Home

Nieuws

'Flexibiliteit vergroening goed voor boeren'

Den Haag – LTO is blij dat de Europese landbouwministers boeren de mogelijkheid willen geven om te kunnen kiezen voor een alternatieve invulling van het vergroeningsbeleid.

Op die wijze kunnen sectorinitiatieven op het gebied van onder meer water-, energie- en mestgebruik ook in aanmerking komen voor een premie.

Dinsdagavond, tegen middernacht, sloten de ministers in Brussel een akkoord over een gezamenlijke positie ten aanzien van de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Alleen Slowakije en Slovenië konden niet met de compromistekst instemmen. Op 11 april beginnen nu de formele onderhandelingen tussen de lidstaten, Europees Parlement en Europese Commissie.

Volgens voorzitter Albert Jan Maat bevat het akkoord goede en slechte punten voor Nederlandse boeren. In die eerste categorie valt, naast de invulling van het vergroeningsbeleid, ook de wijze van sanctionering. De boete bij het niet voldoen aan de nieuwe eisen is ten opzichte van de voorstellen van eurocommissaris Dacian Ciolos aanzienlijk teruggebracht.

Maat is ook blij ook met het feit dat de herverdeling van de inkomenstoeslagen binnen de lidstaten meer geleidelijk aan mag worden ingevoerd. Specifieke rechten voor vleesvee- en kalverhouders kunnen na 2014 tijdelijk worden behouden. Op die wijze wordt de pijn van de hervorming voor de sectoren die flinke klappen krijgen, enigszins verzacht. De afschaffing van de melkquotering per 2015 steunt LTO ook.

Maar het is niet enkel rozengeur en maneschijn wat LTO betreft. De onderhandelingen hebben namelijk niet geleid tot een andere verdeling van het budget over de lidstaten, en voor Nederland gaat dat de komende periode flink omlaag. Daarnaast is Maat ontevreden over de mogelijkheid die landen straks krijgen om 15 procent van de directe inkomenssteun te verschuiven naar plattelandsbeleid. Tenslotte ziet hij het liefst dat de suikerquotering tot 2020 overeind blijft en niet, zoals de ministers willen, in 2017 wordt afgeschaft.

Of registreer je om te kunnen reageren.