Home

Nieuws 1597 x bekeken

Behandeling mestwet wordt weer krap

Den Haag – De nieuwe mestwet wordt op zijn vroegst in juli naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat blijkt tijdens het debat over de wet.

Omdat er door het huidige kabinet diverse wijzigingen in de wet komen ten opzichte van het wetsvoorstel van het vorige kabinet, moet de Raad van State opnieuw advies uitbrengen over de wet. Staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw heeft wel aangeboden om bij de Raad van State te vragen om een spoedprocedure. Een voorstel van SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf om de Raad van State-procedure over te slaan wordt nog door de Tweede Kamer besproken, maar lijkt lastig.

De behandeling van de mestwet door de Tweede en Eerste Kamer dreigt daarmee te verschuiven naar het najaar. Hiermee wordt de inwerkingtreding van de mestwet, gepland per 1 januari 2014, opnieuw erg krap. Een brede Kamermeerderheid steunt het voorstel van Dijksma, ingezet op verplichte mestverwerking met dierrechten als stok achter de deur, al blijven SGP, VVD en CDA fel tegenstander van dierrechten.

Dijksma zegde op verzoek van diverse Kamerfracties toe te gaan kijken naar de gebruiksnormen in het kader van bodemvruchtbaarheid. Ze wil de normen niet zomaar verhogen, maar is wel bereid te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Dijksma wil niet afzien van verplichte mestverwerking voor bedrijven die de mest binnen 30 kilometer kunnen afzetten bij collega’s. “De basis van deze wet is dat iedereen moet meedoen. Boeren hebben wel speelruimte door de mogelijkheid van overdacht van de mestverwerkingsplicht”, zegt Dijksma.

Staatssecretaris Wilma Mansveld van milieu gaat op verzoek van de VVD in overleg met regionale overheden en sectororganisaties om te komen tot een convenant over vergunningverlening voor mestverwerking.

Of registreer je om te kunnen reageren.