Home

Nieuws laatste update:29 mrt 2013

Milieuministerie zal Denkavit mogelijk schadeloos stellen

Den Haag - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal het Voorthuizense veevoerbedrijf Denkavit mogelijk schadeloos moeten stellen voor ten onrechte opgelegde dwangsommen. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raad van State in een bezwaarprocedure van Denkavit tegen het ministerie.

Het ministerie droeg Denkavit in 2010, op straffe van een last onder dwangsom, op voermengsels die aan het Franse zusterbedrijf Denkavit France SARL geleverd worden te voorzien van wettelijk gereguleerde verpakkingen en etiketten.

Het ging daarbij om volgens het ministerie milieugevaarlijke stoffen die in kleine hoeveelheden aan veevoer worden toegevoegd. Denkavit bestreed dat het verplicht was om aan de opgelegde eisen te voldoen, omdat de Europese regelgeving de opgelegde eisen niet verlangde voor de stoffen waar het hier om ging. Vanwege de door het ministerie opgelegde eisen veranderde het bedrijf onder protest de interne procedures.

De Raad van State volgt de redenering van het bedrijf en heeft het besluit van het ministerie vernietigd. De rechter weet dit moment nog niet of Denkavit aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

Of registreer je om te kunnen reageren.