Home

Nieuws

'Beperking grondstoffenhandel niet de weg naar meer veiligheid'

Bonn - Pure nationale zelfvoorziening in de voersector is volgens de Duitse mengvoerfabrikantenfederatie Deutscher Verband Tiernahrung (DVT) gedoemd tot mislukken en kan daarmee geen oplossing zijn waarmee nieuwe aflatoxine-affaires kunnen worden voorkomen. Die visie hebben de voerfabrikanten vandaag geventileerd op de jaarlijkse persconferentie.

De roep om geen grondstoffen meer te importeren om zo greep te houden op de veiligheid is in het kielzog van de affaire – veroorzaakt door mais uit Roemenië – wel luidkeels verkondigd, maar daarbij wordt vergeten dat ook de voermarkt wordt bepaald door het consumentengedrag en de concurrentiepositie van de aanbieders, aldus het DVT. "Europa is een klassieke graanexporteur en importeert proteïnevoer. Hogere graanprijzen leiden echter tot meer import van voergraan en mais. Dat is een kwestie van kosten, concurrentiepositie en niet op de laatste plaats ook een betere afzet van het Europese kwaliteits- en broodgraan op de exportmarkten. Ook de regionale voorzieningsbalans speelt een rol. Juist in Noordwest-Duitsland gaat veel mais de vergisting in, zodat ook meer mais wordt geïmporteerd."

Overigens valt het met de voerimporten van Duitsland nog wel mee. Zo wijst het DVT erop dat van de 82 miljoen ton voer 92 procent uit binnenlandse teelt komt. De resterende 8 procent is vooral proteïnevoer en maar voor een heel klein deel graan. De bevoorrading met proteïnevoer uit Duitsland resp. Europa zelf is echter vooral ook een landbouwpolitieke aangelegenheid.

Inzake de roep om meer overheidscontrole aan het eind van de keten stelt het DVT vast, dat die niet nodig is omdat de eigen controles goed voldoen maar dat er voortaan wel beter moet worden opgelet aan het begin van de keten, in het bijzonder bij de importeurs. Dat de voersector zou hebben gefaald wordt door de federatie echter volledig van de hand gewezen.

Of registreer je om te kunnen reageren.