Home

Nieuws

LEI: aankoopprijs gronden EHS marktconform

Den Haag – De gemiddelde prijs voor akkerbouw- en graslanden die provincies in de periode van 2007 tot en met 2010 aankochten voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) lag 2,5 procent boven de marktprijs, maar zijn gelet op de grote verschillen binnen de regionale grondmarkt in totaliteit toch marktconform geweest.

Dat concludeert het landbouweconomisch instituut LEI in een nieuw rapport. Het LEI, onderdeel van Wageningen UR, schrijft dat de gemiddelde aankoopkosten voor gronden voor recreatie om de stad in het algemeen beneden de norm van 25 procent van de prijs van rode bestemmingen uitkomt. Er zijn enkele uitschieters, maar hier is sprake van de aankoop van gronden op speciale locaties, zoals de Haarlemmermeer.
Het LEI noemt de inrichtingskosten van door de provincie aangekochte gronden moeilijk te beoordelen omdat de projecten doorgaans lang lopen. De meeste onderzochte projecten zijn nog niet afgesloten. Het werkproces lijkt marktconforme uitgaven te borgen, aldus de onderzoekers.

Of registreer je om te kunnen reageren.