Home

Nieuws 2504 x bekeken 1 reactie

"Boeren moeten extra ruimte boven de twee hectare verdienen"

Groningen - De beslissing van Provinciale Staten van Groningen om het agrarisch bouwblok op te rekken naar vier hectare heeft niets te maken met ‘draaien’ van de PvdA, volgens Statenlid Bert Dieters. Dat verwijt van draaien kreeg de partij van SP, Groen Links en Partij voor de Dieren die allen tegen de beslissing stemden om een groter bouwblok mogelijk te maken.

Volgens Dieters had zijn PvdA goede redenen om van het eerder ingenomen standpunt - maximaal drie hectare - over te stappen naar vier hectare. “Boeren moeten de extra ruimte boven de twee hectare verdienen. Door akkoord te gaan met vier hectare halen we wel iets heel belangrijks binnen.”
Dieters doelt hiermee op eisen die aan ondernemers gesteld gaan worden wat betreft duurzaam ondernemen. Alleen bedrijven die aan die eisen voldoen mogen boven de twee hectare bouwblok groeien, aldus de PvdA-er. “Voor het eind van het jaar moet er een Provinciale duurzaamheidsagenda liggen waarin duidelijk wordt aan welke eisen boeren moeten voldoen als het gaat om dierenwelzijn, nieuwe stalconcepten, antibioticagebruik en energiegebruik.”
Hiermee is de PvdA overigens niet voor ongebreidelde groei van - intensieve – veehouderijbedrijven. In dezelfde vergadering van Provinciale Staten heeft de PvdA fractie een motie ingediend om een geplande veehouderij, met 1.800 tot 2.000 koeien, van Ad Buijs in de gemeente Vlagtwedde te verbieden. Dieters: “Helaas werd die motie verworpen en bestaat de kans dat een dergelijk exceptioneel groot bedrijf toch door kan gaan. Zo’n industriële stal in onze ogen niet in een gebied waar zoveel aandacht aan cultuur en recreatie gegeven wordt als in Vlagtwedde.” Het ideaal beeld dat Dieters van bedrijven in de agrarische sector voor zich ziet is dat van een familiebedrijf. “Melkveebedrijven tot zo’n 200 melkkoeien met uitloop tot 250 melkkoeien zijn prima, met een daarbij behorend bouwblok op maat.”

Eén reactie

  • Larkens

    Resume: PvdA ziet als ideaalbeeld familiebedrijven van rond de 200 koeien maar heeft na onderhandeling bereikt dat een bouwblok van 2ha verhoogd wordt naar 4ha op basis van nog in te vullen afspraken en dat Groningen er een megastal met 1800 koeien bij krijgt. Hmmm....dat moet je jezelf toch wel af gaan vragen wat er met je idealen is gebeurt.

Of registreer je om te kunnen reageren.