Home

Nieuws

Ciolos voert druk op GLB-onderhandelingen op

Brussel – Eurocommissaris Dacian Ciolos is bereid zijn voorstellen voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in te trekken indien deze ernstig worden verzwakt.

Hij vreest dat er na de onderhandelingen tussen de EU-lidstaten en het Europees Parlement (EP) nog maar weinig van zijn plannen voor vergroening overblijft.

Volgens een zegsman van Ciolos gaat de Roemeen niet akkoord met wijzigingen die ertoe leiden dat boeren geen inspanningen hoeven te verrichten om in aanmerking te komen voor een vergroeningspremie. “Raad en Parlement dienen te beseffen dat zij de commissaris aan boord moeten hebben”, zegt de woordvoerder. “Gebeurt dit niet, dan kan hij de onderhandelingen blokkeren. De juridische vertaling daarvan is dat hij zijn voorstellen intrekt.”

Daarmee voert de Roemeen de druk op de twee partijen flink op. Intrekking van het voorstel betekent namelijk per definitie dat het wetgevingsproces verder wordt vertraagd. Het gevolg is dan dat er ook na 2014 nog een hele tijd moet worden gewerkt met het oude GLB-regime. Wél geldt dan alvast het nieuwe, kleinere budget.

De kans dat het echt zo ver komt, lijkt niet heel groot. Alle partijen zijn gebrand op een snel akkoord, dat duidelijkheid geeft aan boeren en oplossingen biedt voor zowel problemen op het gebied van milieu en klimaat als crises en mededinging. Niettemin is de weerstand tegen Ciolos’ vergroeningsplannen aanzienlijk. De Commissie beschouwt sommige van de tegenvoorstellen van lidstaten en EP’ers zelfs als een verzwakking van het huidige beleid.

Dinsdag stemt het voltallige Parlement over de GLB-hervorming en later deze maand hopen de lidstaten formeel positie in te nemen. Vanaf dat moment beginnen de onderhandelingen met de Commissie in de zogeheten trilogen. De Ierse EU-voorzitter hoopt dit zal leiden tot een definitief akkoord eind juni. Eerder liet Ciolos al weten dat dit hoe dan ook te laat is voor de invoering van het nieuwe beleid voor inkomenssteun op 1 januari 2014. Dat jaar wordt daarom een transitiejaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.