Home

Nieuws 11247 x bekeken 6 reacties

‘Grondverhuur goed afspreken’

Bovenkarspel – Onrust over de effecten van grondverhuur op de toekomstige bedrijfstoeslag is niet nodig. Wel is er nog veel onduidelijkheid en moeten verhuurders en huurders goede afspraken maken.

Dat was de teneur op een bijeenkomst van LTO Noord en de vereniging voor de bloembollenteelt KAVB dinsdag. Dat invoering van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) pas in 2015 gaat gebeuren is inmiddels wel zeker. Daarover waren de inleiders Klaas Johan Osinga van LTO, Jan van de Wijnboom van het ministerie van Economische Zaken en Jan van Aartrijk van de KAVB het eens op de bijeenkomst waar ruim honderd ondernemers, vooral bollentelers, op af waren gekomen.

Minder duidelijk is wat het peilmoment wordt voor de totale bedrijfstoeslag van een bedrijf in de huidige systematiek. Dat zou gebaseerd zijn op de totale waarde van de toeslagrechten die een bedrijf in bezit heeft op 31 december 2013. Maar het ziet er nu, na de Landbouwraad in Brussel afgelopen week, naar uit dat de situatie per 15 mei 2013 zoals opgegeven in de gecombineerde opgave bepalend gaat worden. Dat is althans de wens van de EU-landbouwministers.

Het verhuren van grond inclusief toeslagrechten in 2013 kan zo gaan leiden tot een lagere bedrijfstoeslag per hectare voor de verhuurder als het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in werking treedt. Dat is het effect van de zogenoemde compensatieregeling die is bedoeld om het nieuwe GLB met een gelijke hectaresteun geleidelijk in te kunnen voeren en om grote inkomensdalingen in één keer te voorkomen.

De compensatie is een percentage van het verschil tussen de bedrijfstoeslag op de peildatum en de basispremie die elk landbouwbedrijf gaat ontvangen op basis van het aantal opgegeven hectares vanaf 2015. Het percentage wordt jaarlijks lager tot alle hectare premies gelijk zijn. Een lagere bedrijfstoeslag op de peildatum betekent ook minder compensatie in de jaren 2015 tot en met 2019 of 2020. Daar staat wel een hogere toeslag tegenover voor de huurder zoals Van Aartrijk in een aantal voorbeelden liet zien. Volgens hem zal de hectarepremie van huurders die de grond voor bollen, aardappelen en andere gewassen waarvoor ‘schone grond’  nodig is ongeveer evenveel zijn als de gemiste compensatie van de verhuurder.

Op basis van dat gegeven en gezien het belang van bollentelers en andere huurders van schone grond om goede relaties te houden met de verhuurders is volgens Van Aartrijk onrust niet nodig. “Er moeten wel goede afspraken over gemaakt worden en dat gebeurt ook al in veel gevallen waar toeslagrechten tijdelijk met grond worden overgedragen.”

In situaties waar alleen grond wordt verhuurd zonder toeslagrechten is er dit jaar bovendien geen effect op de ontvangen bedrijfstoeslag. Ondernemers die meer willen weten zullen in de eerste plaats contact moeten opnemen met hun eigen adviseur, stelde Van Aartrijk. Dat wordt in het geval van overdracht van toeslagrechten wel kort dag, dat moet namelijk uiterlijk 31 maart 2013 geregeld zijn. Lastig is daarbij dat ook nog niet zeker is dat 15 mei 2013 de peildatum wordt. Definitieve besluiten daarover worden verwacht in juni dit jaar.

Laatste reacties

 • johannetje

  wat een gedonder :-(

 • verdonk

  Fg

 • Roelof Bloo

  belachelijk! hoe kun je nu beslissen wat je moet doen? vrijdag a.s. moeten rechten met een waarde van miljoenen(!) op de juiste plek staan terwijl niemand weet wat de juiste plek is!! ik verhuur voor een klein jaarinkomen aan toeslagrechten en geen een accountant kan me vertellen waar ik 't verstandigst aan doe/hoe de afspraken moeten worden vastgelegd.....

 • wcm

  De bedoeling van de bedrijfstoeslagen uit het GLB zijn dat dit een tegemoetkoming is die bestemd is voor de gebruikers van de grond, maar ik lees enkel en alleen dat de verhuurders bezig zijn om deze uitbetaling op hun naam te krijgen.Wanneer dus de verhuurders dit onterecht willen incasseren moeten zij ook maar zorgen voor de 7 % vergroening die nodig is om de GLB gelden te innen.

 • Mels

  En dat heb ik al meer gezegd:Rechten koppelen aan de gecombineerde opgave.Wie teelt krijgt rechten,elk jaar opnieuw voor dat jaar,uitbetaald in het najaar,opgegeven in het voorjaar.Niks moeilijks aan.Verhuurt iemand land dan komt de steun eerlijkerwijs toe aan degene die huurt,nu wil de verhuurder de toeslag weer terug enz enz,met alle gel@l van dien.Maar helaas zijn er landen die deze gecombineerde opgave niet voor elkaar(wensen te)hebben om redenen die uiteraard voor de hand liggen.We weten ook allemaal welke landen dat zijn........

 • huisverkoop

  Als je verhuurt zonder toeslagrechten wat zijn dan de gevolgen?
  Kan iemand mij dat uitleggen?

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.