Home

Nieuws 2 reacties

Meer bedrijven met uitbreidingsplannen

Roggel - De Nederlandse agrarische sector ziet de toekomst positiever tegemoet dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit de inventarisatie van de toekomstplannen en opvolgingssituatie die agrarisch marketing- en marktonderzoeksbureau AgriDirect in 2012 heeft uitgevoerd.

Het aantal ondernemers met een opvolger neemt licht toe. 26 procent van de bedrijven zegt uitbreidings- en opvolgingsplannen te  hebben. Dit is sinds 2009 niet zo hoog geweest. Veehouders geven het vaakst aan dat zij willen uitbreiden. Het hoogste percentage is te vinden bij rundveebedrijven waar 31,7 procent van de ondernemers plannen heeft het bedrijf uit te breiden. De sterkste stijgingen ten opzichte van 2011 hebben zich echter voorgedaan bij de gewas- en veecombinaties en fruittelers. Het aantal bedrijfsbeëindigingen daalde in 2012 ten opzichte van 2011. 6,4 procent van het aantal ondernemers geeft aan te willen stoppen. Vorig jaar lag dit percentage iets hoger, namelijk 6,6 procent. Bedrijven met een blijvende teelt zoals fruit geeft het vaakst aan te willen stoppen. De veeteeltcombinaties en rundveebedrijven kennen met respectievelijk 3,9 en 4,7 procent het laagste percentage stoppers.

Laatste reacties

  • abtje

    Allemaal succes met de vergunningen dan maar. Het kan even duren...

  • agratax2

    Uitbreiden op lange termijn zal goed kunnen zolang het de stoppers volgt. Willen de groeiers sneller groeien dan de stoppers ruimte maken, komt er een interessante druk op de grond markt of alle melkveehouders gaan intensief. Dit biedt dan weer leuke kansen voor de voerhandelaren en mest verwerkers. Wat e rook gebeurt altijd zijn er weer mensen die er beter van worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.