Home

Nieuws 810 x bekeken

Brabant te streng bij vestigingsverbod

Den Haag – De provincie Noord-Brabant is te streng geweest toen het ontheffingen beoordeelde op het verbod op nieuwvestiging van intensieve veebedrijven. Dat stelt de Raad van State na bezwaren van gemeenten en ondernemers tegen de provincie.

De Raad van State oordeelt in zijn uitspraken dat de provincie het recht heeft om een vestigingsverbod in te stellen. Een verbod op de vestiging van nieuwe intensieve bedrijven in een landbouwontwikkelingsgebied is niet strijdig met de Reconstructiewet, vindt de hoogste bestuursrechter.
Maar dat betekent niet dat de provincie bij het ontheffingsbeleid alleen maar hoeft te kijken of er ten tijde van het instellen van het verbod al een aanvraag voor een bouwvergunning lag en of de gemeente medewerking had toegezegd. Bij de beoordeling moeten ook andere documenten worden betrokken waaruit kan blijken dat de ondernemer ervan uit kon gaan dat de nieuwvestiging zou worden toegelaten.
De kwestie is vooral van belang voor bedrijven die wilden verplaatsen vanuit een extensiveringsgebied naar een landbouwontwikkelingsgebied. Volgens de Nijmeegse advocaat Paul Bodden van Hekkelman Advocaten zijn er nog ongeveer twintig ondernemers die een procedure tegen de provincie hebben lopen. Daarvan heeft hij er zelf vijftien in portefeuille.
Bodden gaat ervan uit dat de provincie nu in de lijn van de uitspraken zal meewerken aan de nieuwvestiging van de twee bedrijven waarvoor de Raad van State een gunstige uitspraak heeft gedaan. Het ging het om een ondernemer die wil verplaatsen van Geldrop-Mierlo naar Leende en een ondernemer die binnen de gemeente Sint Anthonis wil verhuizen naar Stevensbeek.
De uitspraak betekent overigens niet dat daarmee de nieuwvestiging ook op korte termijn gerealiseerd kan worden. De gemeente zal het bestemmingsplan moeten wijzigen en de ondernemers moeten bouw- en milieuvergunningen verkrijgen.
”Maar met het verkrijgen van een ontheffing op het verbod in de Verordening Ruimte is voor deze bedrijven wel de belangrijkste hobbel genomen. Ze kunnen er nu zorgen dat hun nieuwe bedrijf aan alle voorwaarden voldoet, en dan kunnen ze hun vergunningen krijgen”, zegt Bodden.
De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) is blij voor de ondernemers die nu toch zicht krijgen op verplaatsing. ”Maar voor degenen die niet hard konden maken dat er toezeggingen waren gedaan is het wel heel zuur”, aldus een woordvoerder.

Of registreer je om te kunnen reageren.