Home

Nieuws

Flexibel voeren oplossing voor hoge grondstofprijzen

Nijkerk - De stijgende grondstofprijzen zullen grote veranderingen teweeg brengen in de bedrijfsvoering van boeren. Dat is de overtuiging van Pierre Berntsen, directeur agrarische bedrijven bij ABN-Amro. “Om te kunnen sturen op kosten zullen boeren steeds meer aan prijsrisicomanagement moeten gaan doen”, aldus Berntsen op het seminar ‘Schaarste in overvloed’ in Nijkerk.

“Flexibel voeren kan een goede oplossing zijn. Zet meerdere alternatieve grondstoffen in, dat kan de bedrijfskosten verlagen omdat op die manier altijd het goedkoopste alternatief ingezet kan worden.”
De impact van voerkosten in de agrarische sector is volgens Berntsen nu al enorm. “Bij varkensvlees gaat 70 procent van de kostprijs op aan voer, bij rundvlees is dat aanzienlijk minder: 20 procent van de kosten gaat op aan ruwvoer.”
Een optie om voerkosten in de hand te houden is volgens Berntsen bijvoorbeeld vergaande samenwerkingsverbanden tussen veehouders en akkerbouwers. Een andere optie is volgens de ABN-Amro directeur de eigen teelt van gewassen. “Bedrijven worden op die manier minder afhankelijk van de steeds volatielere markt.” Op een stabiele markt hoeven boeren niet te rekenen, Berntsen verwacht dat de markt in de komende jaren alleen maar turbulenter zal.
Om voor eigen teelt grond aan te kopen is volgens Berntsen niet automatisch de beste investering is. Zeker niet na 2015. Volgens de ABN-Amro directeur blijkt uit berekeningen dat grond pachten de minste extra kosten oplevert aan mestafzet en ruwvoerkosten en daardoor de meest interessante optie is. “Helaas hebben pachters dat ook in de gaten, de pachtprijzen stijgen niet voor niets zo sterk. Een pure bedrijfseconomische reden.”

Of registreer je om te kunnen reageren.