Home

Nieuws 843 x bekeken

Mansveld blij met ketenakkoord fosfaatkringloop

Den Haag – Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu noemt de resultaten van het Ketenakkoord Fosfaatkringloop tot nu toe veelbelovend.

“Er zijn reststromen gerecycled fosfaat verwerkt en in de kringloop teruggebracht. Ondernemers geven aan dat investeringen in verwerkingscapaciteit op stapel staan en dat afspraken in de keten rond aanvoer en afzet worden gemaakt. Ook werken ondernemers nauw samen om de markt op gang te brengen”, schrijft Mansveld in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Ketenakkoord Fosfaatkringloop is in oktober 2011 gesloten tussen twintig Nederlandse partijen uit het bedrijfsleven, wetenschap, overheid en maatschappelijke instellingen met als doel om binnen twee jaar een (Europese)  markt te creëren voor gerecycled fosfaat.

De urgentie voor een Europese markt voor gerecycled fosfaat is volgens Mansveld groot. Ze onderschrijft de conclusies van een rapport van HCSS dat de wereldmarkt voor primaire fosfaaterts een reëel risico vormt op grotere instabiliteit waardoor Europa als importeur van fosfaaterts kwetsbaar is voor prijsschommelingen en afnemende toegankelijkheid van deze voor grondstof die essentieel is voor de voedselproductie. HCSS vindt dat Europa zich in moet zetten op zuiniger gebruik van fosfaat en meer recycling. Nederland zet daarom in op de oprichting van een Europees fosfaatplatform. Het is volgens Mansveld cruciaal dat er in Europa een klimaat ontstaat waarin het normaal is dat gerecycled fosfaat als meststof wordt toegepast.

Om knelpunten weg te nemen werken de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven actief mee aan de voorbereiding van de herziening van de Europese meststoffenwet, die het mogelijk moet maken om primaire en secundaire meststoffen te verhandelen of in te zetten als grondstof voor kunstmestproductie.

Of registreer je om te kunnen reageren.