Home

Nieuws

Europees Parlement verwerpt alternatieve vergroening

Straatsburg – Het Europees Parlement (EP) gaat niet akkoord met het inzetten van alternatieven voor de drie vergroeningseisen van eurocommissaris Dacian Ciolos. Hoewel daar aanvankelijk veel steun voor leek te bestaan, konden de verschillende politieke groepen toch niet tot een akkoord komen.

Dat bleek woensdag tijdens een lange stemmingssessie in Straatsburg over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De uitslag is daarmee teleurstellend voor Nederland, dat altijd een warm pleitbezorger is geweest van wat in jargon equivalentie heet. Daarmee zou het voor Nederlandse boeren mogelijk moeten worden om duurzaamheidscertificaten als vergroening op te voeren. Staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) wil echter nog niet reageren.

Wel steunt het Parlement een voorstel om de drie maatregelen te versoepelen. Dit betekent onder meer dat de omvang van de verplichte ecologische focusgebieden, ook wel natuurbraak genoemd, stapsgewijs wordt opgevoerd van drie naar uiteindelijk ten hoogste 7 procent. Ciolos wil dat dit maximale percentage al vanaf 2015 gaat gelden. Verder schrapte het EP de mogelijkheid om zowel uit de eerste als de tweede pijler steun te krijgen voor dezelfde vergroeningsmaatregelen.

De suikerquotering blijft, als het aan de parlementariërs ligt, voorlopig behouden. Voorstellen om met de melkquotering hetzelfde te doen, haalden het niet. Daarnaast wil het Parlement een bovengrens stellen voor directe betalingen: een ondernemer kan dan voortaan voor maximaal 300.000 euro inkomenssteun krijgen. Voor jonge boeren moet er bovendien een verplichte steunregeling komen. Ten slotte wil het EP dat lidstaten zelf mogen bepalen wat zij onder een actieve boer verstaan. Dat is van belang voor het verkrijgen van Europese inkomenssteun.

Met de stemmingen heeft het Parlement zijn standpunt vastgesteld voor de onderhandelingen met de Europese Commissie en de Europese Raad, die in april moeten beginnen. Aanstaande maandag komen de EU-landbouwministers bijeen om ook tot een onderhandelingsmandaat te komen. Tijdens de zogenoemde trilogen kan er nog veel veranderen. Naar verwachting wordt eind juni een akkoord tussen de verschillende partijen bereikt. Het nieuwe GLB zal dan in 2014 en 2015 ingaan.

Het EP verwierp woensdag ook de nieuwe meerjarenbegroting, zoals in februari vastgesteld door de regeringsleiders. Niettemin kunnen ook hierover de onderhandelingen binnenkort beginnen.

Mariska Vermaas/Jeroen Savelkouls

Of registreer je om te kunnen reageren.