote 'deskundige' PROF. DR. IR. Oenema is alleen maar bezig om zich in te dekken. De gevolgen van dit wanbeleid zijn dan ook GIGA!! Je zult er maar verantwoordelijk voor zijn.

 • koestal

  land van wetenschappers en profeten die brood eten

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.