Home

Nieuws 732 x bekeken

Landbouwraad stemt in met ruimere vergroeningsmaatregelen

Brussel – De Raad van landbouwministers heeft dinsdagavond een akkoord bereikt over het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De Ierse voorzitter Simon Coveney heeft een mandaat om de verdere onderhandelingen met de Europese Commissie en het Europees Parlement aan te gaan. Alleen Slowakije en Slovenië staan niet achter het akkoord.

De onderhandelingen duurden langer dan gedacht, omdat er onduidelijkheid was over de plattelandsgelden. De gevolgen van de bezuinigingsafspraken zoals die gemaakt zijn in het meervoudig financieel kader zijn niet duidelijk voor bijvoorbeeld de plattelandsgelden voor Groot-Brittannië. Ook voor Spanje, Duitsland, Frankrijk en Italië zijn deze gelden van groot belang. Coveney is tot een akkoord gekomen waarbij dit punt nog verder wordt uitgezocht. In de onderhandelingen bleek ook de afschaffing van het suikerquotum een lastig punt.

Doelstelling van de Raad voor het nieuwe GLB is een gelijke betaling per hectare in heel Europa in 2020. Hier wordt langzaam naar toe gewerkt. Als het gaat om de vergroening heeft de Raad ingestemd met de mogelijkheid om alternatieve vergroeningsmaatregelen te nemen voor de drie standaard vergroeningsmaatregelen. Dit kan in de vorm van duurzaamheidscertificaten en agrarisch natuurbeheer. Landschapselementen, ook op grond waar geen toeslagrechten voor verkregen kunnen worden, tellen ook mee voor de groene focusgebieden. Het percentage groene focusgebieden gaat als het aan de Raad ligt naar 5 procent, waarna eerst een evaluatie moet plaatsvinden voordat het naar 7 procent stijgt. Agrarische natuurverenigingen krijgen de mogelijkheid om de groene focusgebieden gezamenlijk in te richten.

Op het gebied van markt- en prijsbeleid wil de Raad een vangnet creëren dat kan worden ingezet in geval van crisis. Landen die nu nog gekoppelde steun ontvangen voor specifieke teelten kunnen dit blijven doen, tot een maximum van 12 procent van het budget voor directe betalingen (eerste pijler). Lidstaten die nu geen gekoppelde steun kennen, mogen maximaal 7 procent hiervoor inzetten. Het suikerquotum wordt per 2017 afgeschaft en melkquotum wordt niet opnieuw ingevoerd.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw is zeer tevreden over het resultaat. Er zijn volgens haar grote stappen gezet naar een groener en doelgerichter GLB. “Landbouwsteun is niet langer gebaseerd op historische afspraken, maar zal als beloning dienen voor maatschappelijke prestaties”, aldus Dijksma.

Eurocommissaris Dacian Ciolos is ook tevreden met het akkoord. “Mijn eerste indruk is dat de Raad dichter bij de visie van de Europese Commissie zit dan het Europees Parlement”, aldus Ciolos.

Of registreer je om te kunnen reageren.