Home

Nieuws 1 reactie

FAO kritisch over toekomst biobrandstoffen

Rome - Duurzaamheid blijft het grootste struikelblok bij de inzet van biobrandstoffen. Dat blijkt uit een studie van wereldvoedselorganisatie FAO.

Volgens de organisatie zijn er wel certificeringsprogramma's, maar die slagen er nog niet in alle duurzaamheidsvraagstukken goed te combineren. Ze hebben vooral te weinig oog voor de sociale gevolgen van grootschalige teelt van biobrandstofgewassen in derdewereldlanden.

Over de toekomst van energiegewassen jatrofa en cassave is de FAO niet optimistisch. De gewassen gelden als kanshebber omdat ze op arme gronden kunnen groeien. Maar voor goede, economisch rendabele productie zijn toch de betere gronden nodig, en is intensief management vereist. Daardoor gaan deze teelten toch voedselgewassen verdringen.

Suikerriet en palmolie zijn productietechnisch gezien de beste energiegewassen. Het zijn de enige die het zonder overheidssteun  kunnen redden. Maar als de behoefte aan irrigatiewater wordt meegeteld, en de negatieve gevolgen van ontginning van tropische moerassen, dan vallen ook hiervan de mileiu-opbrengsten tegen.

Kansrijk is volgens FAO het gewas zoete sorghum. Probleem is nog dat de suiker die hierin wordt vastgelegd snel na de oogst verdwijnt. Hier is dus nog onderzoek nodig.

Eén reactie

  • agratax2

    Bio based economy lijkt steeds meer valkuilen op zijn pad te vinden. Vorige jaar hoorde ik dat de cassave lijdt aan een ziekte die rot veroorzaakt waardoor er geen oogst is of een zeer slechte. Verder is genoegzaam bekend wat het omhakken van oerwoud tot ernstige gevolgen heeft voor biodiversiteit en klimaat verandering (CO2 en methaan uitstoot). het lijkt er op dat alles wat de mens onderneemt de duurzaamheid in de weg zit.

Of registreer je om te kunnen reageren.