Home

Nieuws

Brabantse boeren vrezen bouwstop

's-Hertogenbosch - Brabantse boeren met uitbreidingsplannen vrezen dat de Brabantse Staten vrijdag een bouw- en uitbreidingsstop afkondigen. Tientallen bouwvergunningen zijn daarom versneld ingediend.

Dat blijkt uit een rondgang langs adviesbureaus die ondernemers begeleiden bij hun bedrijfsuitbreiding. Deze groep boeren is al in het bezit van een milieuvergunning en vraagt nu versneld een bouwvergunning aan. Onder boeren is veel onrust ontstaan omdat de oppositiepartijen Groenlinks, Partij voor de Dieren en PvdA hebben aangekondigd algehele bouwstop voor de veehouderij te willen. ZLTO verwijt de oppositiepartijen politieke stemmingmakerij en beaamt dat dit grote onrust geeft onder boeren.

Komende vrijdag stemt Provinciale Staten over het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) 'Transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020', dat in 2014 van kracht wordt. Als het voorbereidingsbesluit wordt genomen, betekent dit voor boeren dat zij tot het nieuwe beleid van kracht wordt, het bedrijf niet mogen uitbreiden of mogen nieuwbouwen. Het besluit voor een bouwstop voor de hele veehouderij zou tegelijk worden genomen met de verlenging van de bouwstop voor de geiten- en schapenhouderij.

Enkele fracties willen een tijdelijke bouwstop om verdere groei van de veestapel te voorkomen. GS vindt een algehele bouwstop niet wenselijk, omdat het juridisch niet mogelijk zou zijn. De provincie vreest een stroom van schadeclaims als het beleid plotseling gewijzigd zou worden. Volgens GS past een tijdelijke bouwstop ook niet binnen de afspraken van het Brabantberaad. Een tijdelijke bouwstop zou alleen voor GS acceptabel zijn als tegelijk een instrument beschikbaar is waarmee uitbreidingen getoetst kunnen worden op duurzaamheid.

Als vrijdag een bouwstop voor de gehele veehouderij in Noord-Brabant wordt afgekondigd, wordt dat gedaan in een provinciaal voorbereidingsbesluit. Bij een voorbereidingsbesluit moet worden bepaald voor welk gebied het geldt en met ingang van welke dag het in werking treedt. Concreet betekent het dat vergunningsaanvragen niet meer in behandeling worden genomen.

Vrijdag stelt Noord-Brabant nieuw beleid vast voor de veehouderij. Inzet is de verduurzaming van de veehouderij. De provincie wil veehouderijen gaan toetsen aan de hand van criteria die betrekking hebben op volksgezondheid, dierenwelzijn en -gezondheid, natuur, milieu en maatschappelijke inpasbaarheid. Dit beleid moet in 2014 van kracht gaan. De provincie heeft hierover al overeenstemming bereikt met vertegenwoordigers van agrarische-, natuur- en maatschappelijke organisaties tijdens het Brabantberaad dat begin februari plaatsvond in Sint Michelsgestel.

Of registreer je om te kunnen reageren.