Home

Nieuws 1016 x bekeken 1 reactie

Lage concentraties imidacloprid schadelijk voor waterinsecten

Wageningen - Eendagsvliegen zijn gevoelig voor lage concentraties van de neonicotinoïde imidacloprid in zoetwater. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Universiteit, waarover het universiteitsblad Resource bericht.

Hoogleraar chemische stress-ecologie Paul van den Brink bekeek de gevoeligheid van zeven verschillende insecten die in het zoetwatermilieu voorkomen. Hij stelde de larven van de insecten bloot aan verschillende concentraties van het bestrijdingsmiddel in zoet water.

Van den Brink keek zowel naar de effecten op korte termijn (vier dagen) als langere termijn (28 dagen). Uit de kortdurende tests werd duidelijk dat vooral larven van eendagsvliegen en kokerjuffers gevoelig zijn. Bij chronische blootstelling bleek dat met name eendagsvliegen gevoelig waren. Dat gebeurde bij waarden die lager zijn dan toe nu toe was beschreven. In het Nederlandse oppervlaktewater worden concentraties gevonden, waarbij sommige insecten in elk geval immobiel worden (in laboratoriumomstandigheden). Van den Brink zegt dat de gegevens van belang zijn bij de herbeoordeling van het bestrijdingsmiddel door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB).

Imidacloprid en andere neonicotinoïden liggen maatschappelijk onder vuur, omdat er een verband wordt gelegd tussen het gebruik van de middelen en bijensterfte.

Eén reactie

  • Henk Tennekes

    Het begint ook in Wageningen door te dringen dat imidacloprid op termijn zeer giftig is voor insecten. Eindelijk zien ze het licht in de city of insects

Of registreer je om te kunnen reageren.