Home

Nieuws 1840 x bekeken

Co-vergister riskeert intrekking vergunning of subsidie bij overtreding

Den Haag - Bedrijven met co-vergistingsinstallaties die niet-toegelaten reststoffen vergisten, riskeren intrekking van de subsidiebeschikking of de vergunning om te mogen vergisten. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Per 1 januari 2013 geldt in de vergistingsbranche een vrijwillig certificeringssysteem voor stoffen die in vergisters kunnen, overeenkomstig met het GMP+ voor diervoeders. “De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert dit stelsel via steekproefsgewijze controles. Waar mogelijk werkt de NVWA samen met andere inspectie- en opsporingsdiensten”, aldus Dijksma. Van bedrijven die de regels overtreden kunnen subsidiebetalingen worden opgeschort of betaalde subsidies worden teruggevorderd. Ook kunnen erkenningen worden ingetrokken die nodig zijn om dierlijke bijproducten te mogen vergisten.

Wanneer er teveel overtredingen worden geconstateerd, wordt het beleid voor toelating van co-vergistingsmateriaal heroverwogen. Het ministerie evalueert het huidige beleid met certificering van stoffen eind 2013.

Dijksma geeft na vragen van de Partij voor de Dieren over de rentabiliteit van vergisters dat er in Nederland 122 vergisters geregistreerd staan met een MEP-subsidie of overgangs MEP-subsidie. Hiervan hebben het afgelopen half jaar achttien vergisters geen biogas geproduceerd. Dijksma erkent dat de kosten voor vergisting zijn gestegen, met name door hogere kosten van grondstoffen. “Om een hoge biogasproductie te kunnen blijven realiseren en om de toelating beter te laten aansluiten bij die in buurlanden is daarom eerder dit jaar uitbreiding gegeven aan de lijst van toegelaten co-vergistingsmaterialen”,  aldus Dijksma.

In opdracht van het Agentschap NL wordt een onderzoek uitgevoerd dat ondernemers kan helpen het vergistingsproces te optimaliseren, om de rentabiliteit van de sector te verbeteren.

PvdD ziet het liefst een moratorium op de vergunningverlening van vergisters. Daar ziet Dijksma geen aanleiding voor. Het argument van de PvdD dat digestaat als meststof ziektes kan verspreiden onderschrijft Dijksma niet. “De afgelopen jaren is in een groot aantal Europese landen onderzoek uitgevoerd naar pathogenen uit digestaat. Dit laat zien dat de veronderstelde directe relatie tussen gezondheidsproblemen bij vee en botulisme niet aangetoond is.”

Of registreer je om te kunnen reageren.