Home

Nieuws 1266 x bekeken

5 procent korting op inkomenstoeslagen

Brussel - De inkomenstoeslagen vallen volgend jaar in bijna de gehele Europese Unie (EU) mogelijk 5 procent lager uit dan aanvankelijk door de Europese Commissie begroot. In totaal gaat het om een bezuiniging van 1,47 miljard euro, zo blijkt uit een voorstel van het dagelijks bestuur van de Unie.

De generieke korting is het gevolg van de bezuinigingsplannen van de 27 EU-regeringsleiders. Begin februari spraken zij af het budget van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2014-2020 flink te verlagen. Voor de eerste pijler (inkomenstoeslagen en marktmaatregelen) geldt volgend jaar daarom een plafond dat zo’n 800 miljoen euro lager ligt dan het Commissievoorstel. Daar komt nog eens bij dat de regeringsleiders het nieuwe crisisfonds met geld uit het landbouwbeleid willen vullen; dit kost nog eens 425 miljoen.

De generieke korting wordt mogelijk gemaakt door het financiële discipline-instrument. Dit bestaat sinds 2003 en wordt alleen toegepast indien de betalingen het budget dreigen te overschrijden; tot nu toe is dat nog niet het geval geweest. Lidstaten waarvan het toeslagenbudget nog niet op 100 procent ligt, genieten een uitzonderingspositie. De bezuiniging geldt daarom niet voor Roemenië, Bulgarije en toekomstig lid Kroatië. Ook kleine ontvangers (minder dan 5.000 euro) ontspringen de dans.

Of de korting daadwerkelijk op deze wijze wordt doorgevoerd, is nog niet zeker. Het is nu aan de landbouwministers en het Europees Parlement om een besluit te nemen over het voorstel. Lukt dat niet voor 30 juni, dan mag de Commissie zelf de percentages vaststellen. Bovendien kan het bedrag in de herfst nog worden aangepast als de omstandigheden voor die tijd wijzigen.

Ondertussen staan de onderhandelingen over het nieuwe GLB tussen de drie instituties op het punt van beginnen. Op 11 april moest de eerste zogenoemde triloog plaatshebben. De bedoeling is eind juni een politiek akkoord te sluiten, waarna het beleid in 2015 van kracht kan worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.