Home

Nieuws

Jusititie Hamburg stelt onderzoek in naar aflatoxine-maisimporteur Toepfer

Hamburg - Justitie in Hamburg stelt een onderzoek in naar de gang van zaken bij graanhandelshuis Toepfer. Toepfer is het bedrijf, van de met aflatoxine verontreinigde voermais, dat de afgelopen dagen in Duitsland voor beroering heeft gezorgd. Jusititie neemt dit initiatief omdat aangifte is gedaan.

In de door de affaire het sterkst getroffen deelstaat Nedersaksen staat in de melksector volgens landbouwminister Christian Meyer het sein weer op veilig. In de melk van de bedrijven die het verontreinigde voer hebben ingezet zijn geen verhoogde aflatoxine-waarden vastgesteld. Het Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) had tevoren al tot kalmte gemaand. Instituutstopman Andreas Hensel meent niet dat er sprake is van een schandaal of zelfs ook maar een geval van crisis, maar van een routinezaak. Hij wijst erop dat schimmelgifstoffen in graan normaal zijn, wat niet wegneemt dat er grenswaardes gelden. De overschrijding daarvan in de melk was echter slechts gering.

Of registreer je om te kunnen reageren.