Home

Nieuws 38 reacties

Rutte: helaas geen grotere bezuiniging op GLB

Den Haag – Het kabinet betreurt het dat de EU-regeringsleiders niet nog meer willen bezuinigen op landbouw. Volgens premier Mark Rutte wordt de komende begrotingsperiode (2014-2020) weliswaar vooruitgang geboekt, maar had het beter gekund.

Woensdagavond debatteerde het kabinet met de Tweede Kamer over de resultaten van de begrotingstop begin februari in Brussel. Daar werd een korting van zo’n 10 procent op het landbouwbudget afgesproken ten gunste van onder meer onderzoek en innovatie. Rutte had gehoopt op meer.

“De verschuiving van de meer traditionele uitgaven op het gebied van structuur- en cohesiemiddelen en landbouw naar groeibevorderende uitgaven op het terrein van concurrentiekracht, innovatie en wat daar allemaal mee samenhangt, is zeker niet geheel gerealiseerd”, zei hij. “Ik ben het eens met iedereen die dat betreurt. Maar er zijn wel stappen gezet.”

Een ruime Kamermeerderheid van VVD, PvdA, D66, SP en Groenlinks deelt die opvatting. Ook de Partij voor de Dieren, niet bij het debat aanwezig, is voor een afbouw van het budget van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het CDA, normaal gesproken vurig verdediger van landbouwsubsidies, liet zich woensdag niet over de kwestie uit. Alleen de Christenunie plaatste vraagtekens bij de gevolgen voor Nederlandse boeren.

Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans benadrukte verder dat het begrotingsakkoord voorziet in de mogelijkheid om tot 15 procent van het budget voor inkomenssteun te verschuiven naar plattelandsbeleid. “We zijn tevreden met deze flexibiliteit, maar het is nog niet duidelijk of wij hiervan gebruik zullen maken”, zei hij. “Het biedt de mogelijkheid een deel van de directe betalingen in te zetten voor gerichte investeringen in innovatie.”

D66-leider Alexander Pechtold diende tijdens het debat een motie in, die het kabinet vraagt om bij verdere onderhandelingen in te zetten op een verhoging van het budget voor 'digitale economie' ten koste van landbouw- en cohesiebeleid. En Kamermeerderheid steunt die motie.

Laatste reacties

 • Klomp

  nou weet je waar je bij de volgende verkiezingen op moet stemmen

 • jordi 1455

  zo blijkt dat onze politici de boeren geen rode cent gunnen.

 • schoenmakers1

  zou het iets zijn om de politiek ook 10% in te laten leveren voor onderzoek en inovatie, mag ook meer zijn

 • jvanmaanen

  Blijven onderzoeken en innoveren. Tot het moment dat er geen vreten meer is, en dan nog maar een onderzoek waar boer en voedsel gebleven zijn.
  Rutte is ook gaan geloven in de vanzelfsprekendheid van zn volle koelkast

 • info36

  Die Rutte is wel in de weer voor de agrarische sector.
  Hij waardeert echt dat de agrarische sector op dit moment een van de weinige sectoren is die de economie overeind houd. Wat een walgelijk figuur!

 • Jakob Schutter

  De consument heeft geen flaauw benul meer wat het kost om goedkoop voedsel te produceren, laat staan waar dat weg komt. Dat men vaak meer voor de reclame en verpakking betaald is bij de meeste consumenten niet bekend. Maar een winstgevend landbouw bedrijf is een ondenkbaar begrip.

 • info36

  Meneer Rutte heeft ook nog eens de visie van een kleuter.
  Dat moet ons land besturen. Wat een drama.

 • johan58

  Het is veel beter om eerst alle fraudegevallen eens aan te pakken, daar valt de meeste 'winst' mee te behalen. Nu moet de hardwerkende boerenondernemer er weer onder lijden. 'Die Mark Rutte wil de boeren uitputte!'

 • jordi 1455

  Johan58
  aanklagen jegens uitbuiting?

 • keulsepitten

  ach hoef je de meitelling ook niet meer te doen, als ze het dan toch niet uit maakt.

 • Zuperboer

  Grondgebonden landbouw zonder subsidies zal op de lange termijn een utopie blijken. Grote landbouwnaties zoals de USA, Rusland en Brazilie zullen altijd hun eigen landbouw in de been willen houden. Vaak niet d.m.v. duidelijk omschreven subsidies zoals de EU dit doet, wat heel transparant is maar vaak niet te begrijpen voor de burger, maar d.m.v. minder zichtbare im- en exportregulatie en andere stimuleringssystemen. Op de internationale markten waar de diverse aanbieders elkaar ontmoeten zal dit verkapt ondersteunen het verschil maken tussen de partijen. Rutte c.s. willen dit niet zien en gaan voor het korte termijn succes en gaan er vanuit dat agrarisch ondernemers wel interen op hun E.V. Verder heeft Rutte niet in de gaten dat 95% van de subsidies terechtkomt binnen de eigen landsgrenzen en zorgt voor economische groei op het platteland. Dat onze buurlanden beter voor hun boeren zorgen zal op termijn zorgen voor een sterkere plattelandseconomie in Fr., Belgie en Duitsland. Rutte steunt liever Grieken, Italianen en Spanjaarden i.p.v. zijn eigen plattelandsbevolking.

 • minasblunders1

  Dat laatste klopt wel Zuperboer. Maar met boeren en plattleland kun je niet scoren, zeker niet in Europa waar het allemaal wat moet lijken.

 • frans64

  ik heb geen hoge pet op van Rutte maar ik vindt het super dat hij de subsidiekraan voor de landbouw wat dicht wil draaien het is toch van de gekke hoe de boerensector gespekt wordt met subsidie het is maar goed dat de doorsnee burger het bestaan niet weet van allerlei geldstromen die de boeren spekken

 • Arieh

  @ frans64

  diezelfde doorsnee burger wil de hoogste kwaliteit voedsel voor de laagste prijs. Water is in de supermarkt nog goedkoper dan melk.... Maar doordat burgers niet bereidt zijn meer te betalen voor kwalitatief hoogwaardig voedsel zal een boer ook niet zonder subsidie kunnen werken omdat hij dan onder zijn kostprijs werkt

 • mares

  ware het misschien beter dat dat hele zootje wat dar in de plus zit ,eens een jaar als agrarier of als gewone arbeider te werk gesteld werd ,dan kregen ze eens
  inzicht in het gebeuren bij de gewone hardwerkende agrarier of gewone
  arbeider ,er worden regels en wetten gemaakt maar de personen die ze maken
  weten totaal niet waar ze over spreken ,dat heeft zich wel bewezen bij de
  kabinets formatie verder wil ik er niet op ingaan jan willem

 • famtillemans1

  idd arieh maar frans 64 komt er wel achter als de boer geen subsidie meer krijgt zal de voedselprijs verdubbellen dat weet ik zeker

 • J@gertje

  En ik maar denken dat de VVD altijd voor de ondernemers was.:-)

 • info36

  Ze moeten de subsidiekraan van frans64 dichtdraaien. Hij trekt waarschijnlijk meer subsidie als de gemiddelde agrarier. De subsidie die hij ontvangt is nationaal geregelt en niet Europees. Op alles wat de burger doet zit bijna subsidie.
  Als je van heel de materie niets begrijpt moet je je commentaar voor je houden.
  Je hebt net zoveel visie als Rutte.

 • Noordam2


  beste Frans 64, alle boeren rijden nu een dikke auto van de subsidies, vervallen die subsidies stijgen de voedselprijzen naar ongekende hoogten, die jij mag betalen, en onze auto's worden ongetwijfeld nog groter

 • alco1

  Éen ding is wel duidelijk. Door de subsidies is door de marktwerking de prijs voor het product gedaald. Met die subsidies kan men nu de boer piepelen waar het maar wil, omdat anders de toeslag ingehouden wordt.

 • jrboer

  Wat mij betreft schaffen ze de toeslagrechten per direct af en gaan we over op groene en blauwe diensten. Degene die mee wil doen kan mee doen en degene die niet mee wil doen doet dat niet. We zullen ons altijd aan de wet moeten houden maar door wat xtra te doen voor bijvoorbeeld de weidevogel kan je daar een vergoeding voor krijgen. Of voor weidegang oid. Hoef je nooit meer wat uit te leggen en de burger krijgt waar voor zijn geld. Ik zeg nu natuurlijk ook geen nee wanneer ik de toeslagrechten ontvang maar dat het een goed gevoel geeft??

 • BW

  Ik kan de gedachte van @frans 64 wel delen. Er zijn ondernemers die van de subsidie kunnen leven. Dat vind ik de wereld op zijn kop. Subsidie kan nooit een middel zijn om jarenlang een inkomen te genereren!! En wat de voedselprijzen betreft, de markt doet altijd zijn werk. Als sudsidie's vervallen gaat de prijs van het product vanzelf omhoog. Er zijn genoeg sectoren die eerst op subsidie draaide en nu zonder kunnen. En zo hoort het.
  @info 36, hoeveel subsidie krijg jij ieder jaar? Ik rond de 7000 euro om mais te verbouwen die ik zelf opvoer aan eigen varkens. En dat vind ik eigelijk raar, daar is toch geen jarenlange steun voor nodig?

 • Adrie G.

  Ik kan me wel iets voorstellen bij het standpunt van Rutte. Nederlandse boeren zijn verslaafd geraakt aan die subsidie. En waar gebruiken ze die voor? Om grondprijzen op te jagen en voor windhandel in toeslagrechten. Zou de Nederlandse landbouw niet veel meer baat hebben bij lage grondprijzen en afschaffen van windhandel?

 • joannes

  @frans64, het is maar goed dat de boeren niet weten hoeveel subsidie er naar de burgers gaat en hoe weinig deze burgers er voor hoeven te werken! Daarbij de subsidie die onder het kopje agrarisch wordt uitgegeven, wordt voor een belangrijk deel besteed niet aan de boeren maar aan projecten waar het platteland, de toeleverende industrie, het onderwijs, enz mee gesteund wordt. Dat gebeurt niet alleen in Nederland maar in geheel Europa. In die zin is het goed, eerst te bestuderen wat er precies gebeurt met die subsidie voordat je oordeelt. Ik denk dat al een aantal tal jaren de titel boeren/ of agrisiche subsidies misbruikt wordt voor een pot geld die voor steeds verder van de boeren afstaande doelen wordt gebruikt. Doelen waar jij als burger ook van profiteert, zeker als je op het platte land leeft.

 • joannes

  Voor de nieuwsgierigen; de bedrijven die de subsidie ontvangen zijn vooral de grote jongens niet de boeren. http://farmsubsidy.org/NL/

 • rdegronc

  Opzouten die zakkenvullers met hun witte boorden.

 • s.mulder@live.nl

  De politiek wil graag minder dieren in NL. Als ze zo door gaan, gaat het ze vanzelf lukken. Koude sanering??

 • bartres

  @Adrie G. dat opjagen van de grondprijs wordt hier voornamelijk gedaan door natuurorganisaties/ projectontwikkelaar. De grond wordt gebruikt als natuurcompensatie en de overheid vergoed 80% van de aankoopwaarde. Op deze manier wordt het een veehouder erg moeilijk gemaakt om grond te kopen, aangezien die 80% bij hen niet vergoed wordt.

 • info36

  @BW, jammer dat jij subsidie krijgt want jij hebt het kennelijk niet nodig.
  Ik wel want ik heb een puur akkerbouwbedrijf. De subsidies zijn destijds ingesteld om de prijdalingen te compenseren doordat de EU begin jaren 80 de prijsgaranties los lieten. Daardoor schoten de prijzen van o.a. tarwe omlaag.
  De prijgaranties zijn na de oorlog ingesteld om in europa de voedselzekerheid te garanderen. Dit is gedaan omdat we in Europa moeilijk voor wereldprijzen kunnen produceren vanwege veel hogere kostprijs dan in de rest v.d. wereld.
  Nu lijkt het de laatste jaren beter te gaan omdat de wereldmarktprijzen zijn gestegen naar een aanvaardbaar niveau. Maar als in de wereld weer een beetje teveel wordt geproduceert ( en daar lijkt het weer naar toe te gaan) zakken de prijzen zeer ver onder onze kostprijs. Daarom hebben we nog steeds die inkomenstoeslagen nodig omdat we simpelweg voor hoge kostprijzen zitten.Ze zijn eigenlijk bedoeld voor graantelers maar in Nederland hebben ze daar snijmais ook onder gerekent. Eigenlijk onterecht.

 • sjang

  info36: AMEN....
  Dan hebben we het nog niet eens over de loterijen die de regering organiseerd onder de boeren...

  Ik schaam me diep dat ik strategisch gestemd heb op de vvd om te proberen dat de pvda niet aan de macht komt. De volgende keer ga ik op de SGP of helemaal niet stemmen. Net wat Wilders zei: Je kunt beter paardevlees in je gehaktballen hebben dan ezels in den haag

 • mtsvanaaken

  sjang, hier van hetzelfde. nooit meer vvd.

 • Mels

  BW met jou kan ik praten,wereldwijd wordt de landbouw gesteund,dit zal ook in NL blijven gebeuren maar het kan en moet veel eerlijker en beter verdeeld worden.Zoals ik al vaker heb aangegeven zijn er allerlei regelingen om stallen en schuren en machines versneld af te schrijven,er worden dan tonnen zo niet miljoenen geinvesteerd.Als je dan weet dat diezelfde zgn ondernemers hun gezinsinkomen bij EUsubsidiepot vandaan halen zakt mijn broek af.Natuurlijhk is het goed voor de economie en de belastingen,al betalen ze daar niet veel aan.
  Dan is er de handel in toeslagrechten,hoe verzin je het.Elk jaar de meitelling invullen levert een schat aan info op om een ieder die er volgens EU regels recht op heeft te voorzien van zijn deel van de steuntaart,maar nee dat doen we niet rechten aan de persoon koppelen das veel beter.

 • Mels

  Lekker hoor elke afbouwende boer verplicht zijn landhuurder om de rechten die die boer heeft te verzilveren op het gehuurde areaal en ze vervolgens op de rekening van de boer te laten storten.Wie het gewas niet zelf teelt vangt evengoed.En als je al jarten teelt zonder rechten verzinnen ze weer een referentie jaar maar dan krijgen alleen die die daarvoor al rechten hadden opnieuw rechten als ze nog telen,nou stommer kan je het niet verzinnen.

 • koestal

  Op 26 oktober roemde Rutte nog de Nederlandse landbouw voor z,n innovatie en veerkracht,nu wil hij er op bezuinigen ,terwijl hij ook nog zegt dat de economie pas weer op gang komt door toename van de export,de land en tuinbouw zorgt wel even voor 80 miljard Euro export,dat was hij al weer vergeten

 • reiziger

  dat de vvd een arogate dericteuren club is bewijst mark maar weer hoe zo aso beleid eerst de lasten fors verhogen dmv btw naar 21 % tarief de boeren in de landbouwregeling lekker de .... vervolgens diesel 18 cent per lieter verhoogt en daarna kenteken plicht voor trekkers dan het paradepaartje van de vvd is de nma
  supermarkent mogen in europa met 5 partijen alle levens middelen inkopen als 5 boeren van de 150000 samen zijn producten verkopen dan krijgen ze een mlj claim vvd dit is geen vrijen markt dit is de moderne slavernij
  verder tip voor mark als je wilt bezuinigen dan moet je stoppen met de miljarden steun aan de banken o nee dan kunnen ze jullie tonnen salarisen niet meer betalen
  o ik was het haast vergeten arogante dericteuren club

 • farmer135

  zolang de burger auto`s, ipad`s en flatscreens belangrijker vinden dan voedsel, zal de landbouw het moeten ontgelden.....

 • koestal

  paul.gld1, kun je nog toevoegen zomer-en wintersportvakantie,s en vrije weekenden

 • koestal

  Rutte steekt het in z,n binnenzak,zie foto

Laad alle reacties (34)

Of registreer je om te kunnen reageren.