Home

Nieuws 32 reacties

Brabant kiest nieuwe koers; nog geen algeheel bouwverbod

Den Bosch - De Brabantse Staten hebben gekozen voor nieuw beleid voor de veehouderij en steunt het voorstel van Gedeputeerde Staten voor vergaande verduurzaming. Een algeheel bouwverbod, waar de oppositie op aandrong, heeft het niet gehaald.

Brabantse boeren kunnen vanaf 2014 alleen nog een bouwvergunning krijgen als zij voldoen aan de nieuwe – in sommige gevallen bovenwettelijke - duurzaamheidscriteria. Brabant wil  boeren gaan beoordelen volgens een puntensysteem op hun prestaties op het gebied van diergezondheid, dierwelzijn, maatschappelijke inpassing, antibioticagebruik en andere milieudoelstellingen. Deze criteria moeten de komende maanden worden geformuleerd en juridisch getoetst. Brabant wil hiermee de standaard zetten voor heel Nederland.

 

De depositiebank wordt versneld gevuld zodat oude stallen ook door nieuwe kunnen worden vervangen en de transitie in beweging kan komen. Brabant kiest voor kleinschalige, grondgebonden veehouderij in plaats van een industriële veehouderij. PS heeft om die reden ook GS verzocht om geen grond te verkopen aan het megavarkensbedrijf Asvam van Marko van Asten. Van Asten wil nabij Liessel een nieuwe vestiging bouwen van 2,5 hectare bouwblok.

 

Bedrijven die niet mee gaan in de nieuwe koers, wil de provincie onder druk zetten om toch in beweging te komen. Hiervoor wordt extra budget vrijgemaakt om gemeenten meer financiële ruimte te geven om intensiever controles op veehouderijbedrijven te kunnen uitvoeren. PS beschouwt deze groep ‘stilzittende’ veehouderijbedrijven als meest vervuilend voor hun omgeving en wil om die reden streng optreden.

 

Geen bouwstop

De bouwstop waarop de oppositiepartijen voorafgaand aan het debat zinspeelden, heeft het niet gehaald. Wel gaat de provincie verscherpt monitoren op het aantal vergunningen dat de komende periode wordt ingediend. Als blijkt dat een hausse van vergunningsaanvragen op gang komt, dan kan het zijn dat PS als nog kiest voor een algeheel bouwverbod.

 

De bouw- en uitbreidingsstop voor de geiten- en schapenhouderij is wel unaniem aangenomen. Twintig geitenbedrijven in Brabant zijn nog besmet met Q-koorts.

Laatste reacties

 • Sjaak

  ' Brabant kiest voor kleinschalige, grondgebonden veehouderij in plaats van een industriële veehouderij.'

  Ben benieuwd hoe dat 'grondgebonden' ingevuld gaat worden in de praktijk...denk als we het aantal dieren delen op het aantal ha's , dat we hier in Brabant een beetje verkeerd uitkomen...toch saneren?!

 • hoekstra811

  Ned is EU.In heel de EU de zelfde eisen en voorwaarden?

 • BW

  Nederland heeft strengere eisen dan de EU
  Brabant heeft strengere eisen dan de rest van Nederland.
  Nog even en de gemeentes maken eigen eisen t.o.v. andere Brabantse gemeente.

  En welke 'deskundige' gaan de eisen bepalen die de provincie gaat stellen?
  Het moet echt niet gekker worden. Daarbij komt nog dat een Brabantse grootgrutter de voedselproducenten het mes op de keel zet met 3% korting.
  Het moet kapot hier in Brabant, lijkt het wel!!!

 • v.d.Velden

  ik denk dat we allemaal bij de rijksoverheid moeten gaan werken,
  doet mijn buurman ook al jaren het geld komt gratis uit de muur zegt ie altijd

 • agratax2

  Sjaak ik denk dat we het verhaal moeten lezen in de geest van 'melkveehouderij moet grondgebonden' voor varkens en kippen gaat dit al een halve eeuw niet mee op. Moeten deze bedrijven ook grondgebonden dan moeten er nogal wat hectares land bij gemaakt worden ik vrees dat dan Nederland nog wel eens te klein kan zijn.
  Hier wordt de burger weer een rad voor ogen gedraaid door de politici of jij hebt gelijk en de botte bijl gaat in de veehouderij in Brabant maar waarom dan een depositie bank (wat dat ook mag zijn). Zou die bank ook meer kunnen uitgeven dan ze bezit?? Als dat kan wordt het uitbreiden van de veehouderij gemeengoed in het Brabantse.

 • PluimveeBrabant

  Er hoeft niet gesaneerd te worden, ze stellen gewoon zoveel eisen dat een ondernemer die zijn kostprijs kan berekenen en vergelijken met zijn EU-collega's maar 1 conclusie kan trekken: Stoppen en wegwezen hier!

 • Noordam2

  de landbouw is één van de weinige sectoren die zich nog enigzins aan de crisis malaise onttrekt, die sector wil nog investeren.
  nu echtergaan plaatselijke en provinciale onbenullen het beleid bepale'n
  ook de landbouw moet kapot!!!!!!!!!!!!!!!

 • Emine

  Nee niet landbouw moet kapot. Ons land moet kapot. Men wil de praktijken van Brabant in het hele land toepassen. Gewoon er is nog 1 regel en dat is , hoe kunnen zoveel mogelijk dieren in een hok persen. Koeien , varkens , kippen. Welzijn dieren en duurzame producten telt niet meer. Uit veiligheid moeten de dieren binnen blijven. Veiligheid i.v.m. besmettelijke ziektes
  zoals nu bij de kippen en i.v.m. veiligheid naar de mens. Hopenlijk komt men tijdig tot inkeer.

 • Noordam2

  Emine, ergenis verkort een mensenleven, wil jij niet oud worden???????????

 • Larkens

  @agratax1, ik wist dat je het in je had..... Lees de 2e zin van nr5 nog maar eens. En bedenk dan de 'voorbeeldfunctie' van onze sector voor de rest van de wereld. En als achtergrondinformatie http://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologische_voetafdruk. De gemiddelde lezer van deze reactie zal dit dom links geleuter vinden maar het is wel de achterliggende gedachte waar besluiten in Brabant op zijn gebaseerd. Het helemaal goedkomen met agratax1.....ik zie een zaadje van inzicht ontkiemen... ;-)

 • super

  Wat moet je nog in Nederland .Kom toch naar Canada .ruimte en 90 procent minder regels en veel betere melk price

 • anton1937

  In Brabant komt geen algeheel bouwverbod voor stallen. Het geldt nu alleen voor de geitenhouderij.Melkkoeien bedrijven, varkens en kippen mogen met goede onderbouwing in de LOG en verwevingsgebieden groeien tot 1,50 HA. Een goed besluit,met uitgekiende bouwplannen kunnen dan melkkoeien bedrijven tot 300 melkkoeien groeien en varkens bedijven met 400 fokzeugen en 3000 vleesvarkens zijn dan mogelijk. Prima gezinsbedrijven.

 • Mels

  Super. Is er nog een plek in Canada waar je zonder de hoofdprijs te betalen nog watkan kopen. Met de groeten van de geemigreerde Hollanders......

 • W Geverink

  Plekken genoeg. Het ligt er aan hoever je van de bewoonde wereld af wil zitten Mels.

 • Mels

  Denk dat mijn ideeen redelijk stroken met die van Bison. Die is ver van al het gezeik in EU gaan wonen. Denk dat ik daar ook wel zou belanden in geval van vertrek. Helaas neem ik geen groot ev mee dan zal het helemaal wel ver van alles worden.....

 • sallandseboer

  Regels, regels en nog eens regels.
  Dit is het enigste wat Nederland kappot kan maken.
  De ambtenaren hebben het zelf nog niet door, ze zullen het ook nooit door krijgen; want het zijn geen ondernemers.

 • Mels

  Heb in geen enkele ambtenaar fiductie. Te stom/te beroerd om in het bedrijfsleven te functioneren en geen enkele verantwoordelijkheid durven nemen. Ik ken erbij die dat wel durven en wat gebeurt er?? Enorme tegenwerking. Zou je dat nou wel zo doen. We maken daar geen budget voor vrij. Enz enz. De goeden worden er gestoord van. Die verdwijnen dan meestal later naar het bedrijfsleven en de rust daalt weer neer over het,bv,gemeentehuis.

 • bankivahoen

  We kunnen dus de komende tijd beelden op het journaal verwachten van razzia's uitgevoerd op Brabantse boerderijen. Hoe heeft het zover kunnen komen dat in deze tijd ( ik vergelijk die met eind jaren dertig vorige eeuw )van zware economische neergang het juist zo de voedselvoorziening is die ze het leven totaal onmogelijk maken ! Wat zitten hier in hemelsnaam voor duistere krachten achter de schermen aan de touwtjes te trekken? Het dierwelzijn en milieu is een dekmantel om tot opruiming van de boerenstand te komen.

 • Bison

  Lekker rustig en plenty room here up north,..op de wegen ook...meer dan 3 auto's op 1 Km noem ik traffic congestion.
  Ik heb vandaag wat hooi gehaald,50 km roundtrip,3 trips gemaakt,in totaal 4 trucks en 2 coyotes en 3 moose tegengekomen.lol
  En zat goed vlak en wijd open bouwland voor onder $300/ha.

  Ze konden van mij de pot op daar.

 • bankivahoen

  Kun je voor mij daar 1 ha kopen voor 300 dollar Bison ? Laat ik eens de stoute schoenen aantrekken.

 • abtje

  Zal daar wel niet per ha gaan , maar in grotere aantallen.

 • Sjaak

  Klinkt goed Bison!

  Wat is er nodig voor een ' living ' en hoeveel eigen vermogen moet een emigrant meebrengen om dat te realiseren...?
  Pak als voorbeeld maar melkvee of vleesvee, ben benieuwd!

  Misschien kun je hier wel een leuke reportage plaatsen?!

 • Bison

  Bankivahoen wat wil je nou?,..boeren?.. of een moestuintje hebben? lol

  Abtje je heb gelijk,..los land word hier meestal verkocht per quarter(65 ha) in een blok 1/2 mile x 1/2 mile.
  A farm can have 1 or 100 of meer quarters.. it depends.1 quarter is een hobbyfarm tenzij je intensief in kippen of varkens doet/wil

  Sjaak,Ik kwam hier met $25000,- een hoop ambitie en vol of piss and vinegar,maar dat is niet genoeg meer dezer dagen.
  Een paar ton eigengeld is tegenwoordig wel het minimum om wat op te starten.
  In vleesvee zit weinig winst in de laatste jaren( ik ben daarmee gekapt in 96)of je moet minimaal 500 koeien hebben en een hoop land ..of alles vrij op naam hebben
  wat er nodig is voor een 'living' hangt af van hoeveel je netto overhoud en denkt nodig te hebben voor je persoonlijke lifestyle,Als je als 'God in frankrijk' wil leven kan je beter maar vriend worden van een billionair of zijn dochter trouwen(nog beter)want boeren hier is ook geen vetpot tenzij je zelf al vet ben(hoop knaken meebrengt)
  Melkvee...een paar millioen zeker(ik denk dat quota rond $30.000 per koe schommeld), in mijn buurt is melken uitgepieterd,er zijn nog maar 2 melk bedrijven over,de een melkt er 350 of zo,de ander een hollander 75+(not sure)
  De melk moet van hier 500 km op transport naar de fabriek.
  Om te melken moet je naar centraal of zuid Alberta maar land is daar beduidend duurder.
  Met geen of weinig geld is alles moeilijk,..zeker deze dagen.Met een hoop geld the sky is the limmit.

 • Bison

  Sorry folks,i reread my post #19,.. een typo on my part,er moet een 2 voor die 300 per ha,word..$2300/ha ..still cheap.

 • Zents beheer

  Hoi Bison, zoals je al aangeeft, in Canada kun je weinig beginnen zonder een goed gevulde bankrekening. Ik ben vorig jaar tot drie keer toe in Canada geweest en heb mogen adviseren bij de opzet/opstart van free-run, organic layer farms. Ik ben geweest in Ontario, Alberta en Britisch Columbia. Alles wat goed is dairy,turky, broiler en layerfarms hebben een quota-system. Enige miljoenen dollars heb je al snel nodig bij opstart. Leghennen rond 300 dollar per kip bijvoorbeeld. Varkens en vleesvee is niet beter dan hier en grondprijzen in Ontario liggen op het niveau van hier. Maar wat een schitterende natuur en inmense ruimte ! Trout vissen met de locals, rijden over de Rockies van Kamloops naar Edmenton, volop beren onderweg en weinig verkeer. En dan door naar Dawson Creek door de eindeloos gele canola velden. Dus ik wil maar zeggen Bison, kwaliteit van leven, daar heb je een punt !

 • W Geverink

  In Nederland betaal je in Utrecht veel meer dan in Emmen voor een vergelijkbaar huis. Dat wil niet zeggen dat het huis in Utrecht beter is dan die in Emmen maar dat er extra betaald wordt voor een voor de gemiddelde Nederlander betere locatie. Hier in Canada is dat niet anders. Je moet gewoon meer betalen voor grond in een voor meer boeren aantrekkelijke locatie.

 • Mels

  Maar het verschil in opbrengend vermogen dan en evt kunnen/mogen beregenen. Afstand tot afnemer. Welke gewassen kun je telen. Bepaald dat niet meer de prijs want dat maakt het voor meer boeren aantrekkelijk. Bison zit bijna tussen de ijsberen(bij wijze van),lijkt mij dat dat wel degelijk meespeeld.

 • Bison

  Wat voor een boer een aantrekkelijke locatie is is maar net hoe je het bekijkt Geverink,toen ik naar land zocht was de prijs meer belangrijk dan de locatie voor een arme sloeber als ik,land was hier 80% goedkoper dan in het zuiden en de extra vrijheid en de wilde natuur was een enorme bonus.
  Ik kan niet zien hoe een boer beter af is met land in het zuiden dat 7 x zoveel kost als hier en de meesten moeten nog beregenen ook anders is het een woestijn en groeit er geen zak.
  Maar ja, de meeste mensen inclusief boeren zijn kuddedieren en zitten liever op mekaar en dicht bij alle gemakken,ik heb daar niet zo'n last van.
  Maar de economic ratrace is ook hier exploding vanwege de olie en land en huis prijzen rijzen steady met de influx van al die meerdere mensen.

 • W Geverink

  Dat is overal het zelfde Bison vooral nu er geld verdiend kan worden met graan is er jacht op grond. Voor mij als varkenshouder vond ik het belangrijk het niet te ver rijden was naar de slachterij. Een goeie les die ik vanuit Nederland heb meegekregen is dat je niet van anderen afhankelijk wil zijn voor de afzet van mest. Vooral niet als dat geld kost. Ik heb genoeg land dat ik zelf al de op mijn bedrijf geproduceerde mest tot waarde kan brengen. Waar ik woon kost een goeie quarter section ongeveer 3 ton tegenwoordig. Ik woon niet in de woestijn maar in een bosrijke omgeving in een gebied waar we elk jaar kunnen rekenen op regen. Naar town is het 15 km en 5 minuten voorbij town houdt de bewoonde wereld op. Ik ben hier ook niet met een grote zak geld naartoe gekomen maar met een platte knip en een zak vol kleren. Heb eerst een aantal jaren gewerkt en de kat uit de boom gekeken.

 • Bison

  Dan zit jij zeker bij Red Deer in de buurt,ten oosten?
  Ik heb ook eerst een jaar of 5 rondgekeken.

 • Mels

  Hier heb je voor dat bedrag 5-6ha. Moet je dan nog hier een meter kopen???

 • Groteherm

  De provincie Brabant hanteert een averechts sturingsinstrument om 'ongewenste ontwikkelingen' (wat zij dat eigenlijk) tegen te houden. Wat is het gevolg van bouwblokbeperkingen? Dat agrarische ondernemers niet/minder investeren in vernieuwing omdat het eenvoudig niet uitkomt. Oude stallen (met slecht klimaat voor mens en dier) blijven langer in stand. Of ondernemers gaan op meerdere locaties investeren (is dat dan een gewenste ruimtelijke ontwikkeling?) Het houdt dus de vooruitgang tegen. En remt bovendien innovaties die buiten de lijntjes komen. Denk aan een vrijloopstal voor koeien. Beter is het maatwerk te leveren en naar integrale kwaliteit te kijken. Dat wil Brabant wel doen, maar het legt tegelijkertijd meteen als straf vooraf beperkingen op. Vreemd. Kwaliteit heeft niets met de maat van een stal of een bouwblok te maken. In Limburg geldt één simpele regel: boeren die duurzaam en met draagvlak in hun omgeving vernieuwen, krijgen alle ruimte. Zo moeilijk is het toch niet?

Laad alle reacties (28)

Of registreer je om te kunnen reageren.